Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“: baigiama tiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, Kazokiškėse veiks nauja nuotekų valykla

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“: baigiama tiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, Kazokiškėse veiks nauja nuotekų valykla

2010-ųjų pavasarį Kazokiškių, Pylimų ir Alesninkų kaimuose buvo pradėti vandentvarkos sektoriaus plėtros darbai.

Kazokiškėse uždaruoju būdu pradėta tiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, taip pat statyti nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu, praėjus daugiau nei metams, vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros sutartis artėja prie pabaigos, vos už kelių mėnesių darbai bus baigti.  Kazokiškių nuotekų valymo įrenginiai pastatyti, atlikti įrangos bandymai ir tikrinimai. Jie bus pradėti eksploatuoti baigus tiesti nuotekų surinkimo tinklus.

Vienos iš rangos sutarčių darbai jau baigti

Dar šių metų rudens pradžioje, pasirašius statybos darbų užbaigimo aktą, buvo baigta nuotekų valymo įrenginių statyba, vykdyta pagal rangos sutartį „Naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Kazokiškėse“. Šiuo metu naujoji valykla pastatyta, atlikti įrangos bandymai ir tikrinimai. Kai bus pradėtas nuotekų padavimas į valyklą, įmonė UAB „August ir Ko“ atliks nuotekų valymo įrenginių paleidimo ir derinimo darbus. Taip, laikui bėgant, bus sumažinta tarša, patenkanti į Neries upės baseino upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis, sumažinta gruntinio bei  požeminio vandens išteklių taršos rizika. Itin svarbi nauda žmogui, suteikiant galimybę gyventi švaresnėje aplinkoje, ir nauda gyvūnijai bei augalijai, kurios nebeniokos teršalai.

Naujieji valymo įrenginiai susideda iš parengtinio valymo įrenginių, biologinio valymo įrenginių su veikliojo dumblo nusodinimu bioreaktoriuje bei dumblo apdorojimo įrenginių. Po biologinio valymo nuotekos, išvalytos iki reikiamų parametrų, išleidžiamos į melioracijos griovį, kuris įteka į Rugtupio upelį. Pastačius nuotekų valymo įrenginius bei pagal antrąją sutartį įrengus nuotekų tinklus, surinktos Kazokiškių kaimo buitinės nuotekos bus išvalomos iki reikiamų standartų.

Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra artėja prie pabaigos

Iki šio projekto įgyvendinimo pradžios situacija Pylimų, Alesninkų ir Kazokiškių gyvenvietėse buvo pakankamai sudėtinga – Pylimuose esančių vandentiekio tinklų būklė buvo prasta, nuotekų tinklas įrengtas tik Liepų gatvėje. Kazokiškėse nebuvo centralizuoto buitinių nuotekų surinkimo, o vandentiekio tinklų būklė buvo bloga, geriamojo vandens gręžinys buvo avarinės būklės ir per mažo našumo. Alesninkuose nebuvo vandentiekio tinklų, o centralizuotas nuotekų tinklas nutiestas tik paskutiniu metu.

Sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazokiškėse ir Pylimuose ir vandentiekio tinklų plėtra Alesninkuose“ suteikė galimybę iš esmės pakeisti buvusią situaciją, sudarant gyventojams galimybę naudotis centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir nuotekų surinkimo paslaugomis. Šios sutarties darbus numatoma baigti kitų metų pradžioje.

Trumpai apie Projektą

Projektas, pagal kurį įgyvendinamos šios  sutartys finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projekto biudžete skirta tinkamų finansuoti išlaidų suma, dėl įvykdytų sutaupymų ir kitų priežasčių, šiuo metu yra šiek tiek sumažinta. Ji siekia iki 7 936 200,80 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria 6 740 835,17 Lt, Valstybės biudžetas 793.039,43 Lt šios sumos, o likusias lėšas skiria Projekto partneris – Elektrėnų savivaldybės administracija (ne mažiau 402 326,20 Lt.)

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2007 m. rugsėjo 6 d., pabaiga numatoma 2012 m. balandžio 9 d. Jis prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69