Nematomo fronto kariai

Nematomo fronto kariai

L. Baltrūnas: „Kol Tauta remia ir aukoja – galime reabilituoti karius“

Laurynas Baltrūnas, moto­ciklininkų klubo „Vorai MC“ prezidentas, profesionalus kariškis, Lietuvos patriotas iki širdies gelmių, keletą metų dirbęs Beižionių vaikų globos namuose, vėliau Beižionių dienos centre vaikus mokė ne tik vairuoti motociklus, bet ir pilietiškumo, pasiruo­šimo karinei tarnybai. Prasidėjus karui Ukrainoje, Laurynas, susirinkęs daiktus, sėdo ant motociklo ir išvyko į Ukrainą kariauti. Ten sukūrė Lietuvių legioną ir jį koordinuoja, organizuoja pagalbą kovojančiai Ukrainai, pats tarnauja Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Kovo mėnesį Laurynas trumpai grįžo į Lietuvą. Pasinaudoję proga kariškį kalbiname apie karo kasdienybę Ukrainoje, karių nuotaikas ir pamokas jaunimui.

J.K. Lauryną Baltrūną elektrėniškiai žino kaip Bei­žionių globos namų, vėliau Beižionių vaikų dienos centro auklėtoją, mokantį vaikus ne tik motociklų vairavimo įgūdžių, bet ir vedantį pilietiškumo bei karybos pamokas. Prasidėjus karui Ukrainoje, metėte darbą ir išvykote į karą. Žmonėms būtų verta žinoti, iš kur vaikinui tiek drąsos mesti darbą, motociklisto hobį, šeimą ir vykti į karą?

L.B. Tai yra visų mūsų karas. Visos Europos. Karas su barbarų orda. Jeigu šitų padarų nesustabdysime Ukrainoje – jie ateis ir pas mus. O taip jau yra buvę – sudegintos sodybos, ištremti žmonės, nužudyti vaikai, išprievartautos moterys…

J.K. Kur pirmiausia reikėjo kreiptis, kaip paaiškinti, kad norite kariauti svetimoje ša­lyje?

L.B. Oficialiai turėjau kreiptis į artimiausią Ukrainos karinės prievolės centrą. Jis – Lvive. Kai atvykau, buvo „gyva eilė“ porai parų. Kadangi esu luošas, neturėjau iliuzijų, jog priims, tad pasinaudojau pažįstamų motociklininkų pagalba ir atvykau į dalinį „per pažintis“.

J.K. Jūs sukūrėte Lietuvių legioną. Kaip surinkote žmo­nes?

L.B. Kariai kreipiasi patys. Pagal karinę patirtį, motyvaciją ir kitus kriterijus tik sukoordinuoju, jog vyrai rastų tarnybos vietą ir būtų kuo naudingesni kovoje su okupantais.

J.K. Ar Ukrainoje kovoja tik vienas Lietuvių legionas?

L.B. „Lietuvių legionas“ nėra dalinys. Tai lietuvių, kovojančių Ukrainoje, bendruomenė. Norint sukurti dalinį, reikia mažiausiai 50 karių. Norint surinkti 50 karių, turi būti bent 100 kandidatų, nes 50 proc. yra netinkami karui avantiūristai, garbėtroškos, alkoholikai ir panašūs personažai… Tad Ukrainoje kovoja Tarptautinis Ukrainos teritorinės gynybos legionas, kurio sudėtyje kovoja ir lietuviai.

J.K. Kokių šalių legionieriai dar kovoja?

L.B. Kareiviai buriasi pagal tautybes: Gudų K. Kalinausko pulkas, Gruzinų legionas, D. Dudajevo čečėnų batalionas, K. Gelajevo čečėnų batalionas, Ičkerijos specialiųjų pajėgų batalionas, Imamo Šamilio Dagestano batalionas, Karelijos nacionalinis batalionas ir kt.

Ukrainoje kovoja Tarptautinis Ukrainos teritorinės gynybos legionas, kurio sudėtyje kovoja ir lietuviai. L. Baltrūnas (dešinėje)

J.K. Papasakokite apie Lie­tuvių legiono veiklą.

L.B. Ukrainos kariuomenėje užsienietis gali „prisitarnauti“ iki seržanto laipsnio. Tad didžioji dalis lietuvių yra eiliniai kareiviai – „soldatai“. O kareivis vykdo visas paskirtas užduotis. Eilinio kareivio užduo­tis – kariauti ir būti sužeistam, žūti arba nugalėti.

J.K. Papasakokite apie kario kasdienybę fronte?

L.B. Kareivio kasdienybė – sužeidimai – gydymas – reabilitacija… arba žūtis.

J.K. Savo „Facebook“ pa­skyroje dalinatės informacija apie gautą paramą iš Lietuvos. Ar gaunate paramą iš Trakų ir Elektrėnų savivaldybių?

L.B. Negaliu atsakyti. Gaunant paramą (pavedimą) nurodomas asmens, skyrusio paramą, vardas ir pavardė. Iš kur jis kilęs ar kur gyvena – nenurodoma. Manau, jog paramą iš šių savivaldybių gauname.

J.K. Jūs sakote, kad nepavargote kariauti. O kaip Ukra­inos kariai, ar teisinga informacija, kad jie pavargo?

L.B. Kas nepavargtų laukdamas žūties? Kareivis privalo kariauti ir žūti. Arba laimėti. Kol kas pergalės nematyti.

J.K. Rūpinatės karių reabilitacija. Ar tarpininkaujate dėl reabilitacijos Lietuvoje?

L.B. Taip. Tik ne tarpininkaujame. Tautos suaukotomis lėšomis apmokame gydymo ir reabilitacijos išlaidas. Kol Tauta remia ir aukoja – galime reabilituoti karius. Šiaip – šeimos gydytojai nesupranta, iš kur atsiranda artilerijos ar FPV dronų padaryti sužalojimai. Taip pat ir sunkūs.

J.K. Apie Lietuvių legiono veiklą informacijos radau ne daug. Ar tai todėl, kad tai yra karinė paslaptis, ar Lietuvos žiniasklaida mažai tuo domisi?

L.B. Negaliu atsakyti. Matyt, ne veltui esame vadinami „Nematomo fronto kariais“. Mes neturime jokių socialinių garantijų, draudimų ir pan. – kovojame, bū­name sužeidžiami arba žūvame ir esame remiami tik Tautos suaukotomis lėšomis. Galiu tik pasakyti, kad visi legiono vyrai turi karinį pasirengimą – baigę privalomąją pradinę karinę tarnybą, tarnavę Lietuvos kariuomenėje, Krašto apsaugos savanorių pajėgose ar buvę kovinių šaulių sudėtyje. Lietuviai prisijungė prie Tarptautinio Ukrainos teritorinės gynybos legiono.

J.K. Lietuvoje dabar daug kalbama apie pasiruošimą ka­ro atvejams, bet mokykloje nėra net civilinės saugos pamokų. Kokią discipliną karo tema vertėtų įtraukti į ugdymo programas?

L.B. Karinio rengimo pamokas. Nuo 5-os klasės.

J.K. Ir trumpai apie šeimą. Jūsų žmona liko Lietuvoje, dirba mokytoja, vaikai paaugliai, pats turite judėjimo negalią. Kaip įtikinote šeimą išleisti Jus į karą?

L.B. Karas – vyrų reikalas. Nieko nereikėjo įtikinėti. Susirinkau ekipuotę, sėdau ant motociklo ir išvažiavau.

J.K. Ką karo tema galėtu­mėte pasakyti Lietuvos vaikinams, vis dar kartais bandantiems išvengti karinės tarnybos?

L.B. Kas nemaitina savo ka­riuomenės – maitina svetimą. Donecko ir Luhansko srityse kacapų gerbėjai sulaukė rusų kariuomenės, buvo mobilizuoti ir išsiųsti kariauti su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Tas pats laukia ir visų „pacifistų“ Lietuvoje. Istorijos ratas sukasi… Todėl manau, kad kiekvienas lietuvis turėtų mylėti savo Tėvynę ir tai parodyti ne tik žodžiais, bet ir darbais.

J.K. Padėkodama Jums už sutikimą pasikalbėti, skai­tytojų vardu linkėti gal tik galėtume karinės sėkmės. O ką Jūs galėtumėte dar pasakyti skaitytojams.

L.B. Na, jeigu norite mums ir padėti, galite paviešinti informaciją, kaip paremti kovojančius lietuvius:
Gavėjas: Tėvynei
Sąskaita: LT113500010001745447
Paskirtis: Parama legionieriams

Kalbino Julija Kirkilienė
Nuotraukos iš asmeninio fotoalbumo

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų