Širdžių lieptai

Širdžių lieptai

Elektrėnų literatų klubas „Strėva“ išleido šeštąjį savo kūrybos almanachą, pavadintą „Širdžių lieptai“. Pasitikti knygos į Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų gruodžio 10 dieną sugužėjo ne tik elektrėniškiai, bet ir daug literatų iš visos Lietuvos.

Pradėdama renginį, literatų klubo pirmininkė Vilija Dobrovolskienė pristatė visus klubo narius, trumpai papasakojo klubo įsikūrimo istoriją bei tylos minute prisiminė jau išėjusius Anapilin klubo narius Ireną Černiauskienę, Reginą Leonavičienę, Kęstutį Rėklį, Bronių Jasulionį, Česlovą Vizbarą, Algirdą Dambrauską. V. Dobrovolskienė pasidžiaugė, kad klubas nuo 2001 metų subūrė apie 20 poeziją ir prozą kurti mėgstančių elektrėniečių ir tas skaičius nekinta, nors keičiasi žmonės. „Širdžių lieptai“ – šeštasis klubo leidinys. I almanachas, pasaulį išvydęs prieš 15 metų, vadinosi ,,Laiko ženklai“, vėliau išleisti almanachai „Brydės“, „Minčių sodai“, „Saulėlydžio toliai“, „Žodžiai išeina į kelią“.

Sveikindami literatus, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas ir Elektrėnų sav. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ramutė Strebeikienė dėkojo literatams už jų kuriamas eiles, už eilėmis kuriamą gėrį ir patys mėgino eiliuoti žodžius. Almanacho leidimą parėmė Elektrėnų savivaldybės administracija, už tai literatai jiems nuoširdžiai liko dėkingi.

Šventės svečiams buvo paruoštas literatūrinis montažas pagal ištraukas iš naujojo almanacho. Klausydamiesi eilių nuolatiniai literatų klubo draugai jau skiria, kad tik V. Dobrovolskienė nesudėdama bluosto ilgisi mamos, kad patosinėmis eilėmis Ona Kulbokienė ragina mylėti kalbą, žodžių netaupyti, kad tik Juozas Kulvinskas į maldą gali sudėti žodžius „…Dalgeliu kas paglostys /Sužaliavusį klevą/ Kas supins pradalgėlę/ Lyg dukrelės kasas?…“. Vladislava Kursevičienė, eiles rašanti lietuviškai ir lenkiškai, eiles skyrė išėjusiam poetui Kęstučiui Rėkliui: „Patyrė ir skausmą, ir džiaugsmą/ Neaplenkė jo ir šlovė/ Dažnai ir nesuprastas buvo… /Bet ar čia poeto kaltė?…“. O Birutė Liutkevičienė dar surinks „…žvaigždes/ Kurias kasdien matau,/ Įpinsiu į kasas/ Savo meilę tau…“. Elena Malašauskienė eilėmis nori „…pasisemti iš ąžuolo stiprybės/Ir atlaikyti negandas visas…“, Onutė Mozūraitienė gyvenimą taip aprašo „…Bėga laikas ir jam nesvarbu,/ Ar baltas rytas, ar juoduma naktų./ Su juo drauge ir aš kartu skubu/ Išlytom ir šerkšnotom gatvėm…“. Tik Irena Petkevičienė gali sugalvoti paklaidžioti po atminties muziejus: „…Ir nežinai po daugybės metų/ Ar bus, kas ieškos/ savo atminties muziejuje/ Užrašyto tavo vardo….“ ir tik Nijolė Ustilienė eilėmis gali išreikšti emigracijos problemas: „…Dėl trupinio aukso/ Gardaus valgio šaukšto!/ Iš sodžiaus, jurginais atausto,/ Į platųjį pasaulį išeinu…“. Elena Varankevičiūtė-Vidrinskienė į eiliuotus klausimus sau, atsako „…Tiesiog esu aš moteris,/ Kurios nelepino likimas…“. Ona Gražina Maleravičienė eilėmis apibūdina kūrėjo fenomeną: „…Poezija – platus žmogaus/ Jausmų pasaulis/ Meilės išraiška/ Šviesi gyvenimo saulė. Kūrėjo eilės – balsas,/ Einantis kiaurai/ Per laiką….“. Almanache publikuojami tik vieno prozininko – Leono Baltrukėno – dokumentiniai apsakymai. „Tas nuostabus pasaulis užmiršo dešimtą Dievo įsakymą. Nežudyk!…   Nežudyk!…“,- karo pradžios įvykiais rašytojas apeliuoja ir į šių dienų aktualijas.

Poezijos žodžius renginyje keitė ansamblio iš Kauno „Žemyna“, vadovaujamo Rimanto Vaičekausko, dainos. Ansamblis atliko ir naują R. Vaičekausko sukurtą dainą pagal Vilijos Dobrovolskienės žodžius „Būk mano Orchidėja“. Literatai iš Jonavos, Naujosios Akmenės, Marijampolės, Vilniaus, Kauno, Sudargo, Labūnavos, Panevėžio, Rokiškio, nepabijoję nei slidžių kelių, nepagailėję savo laiko, atvyko pasveikinti elektrėniškių, pasibūti kartu. Svečiai neslėpė balto pavydo elektrėniškiams, turintiems tokį puikų muziejų, kur sklaidyte sklaido Lietuvos didžiųjų poetų, rašytojų dvasia, įsikūnijusi Ipolito Užkurnio skulptūrose.

Renginyje taip pat dalyvavo savivaldybės tautodailininkai, dalyvavę regioninėje tautodailės parodoje ,,Aukso vainikas 2016“ . Jie taip pat buvo apdovanoti savivaldybės mero padėkomis.

Literatūros ir meno muziejaus direktorė

Jurgita Chmieliauskienė, Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų