Savivaldybės meras apie sueigas seniūnijose: jei visi darbai padaryti būtų, nebeturėtume darbo

Savivaldybės meras  apie sueigas seniūnijose: jei visi darbai padaryti būtų, nebeturėtume darbo

Julija Kirkilienė

Tęsiame seniūnijų sueigų aprašymą. Primename, kad sueigose buvo paskelbta apie tai, kad Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai darbui reikalingi jauni, sveiki ir geros reputacijos vyrai, o už darbą kas ketvirtą parą mokamas neblogas atlyginimas, suteikiamas statutinio valstybės tarnautojo statusas ir įvairios lengvatos. Dar vieną gerą naujieną šios tarnybos vadovai pranešė apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Gyventojams, į savo mobiliuosius telefonus įsivedus korinio transliavimo 3G tinklu funkciją, SMS žinutėmis bus perduodama informacija apie artėjančias stichijas ar net spūstis kelyje. Seniūnai, kiekvienas pagal savo supratimą, gyventojams teikė ataskaitas. Šių metų susirinkimuose, kaip niekad anksčiau, žmonių susirinko gausiai, bet priekaištų seniūnams turėjo tik Vievio ir Beižionių gyventojai.

Vievyje
Vievio seniūnijoje gyvena aktyvūs žmonės, todėl ir susirinkimas vyko aktyviai. Gausiai susirinkę žmonės nebijojo išreikšti priekaištų dėl netvarkingų Vievio gatvių, nevalomo ežero, griūvančių kultūros namų ir per didelės seniūnijos, kurioje seniūnas gal nespėjantis susitvarkyti. Tiesa, vieviečiai informaciją, kad UAB „Gelvita“ prijungta prie Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) pasitiko replikomis, kad seniai taip reikėję. O seniūnas Zenonas Pukėnas nepyko ir aistrų nerodė, tik aktyvius vieviečius, seniūnaičius, bendruomenių pirmininkus ir kitus nevyriausybinių organizacijų vadovus apdovanojo valstybinėmis vėliavomis, o problemų aptarti žmones kvietė pas save į kabinetą.
Vievio seniūnijoje gyvena 8300 gyventojų, iš kurių 4916 darbingi. Vyrų Vievio seniūnijoje gyvena daugiau nei moterų, darbo biržos duomenimis, 503 seniūnijos gyventojai yra bedarbiai. Per metus gimė 68, o mirė 101 gyventojas, bet laidoti Vievio kapinėse išduoti 124 leidimai. Seniūnijoje gyvena 600 socialiai remtinų šeimų, išdalinta 15507 kg maisto iš intervencinių atsargų.
Į seniūnijos sudėtį įeina net 71 kaimas, tad seniūnijoje dirbantiems žemės ūkio specialistams elektroniniu būdu braižyti teko net 2507 laukus.
Asbestinių stogų keitimui buvo gautos 44 paraiškos, bet pagal programą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ paramą gavo tik 18 gyventojų.
2012 metais Vievio seniūnijai buvo pavesta įgyvendinti vietos bendruomenių savivaldos programą, kurią finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirtas finansavimas – 12 960,00 litų. Visos lėšos įsisavintos: įrengti suoliukai, įsigyta žoliapjovė, kuri panaudos būdu bus perduota Pilypiškių kaimo bendruomenei, nupirktos valstybinės, seniūnijos vėliavos, kotai, laikikliai joms ir kt.
Nors vieviečiai pyksta ant seniūno, kad netvarkomi keliai ir gatvės, bet seniūnas sakė, kad tuo rūpinasi, ir gyventojams pateikė ataskaitą, kokie darbai atlikti ir kiek išleista pinigų.
2012 metais Kelių fondo lėšos skirtos per savivaldybės ūkio plėtros skyrių:
asfalto duobių remontui – 75416 Lt, žvyrkelių greideriavimui – 54148 Lt, sniego valymui kaimuose – 28 964 Lt, kelių ženklinimui – 7 793 Lt, kelio įrengimui į Vievininkų k. kapines – 20 000 Lt, Ateities g. kelio atkarpos asfaltavimo darbams – 75 416 Lt, L. Giros g., Kranto g. asfaltavimo darbams – 22 000 Lt, Liepų g. atkarpos asfaltavimo darbams – 45 563 Lt, Stoties g. atkarpos asfaltavimo darbams – 76 778 Lt.
Seniūnas kalbėjo, kad lėšų seniūnijai reikėtų pilnai sutvarkyti kelio dangoms, įrengti naujus šaligatvius ir suremontuoti senus. Labai reikia sutvarkyti įvažiavimus į daugiabučių kiemus.
Taip pat, sakė seniūnas, seniūnija ieško galimybių, kaip kuo greičiau sutvarkyti turgaus aikštę, ir tikisi, kad sujungus abi savivaldybės komunalines įmones į vieną šią problemą padės spręsti EKŪ. „Tai tikrai pagerintų ir miesto vaizdą, ir suteiktų geras sąlygas prekiauti smulkiesiems verslininkams“,- kalbėjo seniūnas. Seniūnija, kaip ir visa Vievio bendruomenė, laukia ir tikisi Vievio kultūros centro rekonstrukcijos.
Seniūnas informavo, kad prie Vievio ežero griūvanti pirtis jau privatizuota. Naujieji šeimininkai įsipareigojo seną pastatą tvarkyti.
Vievio seniūnijoje iš Europos Sąjungos fondų lėšų darbų atliktą už 5 401 000 litų. Tai Vievio gimnazijos, Vievio pradinės mokyklos rekonstrukcija, Tradicinių amatų centro įsteigimas, meno mokyklos rekonstrukcija, sporto aikštelės įrengimas, Kauno g. rekonstrukcija, pagerinant eismo sąlygas, teritorijos šalia Vievio pradinės mokyklos apšvietimo įrengimas, Vievio bažnyčios grindų remontas, Vievio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ patalpų ir įrangos modernizavimas, Vievio Šviesos g. rekonstrukcija ir t.t.
Susirinkime kalbėjęs Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij pateikė ataskaitą apie kriminalinę padėtį seniūnijoje. Per metus įvykdytos 67 vagystės, pradėti 49 ikiteisminiai tyrimai dėl smurtavimo artimoje aplinkoje, sulaikyta 250 girtų arba viešoje vietoje geriančių asmenų, 270 vairuotojų nubausta už greičio viršijimą, sulaikyta seniūnijoje narkotinių medžiagų platintojų ir vartotojų, surašyti 76 protokolai už chuliganiškus veiksmus ir kt. Komisaras dėkojo žmonėms už aktyvumą, prašė supratimo, sakė, kad pareigūnams rūpi žmonių saugumas ir atsiprašė už pareigūnų klaidas. Bet keletas vieviečių pareigūno atsiprašymo neišgirdo ir pabėrė priekaištų dėl Vievio policininkų darbo bei paties viršininko elgesio su aktyviais žmonėmis.
Savivaldybės vadovai pažadėjo vieviečių saugumui įrengti stebėjimo kameras, bet naujų kultūros namų pastatyti greitai nepažadėjo. Administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas linkėjo žmonėms kantrybės, įsiklausymo, susikalbėjimo ir kvietė žmones kartu spręsti, ką daryti.
Vievio seniūnijos sueigai kovo 7 d. skirta buvo tik pora valandų, todėl žmonės nesuspėjo išsikalbėti. Seniūnas pažadėjo suorganizuoti dar vieną sueigą, bet tik dviem klausimais: saugumo ir tvarkos.
Semeliškėse
Semeliškių seniūnijoje gyvena 1244 žmonės, iš jų 614 vyrų ir 630 moterų, tarp jų 670 darbingo amžiaus, 345 pensinio ir 100 bedarbių. Semeliškių seniūnijoje pernai gimė ir mirė vienodai – po 17 gyventojų. Seniūnijoje gyvena 17 daugiavaikių šeimų, 10 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 14 nepilnamečių vaikų. 364 žmonės gauna maisto iš intervencinių atsargų.
Problemos Semeliškėse kitokios nei Vievio seniūnijoje, išskyrus blogus kelius: žmonės neprižiūri savo šunų, ūkininkų laukus knisa šernai, neišpjaunami medžiai. Bet permainos atliekų tvarkymo sistemoje aktualios yra visiems žmonėms, jie tikisi, kad tikrai naujoji tvarka sumažins jų išlaidas.
Seniūnas Vytas Barzdaitis dėkojo savivaldybės vadovams už įvykdytus projektus – investuota buvo virš 3 mln. ES ir savivaldybės biudžeto lėšų. Semeliškiečiai už pagerintą gyvenimo aplinką skolingi nelieka: jaunimas dalyvauja respublikinėse ir savivaldybės varžybose bei užima prizines vietas.
Sueigoje kalbėjusi kultūros renginių organizatorė Silvija Bielskienė vardijo kultūros renginius, mokyklos direktorė Irena Adomėnienė skundėsi vaikų mažėjimu, o darželio vedėja Angelė Budėnienė skundėsi, kad renovuotos darželio patalpos nesutalpina darželinukų. Sueigoje buvo svarstoma, kad iš darželio patalpų į naujai suremontuotos senosios mokyklos patalpas būtų galima iškelti Semeliškių medicinos punktą ir taip praplėsti darželio patalpas. Vievio seniūnaitė Daina Žymantienė paskaitė ilgą ataskaitą apie savo visuomeninę veiklą ir planus pastatyti paminklą miestelio įkūrėjui Samiliui.
Elektrėnų policijos komisariato vadovas Andžej Grudinskij informavo, kad seniūnijoje per metus buvo įvykdytos 23 nusikalstamos veikos, išaiškintos 8 vagystės, 7 kartus policija buvo kviesta dėl smurto šeimoje (3 šeimos susitaikė, o 4 pradėtas ikiteisminis tyrimas). 10 semeliškiečių buvo nubausti už nedidelius chuliganizmus, 11 – už girtavimą viešose vietose, 1 nubaustas už kontrabandinių prekių realizavimą, 4 – už gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus, 8 – už vairavimą esant neblaiviems ir kt.
Ūkininkams aktualiausią informaciją papasakojo savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Antanas Aleksiūnas, apie Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos iškvietimus – šios tarnybos atstovai.
Beižionyse
Mažiausioje seniūnijoje – Beižionyse – į sueigą, vykusią kovo 6 d., gyventojų susirinko gausiausiai, bet seniūno ataskaita buvo silpniausia. Ir susirinkimas prasidėjo keisčiausiai: lenktynininkai, kurie autoralio treniruotes ir komercinę veiklą vykdo Beižionių seniūnijai priklausančiuose keliuose, iškilmingai beižioniškiams padovanojo skalbimo mašiną. Bet beižioniškių širdies tuo nesugraudino – jie reikalavo, kad po autoralio lenktynių būtų remontuojami keliai, o apie uždarytą kelią būtų informuojami gyventojai.
Kaip nė vienoje kitoje seniūnijoje, sueigoje jautėsi seniūno nesutarimas su gyventojais: pats seniūnas Mindaugas Makūnas ataskaitą pradėjo ir gyrė ne seniūnijos gyventojus, o svetimus, kaip geriausią darbą įvardijo pašto perkėlimą į buvusias bendruomenės patalpas, nors paštas nėra nei seniūnijos, nei savivaldybės pavaldume, didžiausia problema vadino Beižionis užpuolusius vilkus, kurie pjauna gyvulius.
Beižionių seniūnijoje ataskaita buvo pradėta informacija apie ES lėšomis įvykdytus projektus ir seniūnijoje išduotas pažymas. Tik po mero Kęstučio Vaitukaičio paklausimo, pasakyta buvo, kad seniūnijoje gyvena 375 gyventojai. Seniūnui, matyt, neįdomu, kiek jo valdose gimė, kiek mirė žmonių, kiek socialiai remtinų, kiek bedarbių, nes tokios informacijos ataskaitoje nebuvo. Bet gyventojams, susirinkusiems į sueigą, buvo įdomu viskas. O įdomiausia buvo seniūno veikla, kuri, pasak kalbėjusiųjų, apsiriboja skundais policijai apie jaunimo susibūrimo vietas. Daug išsamesnė ataskaita buvo bendruomenės pirmininko ir Vaikų globos namų direktoriaus Vilmando Palčiausko, kurį pasisakyti pakvietė ne seniūnas, bet meras. Pasak bendruomenės pirmininko, Beižionių seniūnijoje daug darbų padaryta pačių bendruomenės narių iniciatyva, o globos namai yra seniūnijos išlikimo garantas. V. Palčiauskas pastebėjo, kad seniūno ataskaitoje vilkai yra svarbesni nei žmonės ir vaikai, nors snieguotoje Beižionių žemėje randama šunų, o ne vilkų pėdų. Bėda esanti gal tik ta, kad su žmonėmis konfliktuojantis buvęs medžiotojas M. Makūnas pašalintas iš medžiotojų būrelio. Jaunimas, pasak V. Palčiausko, Beižionyse yra gabus, mąstantis ir ieškantis veiklos. Globos namų sporto salėje nuolat pilna besitreniruojančio jaunimo, o bendruomenė jau ieško galimybių su jaunimu suremontuoti senus kaimo žmonių automobilius ir išmėginti lenktynių trasas tais keliais, kur vyksta autoralio treniruotės ir komercinė veikla. Beižionių bendruomenės tarybos narių pilnos galvos esančios įvairiausių planų, jie rašo projektus ir į seniūniją pritraukia lėšų iš įvairiausių šaltinių. Šiuo metu iš Sporto departamento gavo 5 tūkst. litų treniruokliams įsigyti, sunkiai besiverčiančios šeimos augina nemokamai iš Baltijos labdaros fondo gautus galvijus ir pan. V. Palčiauskas sakė, kad Beižionių seniūnijos strategija yra, bet trūksta bendro seniūnijos ir bendruomenių darbo, nes tik komandinis darbas lemia sėkmę.
Beižioniškiai palankiai priėmė buvusio pirmininko, o dabar EKŪ vieno iš vadovų, atsakingo už atliekų tvarkymą, Algirdo Sadkausko kalbą ir kvietė užbaigti jo pirmininkavimo laikais pradėtą asfaltuoti kelią link Semeliškių. Beižionys yra vienintelė seniūnija, neturinti į savivaldybės centrą asfaltuoto kelio.
Meras Kęstutis Vaitukaitis prisiminė miestelio klestėjimo ir smukimo laikus, administracijos direktorius pažymėjo, kad į Beižionių seniūniją per įvairius projektus pritraukta apie 3 mln. litų lėšų ir tai sudaro didžiausią sumą savivaldybėje, tas lėšas išskirstant kiekvienam gyventojui.
Kietaviškėse
Savivaldybės vadovai vizitus po seniūnijas kovo 7 d. užbaigė Kietaviškėse. Į sueigą susirinkę kietaviškiečiai buvo ramūs. Jiems labiausiai rūpėjo teritorijoje įsikūrusios įmonės „BOEN Lietuva“ transporto saugus eismas ir pasikeitę mokesčiai už žemę.
Kietaviškėse gyvena 1470 gyventojų, iš kurių 732 vyrai ir 738 moterys, 965 darbingo ir 325 pensinio amžiaus asmenys. Nors pernai užregistruota tik 11 gimimų ir net 26 mirtys, bet gyventojų skaičius seniūnijoje auga. Bedarbystė Kietaviškių seniūnijoje mažesnė nei šalies ir savivaldybės vidurkis – tik 8,7 proc. nuo darbingo amžiaus žmonių. Socialiai remtini yra 117 gyventojų, 19 mokinių gauna nemokamą maitinimą, gyvena tik 1 socialinės rizikos šeima. Pagal vietos bendruomenių savivaldos programą buvo gauta 5360 litų, visi pinigai buvo panaudoti medžių išpjovimui bažnyčios šventoriuje.
Aktyvi Kietaviškių bendruomenė įgyvendino 3 projektus, finansuojamus per Vietos veiklos grupę: įrengė vaikų žaidimo aikštelę, suremontavo parapijos namus ir aptvėrė vienas kapines. Nors apie Kietaviškes baigiamas tiesti aplinkkelis link Mijaugonių kaimo, bet kietaviškiečiai norėtų, kad kelių būtų sutvarkyta ir daugiau.
A. Grudinskij informavo, kad seniūnijoje per metus įvykdyta buvo 17 nusikalstamų veikų. Gauti 7 pranešimai dėl vagysčių, 5 dėl smurto artimoje aplinkoje, 37 vairuotojai nubausti už greičio viršijimą, 11 žmonių – už nedidelius chuliganizmus, 8 – už gėrimą viešose vietose ir kt.
Mokyklos direktorė Elena Janavičienė pranešė džiugią naujieną, kad Kietaviškių mokykloje mokinių skaičius nemažėja, bet auga, o 24 mokyklos pedagogai nuoširdžiai dirba, kad Kietaviškėse užaugtų darbštūs žmonės ir džiaugėsi moksleivių pasiekimais.
Savivaldybės vadovai Kietaviškėse apibendrino ir visų seniūnijų sueigas, pabrėždami, kad savivaldybės administracijoje žmonės tam ir dirba, kad spręstų žmonių, gyvenančių savivaldybėje, problemas, o jei problemų nebūtų, tai ir savivaldybėje dirbančių žmonių nebereikėtų, nes jie nebeturėtų darbo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69