Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Kad skubos darbo velnias nesurinktų

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Kad skubos darbo velnias nesurinktų

Julija Kirkilienė

Taryba kitam posėdžiui atidėjo sprendimo projektą dėl Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro prijungimo prie Asmens sveikatos priežiūros centro. Opozicija ragino su reorganizacijomis neskubėti, kad skubos darbo, kaip sakoma patarlėje, velnias nesurinktų. Su vienu tokiu darbu Vievyje jau taip atsitiko. Kultūros ministerija pyst (kitoks ištiktukas niekaip netinka) ir nubraukė 290 tūkst. eurų, skirtų Vievio kultūros namų statybai. Gerai, kad tą liūdnąją žinią Aldona Kirkliauskienė pasakė tik posėdžio pabaigoje.

Neskubėjo

Šį kartą posėdis vyko ne trečiadienį, bet antradienį, o pirmininkavo posėdžiui mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas. Meras Kęstutis Vaitukaitis susirgo. Susirgo ir svarbius klausimus svarstymui teikti turėjęs Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas. Prasidėjo posėdis po pietų, ir nors tarybos nariai daug diskutavo, iki darbo dienos pabaigos 23 klausimus suspėjo apsvarstyti ir vienokius ar kitokius sprendimus priimti.

Į viešąją įstaigą „Asmens sveikatos priežiūros centras“ sujungtos yra trys savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos: Greitosios medicinos pagalbos stotis, Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bei Vievio ambulatorija. Šiame posėdyje buvo paruoštas sprendimo projektas prie šios įstaigos dar prijungti Vievio pirminės sveikatos priežiūros centrą. Dėl šio centro reorganizavimo buvo sukurta speciali darbo grupė, kuri pateikė savo išvadas, kad netikslinga laikyti dvi įstaigas – Vievio PSPC, teikiančio ambulatorines paslaugas, ir Asmens sveikatos priežiūros centro, atliekančio tas pačias funkcijas. Bet tarybai neaišku buvo, ar daugiausia atnešančią pajamų, bet ir daugiausia reikalaujančią išlaidų GMP įstaigą palikti prie Asmens sveikatos priežiūros centro, ar atiduoti Vilniui. Tarybos nariams buvo neaišku, kokios naudos įstaigos prijungimas prie kitos įstaigos atneš pacientams. Sujungti įstaigas nepritarė ne tik opozicija, bet ir valdančiojoje koalicijoje dirbantis Andrejus Paberalis, išsakęs savo motyvus, kodėl nebalsuos už reorganizaciją. Abiejų įstaigų vadovės – Vievio PSPC Virginija Šumskienė ir savivaldybės ASPC Danutė Baliūnienė – taip pat nesistengė tarybai įrodyti, kokios naudos atneštų įstaigų sujungimas. V. Šumskienė sakė, kad jos vadovaujamojoje įstaigoje laisvų patalpų naujiems gydytojų kabinetams vis tiek nėra, o D. Baliūnienė sakė dirbs taip, kaip taryba nutars. Taryba nutarė prie to klausimo dar padirbėti ir apsispręsti kitame posėdyje.

Paskubėjo                          

Kitas svarbus klausimas buvo dėl savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų direktorių pareigybių aprašymo patvirtinimo. Klausimą pristatęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys bus, matyt, paskubėjęs šį klausimą pateikti tarybai svarstyti, o taryba – bus paskubėjusi priimti. Pareigybių aprašuose numatyta, kad kiekvienas įstaigos direktorius privalės ne tik mokėti užsienio kalbą, bet ir bus išsilaikęs vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas. Šiuo metu tokias kompetencijas išsilaikiusi yra tik viena Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė. Pritarus šiam sprendimo projektui, visi savivaldybės švietimo įstaigų vadovai lieka dirbti, nors pareiginių nuostatų neatitinka. Tarybos narė Silva Lengvinienė klausė D. Dagio, kaip pareigybes pasitvirtino kitos savivaldybės, ir sulaukė atsakymo, kad Elektrėnų savivaldybė yra pirmoji savivaldybė aklai pritarusi Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamam pareigybių aprašui. Kol dirba ši taryba ir šis meras, direktorių iš pareigų gal ir nekrapštys, bet jei valdžia pasikeistų, direktorius, neatitinkančius pareiginių nuostatų, iš pareigų būtų galima atleisti ir nesibaigus kadencijai.

Situaciją pakomentuoti paprašėme Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo Vaido Karlono:

„Priimtą sprendimą ir jo įgyvendinimą geriausiai galėtų pakomentuoti Elektrėnų savivaldybės specialistai, o savivaldybių Tarybų priimtų sprendimų teisėtumą vertina Vyriausybės atstovai apskrityse. Pagal pateiktus dokumentus matome, kad dirbantiems mokyklų vadovams nėra numatyta pareiga atlikti kompetencijų vertinimo procedūras Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (NMVA). Mokyklų vadovai šias kompetencijas turi turėti, jos įvertinamos bendra tvarka, t.y. dirbančių mokyklų direktorių kompetencijos vertinamos atestacijos ir veiklos ir kompetencijų vertinimo metu Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka kas 5 metus (68 str. 4 d.).“

Skundai, teismai ir kt.

Tarybos nariai negailėjo laiko svarstydami klausimą „Dėl laikinosios komisijos sudarymo Artūro Žvejo skundams nagrinėti“. Pilietis A. Žvejys įvairiausių skundų visoms instancijoms prirašęs yra per 200, bet nė vienas atsakymas jam netiko. Todėl ir šiame posėdyje tik vienas tarybos narys, šį klausimą tarybai pristatęs Vaidas Ratkevičius, sutiko tokioje komisijoje dirbti. Tarybos nariai turi teisę sutikti ar nesutikti dirbti įvairiose komisijose ar darbo grupėse. Kadangi nėra kam komisijoje dirbti, tai ir komisijos sudarymui pritarta nebuvo.

Piliečiui A. Žvejui ir kitiems savivaldybės gyventojams taryba siunčia gerą naujieną. Elektrėnuose nuo kitų metų įsikurs Teismo rūmai. Taryba pritarė teismui išnuomoti patalpas Elektrinės g. 8-2, kur dabar veikia Civilinės metrikacijos skyrius. O Metrikacijos skyrius bus perkeltas į naują pastatą prie savivaldybės, kuris statomas vietoj buvusios sporto salės.

Taryba taip pat pratęsė nuomos sutartis su viena verslininke, įkūrusia parduotuvę senojo pašto pastate. Dėl to pastato tarybos nariai irgi diskutavo, ar geriau pastatą parduoti, ar remti smulkųjį verslą jį nuomojant. Pastatas yra įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą, bet aukcionas pardavimui nepaskelbtas.

Apie sveikatą

Posėdžio pabaigai buvo paliktos svarstyti sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų veiklos ir finansinės ataskaitos. Iš tų ataskaitų paaiškėjo, kad pernai visų įstaigų finansiniai rezultatai buvo teigiami, bet Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius tarybą nuteikinėjo, kad šie metai gali būti nuostolingi. Nuostolių ligoninė galinti turėti dėl Ligonių kasų ydingos finansavimo tvarkos. Ligoninė paslaugų teikia daugiau, nei Ligonių kasos apmoka. Ligoninė esą turi susitaupiusi pinigų, bet juos žada išleisti naujai įrangai įsigyti, patalpų remontui, darbo sąlygų pagerinimui ir pan. Algimantas Adomaitis prie sienos rėmė Elektrėnų ir Abromiškių reabilitacijos ligoninių direktorius, siūlydamas įstaigas sujungti ir kartu naudotis tiek įrengimais, tiek medikų personalo ištekliais. Direktoriai įrodinėjo, kad toks sujungimas jokiu būdu negalimas, bet juk visada pradžioje buvo žodis. Iš ataskaitų taip pat paaiškėjo, kad Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre slaugytojų dirba mažiau nei kito administracijos personalo. Patalpoms valyti skirta net 3,5 etato, o Vievio PSPC jau rašo elektroninius receptus.

Kitos naujienos

Posėdžio pabaiga kaip visada baigiama buvo paklausimais ir informacija. Bloga naujiena buvo ta, kad, kaip sakė administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Kultūros ministerija „nunulino“ pažadėtąsias lėšas Vievio kultūros centro statybai. Dabar belieka laukti stebuklo, kad kuri nors savivaldybė Vilniaus apskrityje nepanaudos kažkokių lėšų ir jos liks Vieviui. Į A. Adomaičio paklausimą, ar nupjautos liepos ir išardytų šaligatvių plytelės yra savivaldybės turtas, V. Pruskas atsakė, kad mediena lieka rangovui, o senąsias plyteles, kaip statybines atliekas, rangovas geru noru atidavęs seniūnijai, kad ši galėtų remontuoti kitus šaligatvius. Tiesa, vietoj iškirstų medžių savivaldybė skyrė 10 tūkst. eurų lėšų naujiems želdiniams pasodinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69