Žodžiai ir darbai arba kodėl smarvė – tarša

Žodžiai ir darbai arba kodėl smarvė – tarša

Skaitau „Elektrėnų kronikos“ šių metų gegužės 27 d. numerio straipsnelį „Smarvė – ne tarša“. Keleriopi jausmai apima. Ne, ne dėl pažadų apkulti korespondentus, kaip rašoma dienraštyje „Respublika“. Sakoma, kiekvienam skirta tai, kas skirta. Pradžioje apima toks lyg apmaudaus linksmumo jausmas, tarsi stebėtum nevykusį spektaklį – dabartiniai valdantieji kitaip negali: arba kitus verčia gyventi taršioje aplinkoje, arba patys taikosi įminti į mėšlą. Prisiminkime – savo valdymo metus pradėję Kazokiškių sąvartyno įteisinimu, bandę mus nuodyti deginamų padangų tvaiku ir vos neįkūrę krematoriumo vieno mūsų gražiausio piliakalnio prieigose. Tas pats ir dabar – nuotekų dumblas Semeliškių laukuose be dabartinės valdančiosios daugumos atstovo, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros vadovo V. Pruskaus žinios, jokiu būdu atsirasti negalėjo.

Algimantas Adomaitis, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys

Priminsiu, nuotekų dumblas – koncentratas to, kas pakliūva į kanalizaciją. Pradedant ekskrementais su begale bakterijų, įvairiausių ligas sukeliančių pirmuonių, baigiant buitinės chemijos produktais, sunkiaisiais  metalais. Būčiau gal ir pasišaipęs širdies gilumoje iš valdančiųjų polinkio į viską, kas teršia aplinką ir dvokia (juk kas skirta, to neišvengsi), jei nebūtų užkliuvusi paskutinė straipsnelio pastraipa, kurią cituoju visą, kadangi į ją turėtų atkreipti dėmesį visi, pradedant meru, baigiant tėvais vaikų, kurie šią vasarą atklys į  ekskrementais patreštus Semeliškių laukus: „Dirvožemio tręšimo dumblu projektas, pasak Kaišiadorių sveikatos biuro specialistų, turėtų būti derinamas su Savivaldybės gydytojo tarnyba, bet savivaldybės gydytojo tarnybos vedėja Inga Cechanovičienė apie tręšimą sakė nieko negirdėjusi. Nebuvo projektas derintas ir su savivaldybės ekologu Audriumi Balniu. Šis sako, kad nuo 2005 m. yra nustatyta tvarka tokius projektus derinti tik su  Regiono aplinkos apsaugos departamentais, o Vilniaus regiono departamentui pavaldi yra ir Elektrėnų savivaldybės agentūra, kurios vedėjas V. Pruskas vienas informaciją ir težinojo. Pasak jo, kvapai nėra aplinkos tarša, o tik socialinis nepatogumas, kurį vertinti privalo visuomenės sveikatos centrai.“

Vėlgi dvejopas jausmas. Arba V. Pruskus, įsijautęs į tarybos nario pareigas, užmiršo pasikartoti teisės aktų, kuriais jis turėtų vadovautis savo tiesioginiame darbe, nuostatus, arba sąmoningai klaidina žmones, arba, kas galėtų paneigti, kad yra dar kažkas, kuo pastaruoju metu eilėje savivaldybių užsiima atitinkamos tarnybos. Keista, kai aplinkosaugos specialistas kvapus įvardija kaip socialinį nepatogumą. Patarčiau atsiversti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 patvirtintą „Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Šiame teisės akte kvapai kuo aiškiausiai įvardijami kaip tarša. Dėl vietos stokos šio ir kitų teisės aktų stengsiuosi necituoti, apsiribodamas tik nuorodomis į juos.

Suintriguotas šios aplinkybės pasidomėjau ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų dumblo panaudojimą. Ką radau, dalinuosi su visais.

Europos Bendrijos teisės aktas  „Direktyva 86/278/EEB dėl nuotekų dumblo“

Šis teisės aktas nedviprasmiškai draudžia naudoti neapdirbtą nuotekų dumblą, tai galioja ir tręšimui.  Pagal visose ES šalyse galiojantį nuotekų tvarkymo reglamentą, į laukus negalima vežti biologiškai, chemiškai ar termiškai neapdoroto dumblo. Tręšti skirtame dumble sunkiųjų metalų kiekis ir mikrobiologinė tarša negali viršyti nustatytų normų, turi atitikti tam tikrus higienos reikalavimus. Lietuvoje nuotekų dumblo apdirbimo įmonė dar tik statoma prie Vilniaus. Aišku, tai netrukdo kai kuriems veikėjams apeiti šį EB teisės aktą – prisiminkime prieš metus kilusį skandalą, kai  nuotekų dumblu buvo „patręšti“ Jurbarko miškai. Įdomu, ar iniciatoriai buvo nubausti?

Lietuvos Respublikos teisės aktai: 1. „LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 349 dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo.“ (su vėlesnėmis redakcijomis). 2. LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 (2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-575 redakcija) patvirtinti „ Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai LAND 20-2005“.

Šiuose teisės aktuose labai griežtai reglamentuojamas nuotekų dumblo panaudojimas, jo sandėliavimas ir daugelis kitų veiksmų.

Reikia pabrėžti, kad šiuose teisės aktuose kalbama apie apdoroto nuotekų dumblo naudojimą. Lietuvoje gi įmonės, apdorojančios nuotekų dumblą kol kas nėra… Nebent ši valdančioji dauguma prisiims tokią įmonę įkurdinti mūsų savivaldybėje?

Sprendžiant iš savivaldybės vadovų reakcijos (tiksliau  jos nebuvimo) į „Elektrėnų kronikos“ signalą, tokia išvada peršasi. Ypač atsimenant netolimą praeitį, paminėtą pradžioje.

Dabar gi labai abejoju, ar istorija su Semeliškių laukų trešimu neapdorotais ekskrementais yra skaidri, veiksmai teisėti.

Bet gal aš klystu? Gal meras jau sudarė komisiją faktams ištirti, gal kaltieji bus nubausti, nepaisant partinių ar koalicinių priklausomybių? Tada nuoširdžiausiai atsiprašau. Pamatytumėme, kad „ne žodžiais, o darbais savivaldybę mylim“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69