Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje

Atlaisvino suveržtą biudžetą, bet ne sutartis

Julija Kirkilienė

Savivaldybės taryba, į kurią jau kitais metais rinksime pačius geriausius, kiekvieną mėnesį po 1 kartą renkasi į tarybos ir po keletą kartų į komitetų posėdžius, kur priima sprendimus, kad mums, rinkėjams, gyventi būtų gera. (Video1 – Advokatas V. Sviderskis rekomenduoja sudaryti komisiją.), (Video2 – UAB „Irlanda“ direktorius V. Mickus siūlo sutartį nutraukti ir sudaryti naują.).

Elektrėnų tarybos nariai už tai gauna vos 100 litų atlyginimą per mėnesį. Kai kurių savivaldybių vadovai mažą atlyginimą  pasirūpina įvairiais būdais pasididinti, todėl kartas nuo karto išgirstame, kad tai vienur, tai kitur savivaldybės vadovus išsiveda tokia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Elektrėnų savivaldybės taryba, matyt, tos tarnybos prisibijo, todėl retkarčiais, prieš priimdama sprendimus, konsultuojasi su samdyta advokatų kontora „Sviderskis, Kaminskienė ir partneriai“.

Bijo

Spalio 27 d. vykusiame tarybos posėdyje minėtos kontoros advokatas Vaidotas Sviderskis tarybos nariams perskaitė pranešimą apie koncesijos sutartį, pasirašytą 2006 m. liepos 14 d., ir supažindino su gresiančiomis pasekmėmis, ją nutraukus arba pratęsus. Šios kadencijos  savivaldybės taryba sėkmingai įsisavina Europos Sąjungos lėšas, vykdydama įvairius projektus, bet du projektai – „Jaunimo kranto“ ir koncesijos sutartis – kuriuos priėmė Kęstučio Vaitukaičio vadovaujama taryba, šioje kadencijoje nejuda nė iš vietos,  nors vos ne kiekviename tarybos posėdyje apie tai daug diskutuojama. Šiame posėdyje advokatas tarybos nariams paaiškino, kad koncesijos sutarties (savivaldybė UAB „Irlanda“ 25 metams išnuomojo  apie 12 ha žemės palei autostradą, mainais tikėdami gauti investicijų už 8,5 mln. litų. Padarius detaliuosius planus, žemės beliko 9 ha) vykdyme yra kažkas tokio, ko viešai negalima skelbti. Advokatas rekomendavo sudaryti komisiją, kuri su ta paslaptinga informacija susipažintų, bet jos neviešintų. Pagal sutartį, jau pernai prie autostrados turėjo iškilti prekybiniai ir pramoginiai pastatai, į Elektrėnus turėjome įvažiuoti tuneliu, ir dar daug gražių dalykų buvo numatyta, kurie iki šiandienos taip ir liko vizija. Nieko taryba nenutarė ir šiame posėdyje. Ar koncesijos sutartį palikti galioti ar nutraukti, taryba spręs specialiai sušauktame neeiliniame posėdyje  lapkričio 10 d.  
Primename, kad Elektrėnų savivaldybė 2006 m. liepos 12 d. sudarytoje Infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutartyje prisiėmė įsipareigojimus dėl žemės sklypo perdavimo privačiam juridiniam asmeniui, nors šis žemės sklypas nuosavybės teise priklausė valstybei. Kol valstybė žemę perdavė savivaldybei, kol padarė detaliuosius planus, pasibaigė sutartyje numatyti terminai. Dabar koncesininkas, negalėdamas vykdyti numatytų įsipareigojimų, prašo šią sutartį nutraukti ir sudaryti naują, o valdančioji dauguma  bijo, kad, nutraukus sutartį, savivaldybei tektų grąžinti koncesininkų investuotus 2,6 mln. litų.

Sau nustato  taisykles

Nors ne ką uždirba tarybos nariai, bet kaip dirbti patys sau ir nusistato. Pirmuoju posėdžio klausimu tarybos nariai diskutavo apie savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Diskutavo apie atsiskaitymų ir išmokų panaudojimo tvarką, tarybos posėdžių laiką, apie balsavimo tvarką ir kt. Keistą tvarką dėl balsavimo jie pasitvirtino. Norint  priimti svarbius sprendimus tarybos nariai būtinai turi balsuoti už. Jeigu nusišalina nuo balsavimo arba nesuprasdami, kaip reikia balsuoti, susilaiko, jų balsai vis tiek skaičiuojami, kaip balsavus prieš. Patikrinau kitų savivaldybių reglamentus, bet tokių keistų taisyklių niekur neradau.  Už tad suradau Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, adresuotą Konkurencijos tarybai, kad susilaikusiųjų balsų negalima skaičiuoti, kaip balsavusių prieš. Tad dėl tokio savivaldybės tarybos reglamento nustatymo lieka  tikimybė, kad apskundus tarybos posėdžių sprendimus, ne vienas iš jų netektų galios.

Atlaisvino suveržtą biudžetą

Nuo metų pradžios susispaudus gyvenusi savivaldybė pagaliau lengviau atsiduso. Surinko pinigų į biudžetą 875,4 tūkst. daugiau nei planavo. O jeigu pinigų atsirado, tai juos ir išdalino. Beveik pusę viršplaninių pinigų atidavė savivaldybės administracijai, kuri tuos pinigus pasidalins atlyginimams atstatyti (buvo susimažinę), turtui įsigyti ir t.t. Pinigų liko liūčių sukeltiems padariniams likviduoti, priešgaisriniam tvenkiniui iškasti Elektrėnų seniūnijoje, Vievio miesto kapinėms melioruoti, Elektrėnų vaikų globos namų remontui, kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programoms, Priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai vandens siurbliui įsigyti ir kt.  Tarybos nariai dar pritarė ir tam, kad  Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras seną automobilį išperkamosios nuomos būdu pakeistų į naują. Už tą  automobilį leido mokėti ne daugiau kaip 65 tūkst. litų. Taryba dosni buvo ir individualia veikla užsiimantiems elektrėniečiams. Buvo pritarta mažinti fiksuotą pajamų mokesčio, mokamo už pajamas iš individualios veiklos, dydį. Kai kurie mokesčiai nustatyti net dvigubai mažesni nei Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių ir kitose savivaldybėse.

Duoda, kiek prašo

Jeigu jau pinigų atsirado, tai savivaldybės taryba jų ir negaili. Tiesa, ne visiems. Taryba pritarė patvirtinti transporto vežėjų (savivaldybėje tas paslaugas atlieka bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“) nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarką. Tokių nuostolių EKŪ transporto skyrius kiekvienais metais patiria apie 200-300 tūkst. litų. Kaip sakė tarybos narys Mykolas Masys, EKŪ nėra suinteresuotas užsidirbti pinigų, nes jis pats siūlęs samdyti autobusą už keliasdešimt tūkstančių litų. Kaip ne kartą rašėme, EKŪ tikrai nėra suinteresuotas užsidirbti pinigų, nes mokesčių mokėtojai, tarybos pritarimu, jiems moka tiek, kiek paprašo. Moka už tai, kad vairuotojai neužsuka į numatytas stoteles, kad keleiviams neduoda bilieto arba duoda ne pilna kaina, kad EKŪ darbuotojai pagal kolektyvinę sutartį nemokamai vežiojami ekskursijas ar į įmonės organizuojamus balelius. EKŪ ima, nes taryba duoda. Kiek prašo, tiek ir duoda. O jei veltui gauni, kam stengtis užsidirbti…

Baigė posėdį pareiškimais

Sklandžiai vykusį posėdį sutrukdė papildomas klausimas dėl koncesijos sutarties. Bet prieš tai dar ilgai tarybos nariai diskutavo apie socialines paramas ir paslaugas, aiškinosi turto ir daiktų sąvokas. Klausimą dėl koncesijos atidėjo neeiliniam posėdžiui, o du tarybos nariai – Danas Dambrauskas ir Bronius Pargaliauskas – posėdžio pabaigoje pareiškė pasitraukiantys: pirmasis  iš opozicijos, antrasis – iš valdančiosios daugumos. Tiesa, nei vienas, nei kitas savo pareiškimuose tiksliai negalėjo įvardinti nei iš kur traukiasi, nei kodėl, bet tarybos nariai juos suprato.  Tarybos narys Edmundas Vėželis perskaitė Jungtinės darbo partijos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos  pareiškimą „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo dėl Kazokiškių sąvartyno“:
1.    Frakcija supranta ir pritaria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimui panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą leidimą eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninį buitinių atliekų sąvartyną Kazokiškių kaime, tikėdamasi, kad tai bus naujo etapo pradžia, sprendžiant šio sąvartyno problemas;
2.    Tikisi, kad tiek šios, tiek ateinančios kadencijos taryba darys viską, kad būtų maksimaliai atsižvelgiama į Elektrėnų savivaldybės gyventojų lūkesčius dėl Kazokiškių sąvartyno veiklos.
Pasirašė: Algimantas Adomaitis, Vaidas Kaluževičius, Romualdas  Nenartavičius, Vaidas Ratkevičius, Pranas Sasnauskas, Edmundas Vėželis, Vytautas Vėželis.
Šiai pareiškimais, pusantros valandos užsitęsęs ilgiau nei buvo planuota, ir baigėsi tarybos posėdis. Kitas bus neeilinis – už poros savaičių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69