Pirmajame naujosios kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje

Pirmajame naujosios kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje

Tepadeda Jums Dievas

„Prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“,- pirmą kartą savivaldybės tarybos nariai prieš gaudami pažymėjimus ir tarybos nario ženklelį privalėjo duoti priesaiką.

Julija Kirkilienė

Dievo pagalbos prašė ir naujai išrinktas buvęs pirmųjų dviejų kadencijų meras Kęstutis Vaitukaitis savo kalboje cituodamas „Didžiąją knygą“. Naujai išrinktam merui ne tik Aukščiausiojo pagalbos, bet ir savo pastangų prireiks, norint sėkmingai vadovauti iš šešių partijų sudėliotai penkiolikos narių valdančiajai daugumai, tarp kurių 7 naujokai. Iš viso senuosius politikus šią kadenciją pakeitė net 12 naujų. Pirmasis naujosios kadencijos tarybos posėdis vyko balandžio 11 d.

Išrinktieji

Gerą valandą prieš posėdį tarybos posėdžių salėje triūsė Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius, vyriausioji specialistė Jūratė Čechovičienė, Dokumentų valdymo ir informacijos skyriaus specialistai. Remiantis nusistovėjusia tvarka pagal partijas ir pavardes reikėjo išdėstyti užrašus su pavardėmis, kur kurio tarybos nario vieta, kiekvienam paruošti priesaikos tekstą, sureguliuoti įgarsinimą. Ant stalo odiniame įdėkle jau gulėjo paruoštos mero regalijos, ant tribūnos – Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Likus dešimčiai minučių iki dešimtos salę užplūdo Elektrėnų bendruomenių atstovai su raudonomis rožėmis, skirtomis merui A. Vyšniauskui, administracijos skyrių vadovai. Pirmosios posėdžio salėje pasirodė naujai išrinktos tarybos narės Marija Jurščenko ir  Danguolė Švenčionytė. Po jų jau  rinkosi nauji ir naujai perrinkti tarybos nariai, vieni kitiems patardami  ieškojo savo vietų. Paskutinis į posėdžio salę atskubėjo Daurius Ašaka.

Iš 25 tarybos narių 2011-2014 metų kadencijai perrinkti buvo 13. Naujai išrinkta 12 tarybos narių. Taryboje dirbs  net 6 moterys, daugiau nei kitose kadencijose. Tik du tarybos nariai (A. Kirkliauskienė ir V. Cibulskas) anketose nurodė  neturintys aukštojo išsilavinimo, viena (M. Jurščenko) – išsilavinimo nenurodė. Tarp tarybos narių – 6 gydytojai, du turintys juridinį išsilavinimą, keturi verslininkai, kiti valstybinių ar biudžetinių  įstaigų tarnautojai. Jauniausiai tarybos narei Laurai Andrijauskaitei – 28 metai, vyriausiam – Stasiui Lančinskui 64 metai. Po rinkimų darbo neteko tarybos nariai: Algimantas Adomaitis, Danguolė Kliucevičienė, Arvydas Vyšniauskas. Jiems bus išmokėtos išeitinės kompensacijos. Laikinai pareigas eiti liko administracijos direktoriaus pavaduotojas Stasys Voveris.

Linkėjimai

Tarybos posėdį pradėjo Elektrėnų apygardos rinkimų komisijos pirmininkas Raimondas Hopenas. Jis informavo tarybos narius apie įtemptus rinkimus ir jų rezultatus. Elektrėnų savivaldybės taryboje mandatus laimėjo 9 partijos: Liberalų ir centro sąjunga (5), Socialdemokratų (5), Darbo partija (3), Naujoji sąjunga (socialliberalai) (3), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (2), Krikščionių (2), Valstiečių liaudininkų sąjunga (2), Lietuvos centro partija (1). Pirmininkas išvardino ir mandatų atsisakiusiųjų sąrašą. Štai jis, dabar jau galima patvirtinti, melagių sąrašas:

Liberalų ir centro partija

1.       Zenonas Pukėnas

2.       Vaida Davidavičienė

Krikščionių partija

1.       Vilmandas Palčiauskas

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

1.       Timofejus Rusakovas

Lietuvos centro partija

1.       Kristijonas Kameneckas

2.       Kęstas Vitkauskas

Šiais kandidatais žmonės pasitikėjo, už juos balsavo, bet jie pasirinko ne mandatus, o pareigas, kurias ėjo prieš rinkimus ir žinojo, kad jų nekeis.  Mandatus jie perleido žemiau sąraše esantiems.  Z. Pukėno ir V. Davidavičienės mandatai atiteko gydytojams  D. Burkoj ir G. Zagorskiui, V. Palčiausko – Vytautui Cibulskui, T. Rusakovo – Romualdui Nenartavičiui, K. Kamenecko ir  K. Vitkausko – L. Andrijauskaitei.  Prieš skaitant priesaikas, kalbėjo trečiosios kadencijos meras Arvydas Vyšniauskas ir Vyriausybės atstovas Jurgis Jurkevičius. A. Vyšniauskas praėjusios kadencijos didžiausiu laimėjimu vadino žmonių santarvę tarpusavyje bei su savivaldybės vadovais ir palinkėjo tai išlaikyti ateityje. J. Jurkevičius  kalbėjo apie istorinę priesaikos svarbą ir informavo tarybos narius apie savo pareigą kontroliuoti, kaip tarybos nariai laikosi Konstitucijos ir įstatymų. Abu kalbėję naujajai tarybai linkėjo ieškoti sąlyčio taškų tarp politinėms partijoms atstovaujančių deputatų ir dirbti Elektrėnų krašto žmonių naudai.

Prisiekė

Po gražių kalbų R. Hopenas abėcėlės tvarka tarybos narius kvietė į tribūną skaityti priesaikų. 24 tarybos nariai priesaiką baigė sakiniu „Tepadeda man Dievas“. Advokatu dirbantis naujokas, socialliberalas Daurius Ašaka priesaiką skaitė ant Konstitucijos padėjęs tik pirštus.  Tarybos nariai ir svečiai priesaikų klausėsi atsistoję.

Baigus iškilmingąją dalį, naujoji taryba iš pareigų atleido administracijos direktorių Henriką Petrauską ir pavedė jam šias pareigas eiti laikinai. Tada taryba ėmėsi svarbiausiojo darbo – rinko merą. Į mero postą buvo pasiūlytos dvi kandidatūros – Kęstučio Vaitukaičio ir Arvydo Vyšniausko. Abu kandidatai kandidatuoti sutiko, abu pristatė savo  biografijas ir vizijas, abiems teko atsakinėti į provokuojančius oponentų klausimus.

Slapto balsavimo metu salėje vyravo šiokia tokia įtampa. Nors K. Vaitukaitį rėmė 6 partijos, bet niekas nebuvo garantuotas, kaip balsuos trys Naujosios sąjungos (socialliberalų) nariai, kurie iš priešrinkiminių sąrašų 13, 17 ir 18 vietos kažkokiu stebuklingu būdu atsirado pirmosiose porinkiminio sąrašo vietose. Penktadienį buvo pranešta informacija, kad NS lyderis Artūras Paulauskas susitarė su Darbo partijos lyderiu Viktoru Uspaskich partijas sujungti, todėl naujai suklijuota dauguma nežinojo, ar galima pasitikėti naujais politikais, o A. Vyšniausko šalininkai vis tikėjo, kad naujokai prisijungs prie Darbo partijos. Trijų NS atstovų veiksmus akylai posėdyje stebėjo UAB „Antikora“, kur jie dirba, savininkas  Alvydas Vaitkevičius.    Bet balsavime jokių intrigų nebuvo. Balsavo visi 25 tarybos nariai, sugadintų biuletenių nebuvo. Už liberalcentristą K. Vaitukaitį balsavo 15, už socialdemokratą A. Vyšniauską – 10 tarybos narių. Naujajam merui buvo uždėtos regalijos, salėje skambėjo plojimai.

101puslapisIMG_6603Naujokai

Iš 12 naujokų, du – socialdemokratę Danguolę Kliucevičienę ir liberalcentristą Virgilijų Pruską – galima pavadinti senais naujokais. D. Kliucevičienė ketverius metus dirbo mero A. Vyšniausko patarėja ir įgijo politikoje patirties, o V. Pruskas 2000 m. į tarybą buvo išrinktas  Liberalų sąjungos sąraše. Visai naujai į savivaldybės tarybą  atėjo:  Liberalų ir centro sąjungos sąraše – gydytojas Gediminas Zagorskis, Socialdemokratų sąraše – gydytoja Laimutė Ablingienė, Naujosios sąjungos sąraše – advokatas  Daurius Ašaka ir UAB „Antikora“ direktorius  Nikolaj Melnikov ir tos įmonės vyr. buhalterė  Marija Jurščenko, Darbo partijos sąraše – verslininkai Aldona Kirkliauskienė ir Rimantas Edvardas Sabutis, Krikščionių partijos – gydytoja Danguolė Švenčionytė ir valstybės tarnautojas Vytautas Cibulskas ir Centro partijos – valstybės tarnautoja Laura Andrijauskaitė.

Posėdžio metu naujokai, išskyrus L. Andrijauskaitę, kandidatams į postus klausimų neuždavinėjo. Tik jauniausioji tarybos narė priekaištavo A. Vyšniauskui už stagnaciją Elektrėnų savivaldybėje, bet nesukonkretino, kurioje srityje tą stagnaciją deputatė matė, o A. Vyšniauskas jos to nepaklausė.

Labiausiai nekalbus buvo NS sąrašo lyderis D. Ašaka. Norėjau skaitytojus supažindinti, kodėl jis Tėvynės sąjungos partiją iškeitė į Naujosios sąjungos, bet deputatas atsakinėjo, kaip užsikirtusi plokštelė: „ Nieko, ponia, aš nesakysiu. Aš, ponia, nekalbėsiu“. Nepadėjo prakalbinti ir argumentai, kad tarybos narys  dabar yra viešas asmuo, kad visuomenė turi teisę žinoti, kas atstovauja jų interesams ir  kaip jis pasiruošęs tai atlikti.

Subrendo

Jeigu būtų galima tikėti politikų kalbomis, tai naujai išrinktas meras Elektrėnams būtų tikrai Dievo atsiųstas, kaip sakė Viktoras Valiušis, prieš tai apsivalęs  skaistykloje. K. Vaitukaitis prisipažino, kad jei laiką būtų galima atsukti atgal, jis kitaip būtų elgęsis ir tada, kai dvi kadencijas vadovavo savivaldybei, bet išmintis ateina tik su branda. Prieš balsavimą K. Vaitukaitis kvietė konsoliduotis, atmesti išankstinius nusistatymus, vieniems kitus gerbti. Išrinktas meru K. Vaitukaitis kalbą skaitė jau iš rašto, kurį šiai iškilmingai ir atsakingai progai buvo pasirašęs. Jis kreipėsi ne tik į tarybos narius, svečius, administracijos darbuotojus, bet į visus Elektrėnų krašto žmones. Jo kalbą filmavome ir patalpinome svetainėje www.kronika.lt., todėl galėsime sekti, ar žodžiai nesiskirs nuo darbų.

Žmogaus nuoširdumą, pasak K. Vaitukaičio,  pažinti galima pažvelgus į jo darbus, o medį atpažinti galima tik iš jo vaisių. Beprasmiška sakyti, kad myli žmogų, jei darai tai, kas žeidžia jo širdį. Lengva kalbėti „Tikiu į Dievą Tėvą“, bet sunku krikščioniškai gyventi, o gražūs žodžiai negali pakeisti gerų darbų. Žmogaus žodžiai gali skirtis nuo darbų, bet viskam ateina ribos, todėl reikia gyventi ir dirbti taip, kad nebūtų gėda gatvėje pažiūrėti žmogui į akis, ir pažadėjo padaryti viską, kad per ketverius metus neprarastų pasitikėjimo. Meras žadėjo pirmiausia išklausyti ir įsiklausyti, kas sakoma, nes „visi sunkumai iškyla vien todėl, kad nežinome, ko žmonėms reikia“, pažadėjo kartu su visa taryba sąžiningai dirbti ir  šios dienos gražius ketinimus įrodyti darbais. Po tokios gražios kalbos  tik norisi pridėti tuos gražius priesaikos žodžius:„Tepadeda Jums Dievas“, nes vadovauti teks neturint tvirto daugumos palaikymo.

Valdžia

Po jaudinančios kalbos meras atsisėdo į savo darbo vietą ir toliau vedė posėdį. Į darbotvarkę papildomai įtraukė du klausimus: mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus rinkimus. Mero teikimu abu naujos valdžios vyrai buvo išrinkti slaptu balsavimu. Už mero pavaduotoją Viktorą Valiušį balsavo 16 tarybos narių, už administracijos direktorių Henriką Petrauską – 15. H. Petrauskas administracijos direktoriumi išrinktas trečią kartą.

Naujasis mero pavaduotojas, tris kadencijas su liberalcentristais dirbęs  priešingose pozicijose, konservatorius V. Valiušis savo apsisprendimą motyvavo tuo, kad Liberalų ir centro partija jau bus praėjusi politinę „skaistyklą“, o  dirbdamas vicemero poste galės prisidėti prie naujosios valdančiosios daugumos demokratiško darbo. Pasak vicemero, šios kadencijos darbe reikės daug tolerancijos, kad šešioms partijoms atstovaujanti valdančioji dauguma nesubyrėtų. V. Valiušis kartu su K. Vaitukaičiu nuo 1990 iki 2000 m. dirbo ir Trakų rajono taryboje.

Administracijos direktoriui prieš balsavimą ilgokai teko atsakinėti į klausimus apie viešuosius pirkimus, konkursus, korupciją, administracijos struktūrinius pokyčius.H. Petrauskas pažadėjo būti maksimaliai geru vadovu, draugiškai dirbti su visais tarybos nariais, o jei nesiseks, sakė įsikibęs kėdės nesilaikysiantis.

Baigdamas ketvirtos kadencijos pirmąjį tarybos posėdį, meras dar kartą padėkojo visiems tarybos nariams  už išsakytas nuomones, kurios visos esančios gerbtinos, ir paragino dirbti visiems kartu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69