Projekto „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga

Projekto „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga

Versms_gimnazija_po_renovacijosgftytĮgyvendintos projekto „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“ (toliau projektas), projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-04-R-01-002, atitinkančio 2007–2013 m.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ tikslus, finansuojamo Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, veiklos. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastate pagal projektą apšiltintos išorės sienos, pakeisti langai, pakeista dalis lauko durų, dalis stiklo blokelių sienutės pakeista langais, dalis apšiltinta. Renovacijos darbus atliko UAB „Altitudė“.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų