Onos Gražinos Maleravičienės gyvenimas matuojamas darbais

Onos Gražinos Maleravičienės gyvenimas matuojamas darbais

„Gyvenimas per trumpas, kad suprasčiau save, išmokčiau neklysti, kad suvokčiau erdvę ir laiką, dovanotus man Amžinybės. Gyvenimas per trumpas, kad jį baime apkartinčiau, ypač senatvės baime. Gyvenimas per trumpas – it eilėraščio eilutė. Jis pradingsta, kaip pėdos smėlyje vėjui papūtus. Gyvenimas per trumpas, kad suvokčiau akimirkas: akimirkai viskas manyje nuščiūva, sustingsta ir gyvenimas pasidaro trapus. Kad sužinočiau, kodėl kai kurie žmonės nueidami tartum nusineša su savimi dalį šviesos. Gyvenimas per trumpas, kad išsipildytų lūkesčiai, norai. Skubu, kol laikas neužvėrė visų durų…“ (O.G. Maleravičienė)

 

Šiomis dienomis Elektrėnų viešosios bibliotekos fojė eks­ponuojama pedagogės, litera­tės, korespondentės O.G. Male­ravičienės kūrybos paroda.­ Kas nežino, tegul sužinos, o kas pamiršo – tegul prisimins, kad Elektrėnuo­se gyvena tokia šviesuolė, buvusi pedagogė, poetė, rašytoja,­ Nepriklausomųjų rašytojų są­jungos narė ir ilga­me­tė laikraščio „Elektrėnų kronika“ korespondentė O.G. Ma­le­ravičienė. Jos kūryboje skaitytojas suranda ne tik lyrizmo, gyvenimo išminties, bet ir nau­dingos kraštotyrinės medžiagos,­ prisiminimų apie amžininkus, daug straipsnių ir interviu su Elektrėnų krašto žmonėmis bei dedikacijų. Už publicistinę veiklą O. G. Maleravičienė yra apdova­nota trimis Vyriausybiniais apdo­vanojimais, savivaldybės administracijos Padėkos raštais, yra lai­mėjusi ne vieną nominaciją ­įvai­riuose literatūriniuose kon­kursuose.
ONA GRAŽINA MALERA­VIČIENĖ (buvusi Nedzveckaitė) gimė 1936 m. liepos 16 d., išaugo nedideliame Jiezno miestelyje, esančiame Prienų rajone. Didžiosios vertybės, kurias ji išsinešė į gyvenimą, – meilė knygai, žmogui, darbui, gamtai.

O. G. Maleravičienė su bibliotekos dailininke Rima Čepiene

Visa, kuo gyveno savo tėvų šei­moje, tapo įkvėpimo ir džiaugsmo šaltiniu. Besimokydama vidurinėje mokykloje, Onutė parašė pirmuosius poezijos posmus, pirmąsias prozos eilutes. Vaikystės ir jaunystės prisiminimai dabar jau sumišę su šviesiausiomis svajonėmis, fantazijomis, mintimis apie ateitį. „Vartau ir vartau Atsiminimų knygą. Jos puslapiai – mano gyvenimas – buvęs, prabėgęs. Tačiau jis manyje, sugrįžtantis sap­nais, atskirais vaizdais, sakinių nuo­trupomis. Nešuosi savo jaunystės šviesą per pilkšvą gyvenimo rude­nį,“- sako Onutė Maleravičienė.
Jaunystėje Onutė labai domėjosi netoliese nuo namų veikusios spaustuvės darbu, laikraščio spausdinimu, parašydavo žinučių iš savo mokyklos.
Ona Gražina Maleravičienė baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Ji studijavo rusų kalbą ir literatūrą. Ją visada domino spaudos darbuotojų veikla, tad vasarą dirbo redakcijos laiškų skyriuje. Baigusi institutą ir įgijusi rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę dirbo Vievio rajono Gilučių septynmetėje mokykloje. Nuo 1966 metų dirbo Elektrėnuose mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. Ji puiki žmona, mama, išauginusi tris sūnus ąžuolus, draugė, mokytoja, išleidusi į gyvenimą ne vieną mokinių laidą. Visą laiką siekusi tobulėti, pažinti, pamatyti, ji mėgo keliones, pažintines išvykas, pasivaikščiojimus gamtoje, bendravimą su nuoširdžiais žmonėmis.
Šiandien Onutė daug laiko skiria knygoms, siekia dvasinio tobulėjimo, atidžiai stebi pasaulį ir savo aplinką. Turbūt iš to ir gimsta prasmingos eilės, nuoširdūs žodžiai apie gyvenimą, artimuosius, draugus. Smagu, kad garbaus amžiaus moteris yra dažna viešnia bibliotekoje, kartu su literatų klubu „Strėva“, kurio narė yra jau daugelį metų, dalyvauja literatūriniuose renginiuo­se, „Poezijos pavasariuose“, vyksta į literatūrinius vakarus ir poezijos šventes kituose rajonuose.
Onutė yra autorinių knygų autorė, almanachų bendraautorė. Keletas Onutės miniatiūrų buvo išspausdinta Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“, pasirodžiusiame dar 2001 m. Kūryba spausdinta ir visuose aštuoniuose Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ kūrybos almanachuose: „LAIKO ŽENKLAI“ (2003), „BRYDĖS“ (2007), „MINČIŲ SODAI“ (2009), „SAULĖTEKIO TOLIAI“ (2011), „KAI ŽODŽIAI IŠEINA Į KELIĄ“ (2014), „LIETUVA, AŠ ESU DALELĖ TAVĘS“ (2018). „SIDABRUOJA AMŽINYBĖS NYTYS“ (2020), taip pat ir „TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ KŪRYBOS DARBŲ RINKTINĖJE“ (2015), eilėraščių rinkinyje, skirtame Elektrėnų 55-ajam jubiliejui paminėti „ELEKTRĖNAMS 55“ (2015) bei 2021 m. pasirodžiusiame tarptautiniame almanache „GIEDOK, VOLUNGĖLE, ŽYDĖK, SEDULĖLE“. O. G. Maleravičienės kūryba taip pat spausdinta žurnale (iki 2011 m. – laikraštyje) „Šeimininkė“, žurnale „Bičiulis“, laikraštyje „Gimtinė“, o Onutei įstojus į LNRS ir sąjungos leidinyje „Gintaro gimtinė“.
Ant kūrybinio aukuro Onutė Maleravičienė padėjo originalio­sios­ kūrybos knygas – „IŠ VISOS ŠIR­DIES“ (2005) ir „GYVENIMO MARGI SKIAUTINIAI“ (2011), kurią iliustravo anūkė Dovi­lė. Tai šviesūs pasakojimai apie Elek­trėnų miesto žmones, išmintingi pastebėjimai apie gyvenimą ir jo vingius, apie brangius šeimos žmones. Ieškodama gražios formos, taiklaus žodžio, prasmingos minties, au­torė prabyla skambiu sodriu lietuvišku žodžiu, kviečia savo skaitytojus eiti doros, sąžinės, mokslo keliu. 2014 m. išleistos net trys literatės knygos: pirmoji – „HAIKU NĖRINIAI“ – haiku prozinės poezijos stiliumi parašytas eilėraščių rinkinys, antroji – autorės aforizmų knygelė „MINČIŲ NUOTRUPOS“, trečioji – eilėraščių knyga „LAIKO SŪPUOKLĖSE“. Paskui šviesą išvydo „JAUSMŲ VERDENĖ“, „MEILĖS IR VILTIES VIOLETAS“, „VEIDU Į SAULĘ EINU“.
2007 m. Ona Maleravičienė ta­po Lietuvos savanorystės skatintojos nominante. Lietuvos televizijoje jai įteiktas diplomas už literatūrinę publicistinę kūrybą ir visuomeninę veiklą. 2007 m. O. G. Maleravičienė tapo ir Elektrėnų metų žmogumi.
Miela Onute, metai – didžiausias Jūsų turtas – tenebūna našta, o sukaupta išmintis, patirtis, gyvenimo pažinimas tegul šviečia ir Jums, ir Jūsų artimiesiems, tegul sugula į naujus literatūrinius pamąstymus, naujas knygas. Tegul Jus lydi visų elektrėniečių (kolegų, mokinių, kaimynų, draugų) meilė ir pagarba.

Julija Kirkilienė,
Vilija Dobrovolskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69