Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje

Ramybės uoste

Julija Kirkilienė

Opozicijai nebereikės daugiau  priekaištauti dėl balsų skaičiavimo  tvarkos tarybos posėdžiuose. Rugpjūčio 25 d. į posėdį susirinkę tarybos nariai buvo maloniai nustebinti savo darbo vietose suradę balsavimo sistemos monitorius.

Kaip posėdžio pabaigoje kalbėjo balsavimo sistemą pristatęs UAB „Baltik Amadeus“ atstovas Aleksandras Voitechovskis, balsuoti naudojantis ja bus galima jau  kitame posėdyje.  Elektroninės balsavimo sistemos įdiegimas – tai 100 proc. Europos Sąjungos finansuojamas projektas  „Elektroninės demokratijos paslaugų diegimas Elektrėnų savivaldybėje“, užtikrinantis tarybos darbo skaidrumą,  posėdžiams suteikiantis naujų politinės raiškos formų. Dabar kiekvienas tarybos darbu besidomintis pilietis galės sužinoti, koks tarybos narys ir kaip balsavo už  kurį nors sprendimo projektą, išskyrus slaptus balsavimus.
Noriu ir kalbu
Po vasaros karščių ir ilgų atostogų į tarybą susirinkę tarybos nariai nusiteikę buvo draugiškai, tad taryba priminė tikrą ramybės uostą. Daugiausia iš visų tarybos narių kalbėjo Danas Dambrauskas, savo pasisakymus garsiai motyvuodamas pasakymu „Noriu ir kalbu…“. Kadangi kiti tarybos nariai mažiau norėjo kalbėti, tai 21 sprendimo projektas buvo apsvarstytas ir priimtas per 3 valandas.
Taryba pakeitė Etikos komisijos sudėtį, pakeitė tarybos sprendimą dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų, besimokančių savo iniciatyva, mokymosi atostogų apmokėjimo. Nuo šiol darbdavys pats galės nuspręsti mokėti ar nemokėti už mokymosi atostogas.
Be ilgų ginčų taryba pritarė naujoms ir didesnėms savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatoms, patvirtino  savivaldybės strateginį veiklos planą, papildė gyvūnų laikymo taisykles, pritarė mokyklų tinklo pertvarkai ir kt. Ilgėliau stabtelėjo prie poros klausimų.
Bedarbystė nerūpėjo
Prisidengus Žemės ūkio ministro įsakymu, tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę. Deleguoti buvo ten jau dirbantys Danutė Aleksiūnienė, Vytas Barzdaitis ir Giedrė Tomkevičiūtė – Kalinauskienė.
Tarybos nariams Vaidui Ratkevičiui, Ramūnui Karteniui ir Edmundui Vėželiui buvo neaišku, kodėl savivaldybėje esant tokiai didelei bedarbystei, 4 administracijos darbuotojai antraeilėse pareigose dirba Vietos veiklos grupėje, ir kodėl delegatai siunčiami tik dabar, nors ministro įsakymas išleistas vasarį. Elektrėnų savivaldybę per Vietos veiklos grupę turėtų pasiekti apie 6 mln. litų, jeigu projektai bus teisingai pateikti ir teigiamai įvertinti.
Patvirtino maksimalią kainą
Net 5 sprendimų projektai siejosi su Elektrėnų komunaliniu ūkiu. Ilgiau tarybos nariai padiskutavo prie klausimo „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo“. Maksimalų tarifą patvirtino 0,211 Lt (be PVM). Dabar šis mokestis pagal formulę skirtingai skaičiuojamas  kiekvienam daugiabučiui – vieniems 0,12 Lt, kitiems – 0,15 Lt. Jaunieji tarybos nariai nuogąstavo, kad patvirtinus maksimalias kainas, maksimaliai gyventojams ir mokėti reikės, vyresni juos ramino, kad dėl kainų pasikeitimų taryba sprendimus priima atskirai. E. Vėželis pasigedo formulės, pagal kurią tie mokesčiai skaičiuojami.
Baigiantis posėdžiui administracijos direktorius Henrikas Petrauskas tarybos narius informavo apie tarybos sprendimų vykdymą. Per 6 mėn. tarybai svarstyti buvo pateikti 182 sprendimo projektai, iš kurių 161 priimtas. Neįvykdytas sprendimo projektas dėl „Jaunimo kranto“ likvidavimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų