Potvarkis Dėl tarybos posėdžio sušaukimo

1. Š a u k i u  2011-05-25  10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.10–10.20 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano patikslinimo.

Pristato Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja R. Žemaitienė.

2.2. 10.20–10.30 Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.

Pristato Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Aleksiūnienė.

2.3. 10.30–11.00 Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius.

Pertrauka nuo 11.00 iki 11.05 val.

2.4. 11.05–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.5. 11.15–11.25 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.

2.6. 11.25–11.30 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

2.7. 11.30–11.35 Dėl įgaliojimų suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius.

2.8. 11.35–11.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą.

2.9. 11.40–11.45 Dėl įgaliojimų suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas ekologas A. Balnys.

2.10. 11.45–11.50 Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas K. Stasiulionis.

2.11. 11.50–12.00 Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo.

Pristato UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius R. Leckas.

Pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

2.12. 13.00–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.13. 13.10–13.20 Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo.

2.14. 13.20–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Tarulis.

2.15. 13.30–13.40 Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė G. Dapkevičienė.

2.16. 13.40–13.50 Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato UAB Elektrėnų knygų centro direktorė A. Valatkevičienė.

2.17. 13.50–14.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.

2.18. 14.00–14.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo.

2.19. 14.10–14.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

Pristato Savivaldybės gydytojo tarnybos vedėja I. Cechanovičienė.

Pertrauka nuo 14.20 iki 14.30 val.

2.20. 14.30–14.35 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2012 metams.

2.21. 14.35–14.45 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.22. 14.45–14.50 Dėl turto grąžinimo.

2.23. 14.50–14.55 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

2.24. 14.55–15.00 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.

Pristato Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja O. Temlianceva.

2.25. 15.00–15.10 Dėl statytojų atleidimo nuo neparduotų daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių.

Pristato Ūkio plėtros skyriaus vedėjas V. Šimkūnas.

2.26. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą Viktoras Valiušis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69