Paskutinis skambutis: kelius į gyvenimą teks rinktis patiems

Paskutinis skambutis: kelius į gyvenimą teks rinktis patiems

Paskutinis skambutis nuskambėjo 43 Vievio gimnazijos abiturientams. P. Tenikio nuotr.

Naują etapą gyvenime pradeda 224 savivaldybės jauni žmonės. Nuaidėjus paskutiniam skambučiui, 16 Semeliškių, 111 „Versmės“, 42 Vievio gimnazijos ir 54 Profesinio mokymo centro abiturientai birželio 5 d. susėdo pirmajam išbandymui – lietuvių k. ir literatūros egzaminui. O temos šiais metais parinktos labai prasmingos ir gyvenimiškos: „Kaip vaizduotė veikia santykį su tikrove?“, „Kada prieinama prie kraštutinumų?“, „Muzikos reikšmės literatūroje“ ir „Intymumo vaizdavimas literatūroje“. Rašinio temas abiturientams parinko specialistai, o gyvenimo kelią teks rinktis kiekvienam savo.
Naująjį gyvenimo kelią abiturientai pradėjo smagiai, nes jie jauni ir egzaminas yra tik vienas iš būsi­mo gyvenimo nuotykių. Semeliškių gimnazistai, kaip sakė jų auklėtoja Eglė Matonienė, ypatingi savo aktyvumu, visuomeniškumu, o auklėtojai labai rūpi jų sėkmė egzaminuo­se. Vievio gimnazijos abiturientų auklėtojos Onutė Fylerytė ir Aušra Malinauskaitė-Sidorkina pritaria pe­dagogo Povilo Tenikio žodžiams, kad abiturientai skirtingi tuo, kad kiekvienas labai įdomus. Panašūs tuo, kad visi labai nuoširdūs. Svarbu, kad kiekvienas surastų gyvenime sėkmingą vietą.

Semeliškių gimnazijos abiturientai su pirmąja mokytoja Daiva Šareikiene

Semeliškėse
Paskutinis skambutis nuskam­bėjo šešiolikai Semeliškių gimnazijos abiturientų ir klasės vadovei Eglei Matonienei. Visus susirinkusiuosius pasveikino ir optimizmo, sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė. Taip pat direktorė įteikė padėkas, diplomus mokiniams, garsinusiems gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, varžybose: V. Bielskytei, A. Melichauskaitei, M. Bartasevičiūtei, E. Vasiliauskui, D. Jančiauskui, R. Lėliūtei, L. Malakauskui, A. Belych, J. Čižui.  Šventėje dalyvavo ir sveikinimų žodžius tarė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pašvenskaitė, Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ni­jolė Ustilienė įteikė parapijos klebono Gedimino Mieldažio įsteigtas dovanas Šv. Rašto skaitovėms M. Bartasevičiūtei bei V. Bielskytei, taip pat dėkojo buvusiai Mokinių tarybos pirmininkei V. Bielskytei ir sekretorei R. Lėliūtei, abiturientui L. Malakauskui.  Pirmoji mokytoja Daiva Šareikienė su ketvirtokais dovanojo vasaros skonių puokštę bei jautrų, iki ašarų sugraudinusį  šokį, sukurtą pagal filmo „Drugelio širdis“ muziką. Tėvelių vardu padėkos žodžius mokytojams bei sveikinimus abiturientams, klasės vadovei skyrė  M. Rimdžiūtė, o jai talkino ir dovanas įteikė O. Rulevičienė, B. Petrauskienė, V. Malakauskienė. Mažieji pirmokėliai su mokytoja J. Rusakoviene deklamavo eiles ir pakvietė vaikystės šokiui. Renginyje debiutavo 8 kl. mokinys A. Markevičius su Roko Yan daina „Ar tu būsi su manim?“. III g klasės mokiniai, vadovaujami klasės vadovo P. Liperskio, organizavo Paskutinio skambučio šventę, pristatė kartu praleistas III–IV gimnazinių klasių akimirkas ir kvietė dainuo­ti drauge „Gera draugą turėti“. IV g gimnazistai J. Čižas bei A. Belych atsisveikinimui atliko kūrinius iš naujojo savo repertuaro, abiturientai šoko, dovanojo sedulą ir atidarė penktoje klasėje užkonservuotą svajonių ir norų kapsulę. Norai, parašyti penktoje klasėje, skyrėsi nuo tų, kuriuos helio balionais paleido į dangų. Lai skrieja ir pildosi svajonės, lai savo kelius atranda jauni ir kūrybingi žmonės!

„Versmės“ gimnazijoje
Apie paskutinį skambutį „Versmės“ gimnazijoje įspūdžiais pasidalino abiturientė Deimantė Jančiūnaitė:
Gegužės 31-ąją Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje šimtas vienuolikai XXXVIII gimnazijos laidos gimnazistų nuskambėjo paskutinis skambutis. Iš tiesų, ne tik paskutinis mėnesio penktadienis,­ bet ir visa savaitė dvyliktokams buvo jautri ir įsimintina. Vieni moks­leiviai rašė paskutiniuosius kontrolinius, kiti su mokytojais derino artėjančių konsultacijų datas, o dar treti mėgavosi paskutiniais pietumis mokyklos valgykloje. Visos šios dienos buvo pilnos sentimentų ne tik dvyliktokams, bet ir dalykų mokytojams, kurie per ketverius metus prisirišo prie savo mokinių. Nors ir per paskutines pamokas dvyliktokai intensyviai ruošėsi artėjantiems brandos egzaminams, tačiau dalykų mokytojai buvo kūrybingi: vieniems mokiniams tardavo atsisveikinimo kalbą, kitus vaišino bandelėmis su arbata, obuoliais ar laimės riešutėliais, dar kitiems dovanojo raktų pakabukus su gimnazijos logotipu. Keletas mokytojų sutiko pasidalinti linkėjimais XXXVIII laidai su „Elektrėnų kronikos“ skaitytojais.

„Versmės“ gimnazijos abiturientų tradicija – apsilankymas Užutrakio dvare. Nuotraukos autorius Andrius Rakauskas

Anglų kalbos mokytoja Roma Važgėlienė teigia, kad yra džiugu, kai kiekviena ateinanti karta atsineša su savimi savas emocijas, žinias ir jausmus. Tačiau po ketverių metų būna sunku atsisveikinti, nes mokytojai daug išmoksta iš pačių mokinių, kurie jiems suteikia pedagoginės, asmeninės tobulėjimo patirties. Moksleiviai mokytojams leidžia ne tik pasijusti jaunesniems, bet ir įkvepia mokytis visą gyvenimą. Roma Važgėlienė linki abiturientams gero skrydžio – sėkmingai išlaikyti egzaminus, užbaigti mo­kyklą ir surasti savo vietą gyvenime. Be to, ragina nenusiminti, jei kas nepasisektų, nors ir gyvenimo kelias yra pilnas kliūčių ir akmenų, tačiau jei žmonės jas įveikia, tai juos su­brandina, suteikia naujų jėgų, dvasinės stiprybės ir ištvermės. Ji sako: „Nesustokit, eikit į priekį ir mokykitės visą gyvenimą.“ Prie lin­kėjimų prisideda ir istorijos moky­toja Vilma Narkauskienė, kuri linki gimnazijos abiturientams išlikti savimi, daryti tai, ką nori, ir nebijoti klysti. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Elvyra Kasperavičienė dalijasi savo mintimis ir linkėjimais gimnazijos abiturientams: „Niekada neturėjau blogų mokinių – ši laida ne išimtis: nuoširdūs, kultūringi, stropūs. Su jais daug nuveikta ne tik per pamokas: aplankytas ne vienas spektaklis, muziejus – ir visur jiems įdomu, už viską dėkoja. Puikūs mano dvyliktokai! Jie tikrai bus tie, kurie skleis sparnus ir kils į šviesą. Sėkmės jums, mano vaikai.“

Padėkos raštais apdovanoti gimnazijos pirmūnai. Ingos Kartenienės nuotr.

Savaitės kulminacinis įvykis – gegužės 31-ąją dieną įvykęs Pa­skutinis skambutis. Gimnazijos abiturientai buvo ankstyvi: nuo ryto puošė mašinas, o vėliau su gėlėmis ėjo į paskutiniąją pamoką, kurią vedė klasių auklėtojai. Jaukią atmosferą kūrė papuošti kabinetai, kuriuo­se auklėtojai pasidalijo mintimis apie prabėgusius ketverius metus. Ši pamoka baigėsi vienuoliktokų skambinamu varpeliu, kuris kvietė eiti į aktų salę. Leisdamiesi iš trečio­jo aukšto, dvyliktokai buvo palydėti gausių mokyklos bendruomenės aplodismentų. Salėje abiturientus pasveikino Elektrėnų pradinės mokyklos ketvirtokai, kurie padovanojo šokį (vadovė Angelė Pačėsienė). Sveikinimo žodį tarė ir Elektrėnų savivaldybės atstovai – vicemerė Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Viktoravičienė. Jie linkėjo abiturientams egzaminus išlaikyti kuo geriau, tikėti ir būti savimi, pasirinkti sau tinkamą gyvenimo kelią. Vėliau Danutė Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas, pasidalijo mokyklos bendruomenės atsiminimais apie dvyliktokus, kuriuos apibūdina kaip nerealią ir jau nepasikartojančią kartą. Ji išskyrė dar vieną dalyką, dėl kurio šių metų abiturientai skirsis nuo kitų laidų – tai, kad dvyliktoje klasėje jie turėjo tris direktorius, o nuo birželio 3 dienos turės jau ketvirtą direktorę – Ramunę Matonienę.
Be to, šventėje buvo apdovanoti dešimt abiturientų, kurie gimnaziją baigė gerais arba labai gerais rezultatais ir pretenduoja gauti brandos atestatus su pagyrimu. Tai – Meida Ratkevičiūtė, Kamilė Kijanskaitė, Deimantė Jančiūnaitė, Diana Viktorija Kartenė, Brigita Blaževičiūtė, Kamilė Buinevičiūtė, Klaidas Pulauskas, Deimantė Davidavičiūtė, Gabrielė Rinkevičiūtė ir Agota Gurskytė.
Dar kartą abiturientus­ sveikino auklėtojai – Silvija­ Tamkevičienė, Kęstas Karsokas, Rasa Černiauskienė. Prie sveikinimų prisidėjo ir vienuoliktokai, o dvyliktokai jiems at­sidėkodami įteikė prisiminimo dovanas. Šventę vainikavo Jono Sendziko ir Eriko Sinkevičiaus muzikinis pasirodymas, kurį publika prašė pakartoti. Laikantis mokyklos tradicijų dvyliktokai papuoštais automobiliais susirinko elektrinės aikštelėje ir apsukę ratą po miestą vyko į Užutrakio dvarą, kur įsiamžino bendroje laidos nuotraukoje.
Kad ir kaip smagu buvo švęsti, jau šeštadienį dvyliktokai rinkosi į lietuvių kalbos konsultacijas, nes šio dalyko egzaminu prasidėjo beveik tris savaites trunkanti brandos egzaminų sesija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų