Naujųjų laukimas muzikos ritmu

Naujųjų laukimas muzikos ritmu

Virginija Jacinavičiūtė

Tarpušvenčiu Elektrėnų kul­tūros centro choras „Eldija“ organizavo kalėdinį chorinės muzikos koncertą „Puoškite sales bugieniu“. Gruodžio 29-ąją Elektrėnų bibliotekos salėje choras atliko įdomią premjerą – garsaus chorvedžio ir kompozitoriaus Vaclovo Augustino moterų chorui ir kūno perkusijai sukurtą kūrinį „Tas spindulys“. Renginyje taip pat koncertavo svečiai iš sostinės – Vilniaus mokytojų namų choras „Vytis“.
Scenoje skambėjo įvairių stilių ir kalbų muzika. Didelį įspūdį susirinkusiems paliko „Eldijos“ atliktas improvizuotą sutartinę primenantis šiuolaikinis kūrinys „Tas spindulys“ (ž. A. Valionio, muz. V. Augustino) ir afrikietiško stiliaus kūrinys „Thula mama“, kurį atliekant choro vadovė pritarė mušamuoju instrumentu. Chorams akompanavo Deimantas Balys bei Rūta Striškaitė.
Kaip sakė choro vadovė ir nau­joji Elektrėnų kultūros centro renginių organizatorė Greta Garmašaitė, „Eldijos“ choristės labai džiaugiasi vėl grįžusios į gyvą sceną, o ne nuotolinį dalyvavimą koncertuose. Ypač smagu, kai užsimezga naujos pažintys su kitų miestų kolektyvais.
Gruodžio 11 dieną choras „Eldija“ koncertavo Vilniaus mokytojų namuose, Baltojoje salėje, o vilniškiai mielai sutiko atvykti koncertuoti Elek­trėnuose.
„Eldija“ labai dėkoja vyrams iš chorų „Vytis“ bei „Skliautai“, vadovui Deimantui Raščinskiui ir visiems atėjusiems pasiklausyti chorinės mu­zikos“, – choro vardu dėkojo G. Garmašaitė.
Muziką mylinčių mo­terų kolektyvą „Eldija“ 2018 m. rugsėjį subūrė ir jam vadovavo valstybinio ansamblio „Lietuva“ choristė Asta Balnionytė-Grajevskė.
2020 m. kolekty­vui ėmė vadovauti kū­­rybinga ir ener­gin­ga asmenybė, bu­vusi Elektrėnų meno mo­kyk­los fortepijono mo­­­­ky­­to­ja Greta Gar­mašaitė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų