Pasirašyta projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0001 sutartis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-488 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ skirtas finansavimas Elektrėnų savivaldybės administracijos projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje“ (toliau – Projektas), o 2017 m. birželio 19 d. Elektrėnų savivaldybės administracija su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto sutartį. Projekto metu, bus pagerinta kolektyvinio atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš gyventojų infrastruktūra, Elektrėnų ir Vievio miestuose prie daugiabučių namų įrengiant teisinius, aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančias kolektyvines konteinerių aikšteles.

Projekto tikslas – pagerinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš gyventojų infrastruktūrą Elektrėnų savivaldybėje, įrengiant reikalavimus atitinkančias konteinerių aikšteles.

Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys – plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus prie daugiabučių namų Elektrėnų ir Vievio miestuose.

Numatytos projekto veiklos ir rezultatai: įrengti 52 pusiau požeminių konteinerių aikšteles prie daugiabučių namų, iš jų 44 aikšteles Elektrėnų mieste: Draugystės, Elektrinės, Pergalės, Rungos, Šarkinės, Saulės, Sodų, Šviesos, Taikos, Trakų gatvėse ir 8 aikšteles prie daugiabučių namų Vievio mieste: Liepų, Naujosios, Semeliškių, Stoties, Šviesos gatvėse. Kiekvienoje aikštelėje planuojama įrengti po 3 vnt. 5 m3 talpos ir 1 vnt. 3 m3 talpos pusiau požeminių konteinerius. Iš viso 52 aikštelėse 208 pusiau požeminius konteinerius.

Projekto tikslinės grupės, kurios bus tiesioginiai naudos gavėjai: Elektrėnų ir Vievio miestų daugiabučių namų gyventojai, kurie naudojasi viešąja atliekų surinkimo paslauga, ir Elektrėnų savivaldybė.

Projekto trukmė – 28 mėnesiai.

Projekto vertė daugiau nei 1 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 984 tūkst. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.

Įgyvendinus Projektą, savivaldybės daugiabučių namų gyventojams bus sudarytos galimybės naudotis teisės aktų reikalavimus atitinkančia, aplinkai ir gyventojams saugia, vizualiai tvarkinga, modernia ir patogia konteinerių aikštelių infrastruktūra, gauti gerai organizuotą, kokybišką atliekų surinkimo paslaugą, užtikrinta gyventojų teisė rūšiuoti atliekas ir taip mažinti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kaštus. Bus užtikrintas savivaldybės poreikis didinti rūšiuojamų komunalinių atliekų surinkimą, įgyvendinti atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą ir savivaldybei nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, užtikrinti teisinius, techninius, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos reikalavimus atitinkančią, optimaliais kaštais grįstą atliekų surinkimo paslaugą gyventojams, mažinti aplinkos taršą atliekomis ir kvapais, gerinti savivaldybės teritorijų estetinį vaizdą.

Projekto organizacija – Elektrėnų savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Rimanta Jankauskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69