Penkioliktą kartą nuskambėjo chorų festivalis „Mūsų dainose“

Penkioliktą kartą nuskambėjo chorų festivalis „Mūsų dainose“

Priešpaskutinį gegužės sa­vait­galį Vievyje išties galima pavadinti skambančiu – vyko pagrindiniai XV chorų festivalio-konkurso „Mūsų dainose“, finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės, renginiai, sukvietę penkias dešimtis chorų iš įvairių Lietuvos regionų bei Suomijos ir Ukrainos. Daugiau kaip tūkstantis choristų, susibūrusių bendrai dainai, dovanojo vieviečiams ir miesto svečiams ir puikią nuotaiką, ir daug geros chorinės muzikos. Projekto įgyvendintojas Vievio kultūros centras vieviečiams ir miesto svečiams pasiūlė plačią programą: vyko trys chorų konkursai, skirti žymiai chorvedei vievietei Aldonai Pulauskienei atminti, užsienio chorų koncertai mūsų savivaldybėje bei gretimuose rajonuose, o šeštadienio ir sekmadienio programas vainikavo jungtinių chorų koncertai.

Užsienio chorų koncertai
Choras „Idun“ iš Helsinkio (Suomija) surengė koncertus Kazokiškėse ir Vievyje. Šiemet 35-metį švenčiančio mėgėjų meno kolektyvo repertuare – įvairių laikotarpių Europos kompozitorių kūriniai įvairiomis kalbomis. Ka­zokiškių bažnyčioje vykusio koncerto metu skambėjo Skandinavijos šalių autorių sakralinės giesmės. Atlikėjams dėkojo Kazokiškių se­niūnas Arvydas Vyšniauskas ir klebonas Alfonsas Kelmelis.
Vievio publikai choras parengė pasaulietinės muzikos programą su suomių liaudies dainų aranžuotėmis, originaliais įvairių autorių kūriniais. „Idun“ choristus sveikino Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“. Abu chorus jau 14 metų sieja kūrybinė draugystė, todėl ir šio koncerto metu skambėjo chorų kartu atliekamos dainos.
Koncertų ciklą „Idun“ baigė šeštadienį dainuodamas Trakų salos pilies priešpilyje.
Sekmadienį Ukrainos centro vaikų vokalo studija „Mrija“ sulaukė didelio pasisekimo, surengusi koncertą Pakertuose (Kaišiadorių r.).

Suaugusiųjų chorų konkursai
Kaip ir pernai, chorams bu­vo pasiūlyta dalyvauti dviejuo­se – pasaulietinės muzikos ir sakralinės muzikos – konkursuo­se. Chorus vertino komisija: Rasa Gelgotienė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, LMTA docentė, VU trijų chorų vadovė; Povilas Gylys, LMTA Choro dirigavimo katedros profesorius; džiazo muzikantą, pianistą, kompozitorių Dainių Pulauską, dalyvavusį sakralinės muzikos konkurso vertinimo komisijoje, pasaulietinės muzikos konkurse pakeitė Regina Maleckaitė, Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choro vadovė, LMTA koncertmeisterė.
Sakralinės muzikos konkursas vyko Vievio šv. Onos bažnyčioje.
Trečiosios vietos laimėtojais sak­ralinės muzikos konkurse tapo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialo moterų choras „Šaltinis“ (vadovė Birutė Andriukaitienė) bei kamerinis choras „Idun“ (vadovė Karin Pedersen). Antrąją vietą iškovojo Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Vyturys“ (vadovas Antanas Pocius) ir Varėnos kultūros centro pagyvenusių žmonių mišrus choras „Varpilė“ (vadovė Laima Petruškevičienė). Pirmąją vietą vertinimo komisija skyrė dviem chorams: Vilniaus mokytojų namų moterų chorui „Aidas“ (vadovė Lina Mačiulienė) bei Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų mišriam chorui „Klaipėda“ (vadovai Kazys Kšanas ir Miglė Mosėnienė).
Geriausio choro-konkurso nu­galėtojo titulą pelnė ir Dainiaus Pulausko įsteigtą prizą laimėjo VDU Žemės ūkio akademijos studentų mišrus choras „Daina“; choro vadovė Ramunė Navickienė pelnė nominaciją „Geriausias sakralinės muzikos konkurso dirigentas“, jai įteiktas Lietuvos chorų sąjungos įsteigtas prizas.
Šio konkurso „Geriausio kon­certmeisterio“ nominacijos lai­­­mėtoja paskelbta Vilniaus mokytojų namų moterų choro „Aidas“ koncertmeisterė Kotryna Gediminaitė.

Pasaulietinės muzikos konkursas
Chorai varžėsi trijose – moterų, mišrių ir senjorų chorų – kategorijose. Vertinimo komisijos sprendimu moterų chorų kategorijoje trečiąją vietą pelnė LSMU Kauno klinikų moterų choras „Kanklės“ (vadovė Audronė Marcinkevičiūtė); antrosios vietos laimėtojais paskelbti Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“ (vadovė Lina Mačiulienė ir Šiaulių rajono savivaldybės kul­tūros centro Ginkūnų filialo mo­terų choras „Šaltinis“ (vadovė Birutė Andriukaitienė); šios kategorijos pirmosios vietos laimėtojais ta­po Kaišiadorių kultūros cent­ro moterų choras „Nona“ (vadovė Jurgita Jašauskienė) bei Elektrėnų kultūros centro moterų choras „Eldija“ (vadovė Greta Garmašaitė).
Mišrių chorų kategorijoje trečiąją vietą pelnė Kultūros cent­ro Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras „Čiūto“ (vadovė Dalia Gaspariūnienė), Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vadovai Gintaras Pauliukonis ir Jurga Sarpauskienė) bei Ukrainiečių mėgėjų choras (vadovė Nadiia Adanchuk). Antroji vieta skirta Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų mišriam chorui „Klaipėda“ (vadovai Kazys Kšanas ir Miglė Mosėnienė). Pirmosios vietos laimėtojais šioje kategorijoje tapo Kaišiadorių kultūros centro kamerinis choras „Do-diez“ (vadovė Laima Mažuolytė) ir Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Melomanai“ (vadovė Jūratė Martinkutė).
Senjorų chorų kategorijoje trečiąją vietą vertinimo komisija skyrė Kauno kultūros centro senjorų miš­riam chorui „Ainiai“ (vadovė Miglė Chmieliauskaitė), Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų senjorų chorui „Atminties gaida“ (vadovas Vytautas Saikauskas) ir Vilniaus mokytojų namų mišriam chorui „Versmė“ (vadovas Gintaras Skapas). Antrosios vietos vertinimo komisija neskyrė. Pirmąją vietą šioje kategorijoje laimėjo Kauno tremtinių choras „Ilgesys“ (vadovai Bronė Paulavičienė ir Mindaugas Šikšnius).
Geriausiu choru – pasaulietinės muzikos konkurso nugalėtoju – tapo VDU kamerinis merginų choras. Kolektyvo vadovė Miglė Chmieliauskaitė tapo nominacijos „Geriausias pasaulietinės muzikos konkurso dirigentas“ laimėtoja, ji apdovanota Lietuvos chorų sąjungos įsteigtu prizu.
Šio konkurso „Geriausio koncertmeisterio“ nominaciją laimėjo Ukmergės kultūros centro mišraus choro „Melomanai“ koncertmeisterė Daina Kriaučiūnienė.

Vaikų chorų konkursas
Vaikų ir jaunimo chorai varžėsi trijose – jaunučių, jaunių ir jaunimo mišrių chorų – kategorijose. Jaunuo­sius dainininkus vertino komisija: Regina Maleckaitė, Dainius Pulauskas ir LMTA Choro dirigavimo katedros profesorius Dainius Puišys.
Vertinimo komisijos sprendimu jaunučių chorų kategorijoje trečioji vieta skirta Kaišiadorių meno mokyklos Žiežmarių skyriaus jaunučių chorui (vadovė Vida Jočytė), Kai­šiadorių meno mokyklos Kruo­nio jaunučių chorui (vadovė Jolita Ivaškevičienė) ir Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos „Dainos studijai“ (vadovė Dalia Liubinienė),
Antrąją vietą pelnė Vievio meno mokyklos vaikų choras (vadovė Živilė Keblikaitė-Butkevičienė), Uk­mer­gės Dukstynos pagrindinės mo­kyk­los jaunučių choras (vadovė Vilma Retienė), Širvintų meno mokyklos jaunučių choras „Garsiukai“ (vadovės Julija Jadzevičienė ir Irena Vasiliauskienė) ir Elektrėnų meno mokyklos jaunučių choras (vadovė Laima Mažuolytė).
Pirmosios vietos laimėtojais pri­pažinti Šalčininkų Lietuvos tūks­tantmečio gimnazijos jaunučių choras „Linksmučiai“ (vadovė Natalija Rogožienė) ir Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos jaunučių choras (vadovas Valdas Mačiulskas).
Jaunių chorų kategorijoje trečioji vieta skirta Ukrainos centro vokalo studijai „Mrija“ (vadovė Aleksandra Vasiliauskė), antroji – Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos jaunių chorui (vadovė Vilma Retienė), Vilniaus Gabijos progimnazijos jaunių chorui (vadovas Arūnas Maliukas) ir Vievio gimnazijos jaunių chorui (vadovė Dalia Davidavičienė).
Pirmosios vietos laimėtojais paskelbti Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos jaunių choras (vadovė Genovaitė Kumpienė) ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choras (vadovė Loreta Tiškienė).
Jaunimo mišrių chorų kategorijoje pirmosios vietos vertinimo komisija neskyrė. Antrąją vietą pelnė Vilniaus Gabijos gimnazijos mišrus choras (vadovė Edita Bagvilienė ir Simonas Šenderovas) ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos jaunimo mišrus choras (vadovė Roma Ruočkienė).
Kaip ir kasmet, vertinimo komisija išrinko geriausią vaikų chorą – konkurso nugalėtoją. Juo tapo Kauno rajono meno mokyklos jaunučių choras; choro vadovė Renata Mi­šeikienė tapo nominacijos „Geriausias dirigentas“ laimėtoja. Nominaciją „Geriausias koncertmeisteris“ pelnė Eglė Vosyliūtė.

Jungtinių chorų koncertai
Vaikų ir suaugusiųjų chorų dienas vainikavo jungtinių chorų koncertai Vievio miesto aikštėje.
Spalvingos suaugusiųjų chorų ir vaikų chorų eisenos šeštadienį ir sekmadienį nusidriekė Vievio gatvėmis, o kelių šimtų dainininkų chorai Vievio miesto aikštėje su­sibūrė bendrai dainai. Chorus sveikino Lietuvos Respublikos Sei­mo narys Kęstutis Vilkauskas, skambių dainų chorinę muziką puoselėjančiame Vievyje choristams linkėjo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, įteikęs Padėkos raštus visiems festivalio dalyviams, vėl ir vėl su dainomis grįžti į mūsų miestą chorus kvietė Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, visada draugauti su daina linkėjo mero patarėjas Gintaras Jančiauskas. Koncerto metu skambėjo 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ repertuaro dainos, kiti Lietuvos autorių kūriniai. Greta bendrai atliekamų dainų kiekvienas vaikų choras dainavo ir individualiai parengtas dainas. Jungtiniam chorui dirigavo festivalyje dalyvaujančių chorų vadovai. Didžiausią programos dalį sudarė jubiliejinės 2024 m. 100-metį švęsiančios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ repertuaro dainos. Juk vienas iš „Mūsų dainose“ tikslų – prisidėti prie Lietuvos dainų švenčių tradicijos puoselėjimo.
Koncertines programas papuošė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro (vadovai Remigijus Terminas ir Ričardas Kukulskis) ir Sausumos pajėgų orkestro (vadovas Ramūnas Valaitis) atliekami kūriniai, smagūs Vievio pradinės mokyklos mergaičių šokių kolektyvo „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė), Elektrėnų kul­tūros centro tautinių šokių kolektyvo „Vijūnas“, Kaišiadorių kultūros centro šokių kolektyvo „Savingė“ (vadovė Angelė Pačesienė), Birštono kultūros centro vaikų ir jaunuolių tautinių šokių kolektyvo „Aguonėlė“ (vadovė Virginija Bankauskienė) šokiai.
Visų lauktas ypatingas šventės akcentas – konkursų rezultatų pa­skelbimas, Dainiaus Pulausko įsteigtų pagrindinių prizų įteikimo ceremonija konkursų nugalėtojams ir finalinė daina, dainuota ir choristų, ir publikos…
Projekto įgyvendintojas Vievio kultūros centras dėkoja Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui, rėmėjams UAB „Vievio paukščiai“ (direktorius Mindaugas Antanaitis), UAB „Malsena plius“ (direktorius Marius Dužinas) bei partneriams: Vievio Šv. Onos bažnyčiai (klebonas Alfonsas Kelmelis), Vievio gimnazijai (direktorius Gintaras Dobilaitis), Vievio J. Milančiaus pradinei mokyklai (direktorė Ingrida Tviragienė), Vievio seniūnijai (seniūnas Zenonas Pukėnas), Kazokiškių seniūnijai (seniūnas Arvydas Vyšniauskas), Trakų istorijos muziejui (direktorė Alvyga Zmejevskienė), Žiežmarių kultūros centro (direktorė Irena Taukinaitienė) Pakertų skyriui (renginių organizatorė Birutė Zubkovienė), fotografei Liudmilai Felčinskajai, renginių vedėjams Vytautui Mikalauskui, Justinai Bendinskytei, Irenai Černiukienei, Vievio gimnazijos savanoriams bei informaciniams partneriams: savaitraščiams „Elektrėnų žinios“, „Elek­trėnų kronika“, „Trakų žemė“.
Didžiulį būrį chorinės dainos mylėtojų sukvietęs festivalis įrodo jo populiarumą ir reikšmę. Džiugu, kad Vievio – chorinės muzikos ir chorinio judėjimo puoselėtojo – vardas sklinda Lietuvoje.

Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ vadovė

Nuotraukos: Angelės Radzevičiūtės, Audronės Balsiukienės, Audronės Stepankevičiūtės, Liudmilos Felčinskajos

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69