Projektas „Ar pažįsti kaimyną?“ pristatytas Prezidentūroje

Projektas „Ar pažįsti kaimyną?“ pristatytas Prezidentūroje

20 metų savanoriavimo patirtį turinti Elektrėnų asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ startuoja su nauju projektu, kurį jau pristatė Prezidentūroje. Idėją pasidalyti nau­jąja veikla teikė Prezidentūros inicijuotas gerų darbų sąjūdis „Lie­tuvos galia“. Trys asociacijos savanorės – Greta, Inga, Birutė – dalyvavo Prezidentūroje, kur ir pristatė naująjį projektą „Ar pažįsti kaimyną?“ Jau kuris laikas viena iš asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ veiklos Elektrėnų savivaldybėje sričių – skatinti saugią kaimynystę, kaimynų bendrystę. Keleri šios veiklos įgyvendinimo metai parodė, kokia svarbi yra ši darbų sritis, ypač brandaus amžiaus vienišiems žmonėms. Kaimynai, žinodami, kad šalia gyvena vyresnio amžiaus vieniši žmonės, atkreipia dėmesį į juos, ir, pastebėję ką nors neįprasta, pasibeldžia į jų duris arba skambina jiems telefonu, pasiteirauja apie sveikatą, paklausia, gal ko reikia nupirkti, o reikalui esant iš­kviečia medikus.
Dažni Elektrėnų asociacijos svečiai iš „Maisto banko“, o ypač „Maisto banko“ Vilniaus regiono vadovė Milda, kuri ne kartą pabrėžė, kad savanorystė – tai ne tik maisto dalijimas nepasiturintiems, vargstantiems, socialinėje atskirtyje gyvenantiems žmonėms, o būtent vykimas į kaimus, į vienkiemius, susitikimai su žmonėmis, pokalbiai su jais. Ypač svarbu pasibelsti ir į lankomų žmonių kaimynų duris, susipažinti su jais, paskatinti nepalikti kaimynų vienų, informuoti asociaciją, jei prireikia pagalbos.

„Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė, savanorės Greta Sinkevičienė, Inga Čižienė kartu su Prezidentūros projektų vadove Auste Černiauskaite ir kanclere Agila Barzdiene

Gyvendami šalia vienas kito ir jausdami atsakomybę už brandaus amžiaus žmones, kaimynai pasidalija ir savo, ir artimų giminaičių telefonų numeriais, kad iškilus kokiai problemai būtų galima juos informuoti. O pavyzdžių, kad tai labai prasminga veikla, asociacija turi labai daug. Susibūrę kaimynų brolijon, žmonės stebi vieni kitus ir informuoja asociacijos vadovę arba gimines apie pastebėtus pokyčius. Štai kaimynės skambina asociacijos vadovei, kad jų bendraamžė jau kelias dienas nepasirodo kieme ant suolelio, kur visos mėgdavo pasėdėti. Asociacijos savanoriai aplanko senolę ir randa ją karš­čiuojančią, kviečia medikus, palydi į ligoninę, o grįžusią lanko – atneša maisto, nuperka vaistų. Kitas pavyzdys – kaimynai praneša senyvos moters dukrai, kad moteris nepasirodo namo balkone jau kelios dienos. Dukra atvyksta ir randa mamą susirgusią, o telefonas išsikrovęs. Yra atvejų, kai nelaimės nepavyksta išvengti. Išgirdę, kad dieną naktį veikia televizorius, o kitų garsų negirdėti, kaimynai kviečia pagalbą, atvykę ugniagesiai patekę į butą randa vienu atveju moterį, sėdinčią fotelyje nebegyvą, kitu atveju vyriškį, gulintį prieš televizorių ir jau nebegyvą keletą dienų. O jei nebūtų neabejingų kaimynų, gal būtų giminaičiai daug vėliau suradę artimuosius. Tad ačiū kaimynams, kurie reaguoja į pokyčius vienišų senolių butuose.

Bendrame renginyje su Elektrėnų neįgaliųjų draugija

Vyresnio amžiaus žmonės dažnai bijo dalintis kontaktais, bet geriau pažindami kaimynus vis dažniau pasi­kliauja gera jų valia. Ir tai duoda gerų rezultatų. Juk kartais žmogus nesugeba paskambinti greitajai, o kaimynams ar asociacijos savanoriams skambina. Toliau gyvenantys vaikai ar giminaičiai palieka savo artimųjų buto raktus gerai pažįstamiems kaimynams, kad nutikus kokiam nors įvykiui šalia gyvenantys žmonės galėtų padėti.
Startavęs naujasis projektas yra labai svarbus ir yra susijęs su „Sau­gios kaimynystės“ veikla. Šiandien, kai dažnai girdime apie apgaule išviliojamus senolių pinigus, apie įsibrovėlių sutrikdytą vienišų žmonių sveikatą, pasitikėti žmonėmis dažnai būna nelengva, o kai pats vienišas žmogus ar jo giminaičiai pažįsta savo arba artimųjų kaimynus, galima jaustis saugiau ir ramiau. Juk senolių giminaičiai žino, kad kaimynai ar asociacijos nariai nepaliks nelaimėje jų artimųjų. Tad savanoriai kviečia kaimynus būti atidesnius šalia gyvenantiems senoliams, dažniau pasibelsti į jų butų duris – kaimynų bendrystė yra labai svarbi visiems: vieniems ji lemia saugumą, kitiems – karmos taškus už rūpinimąsi šalia esančiais. Labai svarbu, kad asociacijos savanoriai ir kaimynai jau yra įgiję ir senolių, ir artimųjų pasitikėjimą. Ilgametė veikla, bendravimas su vyresnio amžiaus žmonėmis, saugios kaimynystės skatinimas duoda labai gerą ir reikalingą rezultatą.
Asociacijos savanoriai daug dė­mesio skiria ir ukrainiečiams, apsigyvenusiems Elektrėnuose ir šalia jų. Juk karo pabėgėliams irgi reikia saugumo, ramybės, reikia maisto, aprangos, pagalbos ieškant gyvenamosios vietos. Tad bendrystė su ukrainiečiais – svarbus projekto veiklos baras, kuriam darbo grafiko nėra. Savanoriai bet kuriuo paros metu skuba į pagalbą, kai jos prireikia.
Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ nariai, įgyvendindami projektą, vadovaujasi principu: „Gyvuosius mylėk, išėjusiųjų nepamiršk“. Prieš lapkričio pirmąją savanoriai tvarko apleistus kapus, o penkias kapavietes prižiūri nuolatos, nes niekas jomis nesirūpina.
Užmegztas asociacijos ryšys su Prezidentūra duoda daug neį­kainojamos patirties ir galimybių dalijantis iniciatyvomis, projektais, gerąja patirtimi, generuojant idėjas. Didelę reikšmę turi ir bendravimas su Elektrėnų savivaldybės administracija bei Socialinės paramos skyriumi ir visais kitais skyriais, visomis seniūnijomis, bendruomenėmis. Asociacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Elektrėnų viešąja biblioteka, Kultūros centru, literatų klubu „Strėva“, daugeliu įmonių ir organizacijų. Labai džiugu, kad asociacija turi ir gerų bičiulių – rėmėjų, kurie įvairiomis progomis (per organizuojamas Kalėdų, Velykų ir kt. akcijas) paremia ir kanceliarinėmis prekėmis, ir gėlėmis, ir įvairiomis dovanėlėmis. Esame dėkingi Vilniaus kanceliarinių prekių parduotuvei „Jusmeda“, „Gėlės IKI“ Elektrėnuose, Vilniaus darželio „Žilvitis“ bendruo­menei. Džiugina tai, kad asociacija neapsiriboja veikla tik Elektrėnuose, o pasiekia ir tolimiausias seniūnijas. Juk tik dirbdami ranka rankon galime padėti tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos, paramos, – gyvenimo gerovė priklauso nuo mūsų visų. Karštą vasarą laukia karšti savanorystės darbai. Žemei per karštį reikia gaivaus lietaus, o žmonėms reikia asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanorių ir visų jūsų pagalbos, paramos, patarimų. Tad kviečiame visus bend­radarbiauti, kurti bendrus projektus, siekti bendrų tikslų.
Asociacija gyventojus priima kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val. Elektrinės g. 8 (EKŪ pastatas) 103 kabinete.
Asociacijos valdybos narė
Vilija Dobrovolskienė

Komentarai:

 1. „Elektrėnų kronikoje“ maketuotoja dirbau labai ilgai, t.y. 3,5 metų.
  Žavėjausi redaktorės drąsa rašant tiesą. Jus mylėjo skaitytojai!!!
  Kas atsitiko? Kuo Jus „papirko“? Jog nebematote ir neatskiriate tiesos nuo melo?
  „20 metų savanoriavimo patirtį turinti Elektrėnų asociacija „Ištiesk gerumo ranką“. . “
  „https://rekvizitai.vz.lt/m/imone/istiesk_gerumo_ranka/
  Įmonės amžius : 3 metai 3 mėnesiai 7 dienos.“
  Kur dingo 16 metų 8 mėnesiai ir 23 dienos?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų