Po šventės beižioniškiai viską darys drauge

Po šventės beižioniškiai viską darys drauge
Julija Kirkilienė

Mažiausioje savivaldybės ir net visos Lietuvos  seniūnijoje – Beižionyse – antrą rugsėjo sekmadienį vyko didelė šventė.

Beižionių bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai, o seniūnija šventė įkūrimo dešimtmetį.  Tarp naujai suremontuotų globos namų rūmų, naujosios sporto salės, bažnyčios ir kultūros klubo nuo ryto iki vakaro klegėjo jauni ir seni, skambėjo varpai, muzika ir dainos.
Pašventino vėliavą
Nors Beižionių seniūnijai  vėliava ir herbas sukurti buvo prieš trejetą metų, bet vėliava dar nebuvo pašventinta. Todėl šiųmečiai atlaidai buvo ypatingai iškilmingi: giedojo Beižionių bažnyčios choras (vadovė Janeta Ališauskienė), per šv. Mišias  vėliavą pasikeisdami laikė seniūnas bei seniūnaičiai ir Beižionių jaunimas, vilkėdamas tautiniais rūbais, o prieš procesiją  jaukioje Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnytėlėje vėliava buvo pašventinta.   Beižioniškiai  aukojo atnašas, dėkodami Aukščiausiajam už gausų derlių, gerus metus.
Iš bažnyčios šventė persikėlė į kultūros klubą, kur pirmiausia kiekvienas buvo pamaitintas karšta kopūstiene. Pasižvalgę po gražiai sutvarkytą Beižionių kaimo aplinką, beižioniškiai ir svečiai, kurių per atlaidus visada daug iš tos parapijos kilusių žmonių susirenka, ir savivaldybės vicemeras Algimantas Adomaitis sugūžėjo į salę, kur kiekvienas laužė pašventintos duonos, dažė ją druska ir ragavo. Tai buvo simbolis senolių išminties, kad tik draugiška bendruomenė stipri būna:  perlaužkite šią duonos riekę, pasidalykite ir žinokite, kaip duonos riekę laužiate, taip teks pasidalyti džiaugsmu ir laime, pečius suglaudus teks atremti vargus, kurie užklumpa lyg naktis savaime.
Stipri bendruomenė
Džiaugsmai dažniau nei vargai Beižionis aplanko. Tai todėl, kad stipri bendruomenė rašo projektus ir į kaimą ateina daug investicijų, tai todėl, kad aktyvūs žmonės laisvalaikiu dirba savo kaimo aplinkos gražinimo darbus, tai todėl, kad čia gyvena daug stiprių asmenybių ir tarpusavyje rungtyniauja, kuris savo kaimui daugiau atneš naudos.
O per šventę į stiprią bendruomenę dar įsiliejo naujos asmenybės. Gyventojams iškilmingai buvo pristatyti seniūnaičiai: Liauškių seniūnaitijos – Juozas Gudeliūnas, Barboriškių seniūnaitijos – Saulius Stankevičius ir Beižionių seniūnaitijos – Saulius Barzinskas.  Seniūnaičiai apie savo seniūnaitijas ir čia gyvenančius žmones kalbėjo eilėmis ir dainomis. Seniūnas Mindaugas Makūnas padėkos raštais ir atminimo  dovanomis apdovanojo žmones, garsinančius seniūniją: geriausius metų ūkininkus Danguolę ir Joną Jalinskus, Astą ir Vidmantą Kozėllas, Liną Sindaravičių už pažangų ūkininkavimą, įdiegiant naujas technologijas. Apdovanoti buvo tvarkingiausių sodybų šeimininkai Danguolė ir Gintaras Ašmenai, Angelė ir Kęstas Paliokai, Marytė Švedarauskienė ir Elena Jankelaitienė.
Nepamiršti  buvo ir tie, kas garsino Beižionių seniūniją sportuodami ar dainuodami:  Juozas Gudeliūnas, Egidijus Ašmena, Egidijus Augūnas, Ramūnas Žilionis, Aidas Gudeliūnas, Dainius Palčiauskas, Dainius Simanavičius, Rita Sinkevičiūtė, Asta Belych, Algis Ališauskas, Virginijus Juknevičius, Aleksandras Belych, Augustinas Belych, Viktorija Kozėllaitė, Indrė Petrokaitė, Kęstutis Šereiva, Geistautė Gudeliūnaitė, Miglė Brazinskaitė, Neringa Brazinskaitė, Reda Šereivaitė, Samanta Jabkevičiūtė, Aistė Steponavičiūtė Inga Perednytė.
Unikalią dovaną – Lietuvos valstybinę vėliavą – seniūnija  įsteigė ir apdovanojo ūkininkus ir tvarkingiausių sodybų šeimininkus.  Dabar per valstybines šventes Beižionyse iškilmingai plevėsuos tautinės vėliavos ne tik virš įstaigų, bet ir sodybose.
Niekas nepamirštas
O kas negavo dovanų, vis tiek neliko nuskriaustas. Kultūros renginių ir šio renginio organizatorė Audronė Gudeliūnienė su vietos saviveiklininkais paruošė Padėkos koncertą.
Kiekvienos įstaigos darbuotojui buvo skirtos pačios gražiausios dainos.
Kol saviveiklininkai koncertavo neblogiau už profesionalius atlikėjus, beižioniškiai vaišinosi prie šventinio stalo, kartu padainuodami ir net pašokdami. Už tai, kad visi liko sotūs ir linksmi, renginio organizatoriai dėkoja  Elektrėnų savivaldybei, UAB „Trevors LT“, Ingai Rastenienei, O. Riškienės IĮ, Viktoro Kartenio firmai „Elektrėnų mėsa“, Sauliaus ir Gražinos Brazinskų šeimai, Virginijai ir     Kęstui Stankevičiams, Dovilei Brazinskaitei ir Egidijui Augūnui, ant laužo virusiems sriubą.
Nors Beižionyse stipri bendruomenė nuveikė  didelių darbų, bet šventinės programos dainose skambėjo, kad nuo šiol beižioniškiai išsikelia sau tikslą – dirbti visi drauge.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų