Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie tai, kas rūpi tarybos nariams ir gyventojams

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie tai, kas rūpi tarybos nariams ir gyventojams

Julija Kirkilienė

Priešpaskutinis šių metų tarybos posėdis, jei nebus su­kviestas neeilinis, pradėtas buvo technologijų gedimais, pranašavusiais kažkokius netikėtumus. Netikėtumas atsitiko tik svarstant paskutinį sprendimo projektą dėl daugiabučių namų laiptinių valymo paslaugos tarifų nustatymo. Tarybos nariai posėdžio pradžioje tikėjosi mero paaiškinimo dėl bendrapartiečiui Virgilijui Pruskui pateiktų įtarimų nusikaltimu, bet ta tema paliesta buvo tik posėdžio pabaigoje. Lapkričio 29 dienos posėdyje dalyvavo tik 20 tarybos narių, kurie apsvarstė 22 sprendimų projektus, iš kurių vienas buvo atidėtas, o visiems kitiems pritarta. Visi sprendimų projektai aktualūs gyventojams, todėl, kas negalite pasižiūrėti posėdžio transliacijos įrašo, skaitykite laikraštyje.

Pinigai šen ir ten
Pirmuoju posėdžio klausimu buvo svarstomas savivaldybės biudžeto pakeitimas. Klausimą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Renata Banevičienė informavo, kad biudžetas padidintas beveik 690 tūkst. eurų, iš kurių valstybės dotacijos siekia per 382 tūkst. eurų. Į savivaldybės biudžetą 110 tūkst.eurų viršplaninių lėšų surinkta iš nekilnojamo turto mokesčių… Biudžetas taip pat papildytas iš gyventojų mokesčių, biudžetinių įstaigų pajamų ir kt. Gautos lėšos paskirstytos savi­valdybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir tiksliniam projektų finansavimui. Net 45,50 tūkst. eurų mažiau, nei buvo planuota, lėšų panaudota socialinei priežiūrai šeimoms suteikti. Socialinei paramai skirtų lėšų savivaldybė sutaupė, bet negaus planuotų pajamų už žemės mokesčius. Pavyzdžiui, vieną šei­mą, gyvenančią Geibonių kaime, kuris priskirtas miesto teritorijai, pagal Elektrėnų marias ir turinčią daug rekreacinės paskirties žemės, visus savivaldybės gyvavimo metus tarybos nariai atleidžia nuo žemės mokesčių. Atleidžia todėl, kad negalią turintys abu šeimos nariai neturi lėšų už tą žemę susimokėti, o par­duoti nenori. Šį kartą kalbant apie šios šeimos atleidimą nuo mokesčių iškilo naujų niuansų. Ramūnas Kartenis siūlė tai šeimai dėkoti už tai, kad jie saugo visiems elektrėniškiams priėjimą prie ežero pakrančių, ko elektrėniškiai galėtų netekti, jei žemės būtų parduotos. Edvardas Baleišis pastebėjo, kad pagal marių pakrantę nuo Mažiklės pusiasalio iki Šamų įlankos nėra įteisinto kelio servituto, ir jei dabartiniai žmonės, kuriuos savivaldybė kiekvienais metais atleidžia nuo žemės mokesčių, tą žemę parduotų, pirkėjų žemėje liktų ir praėjimai. Tarybos narys ragino kol yra tinkamas laikas, praėjimus įteisinti servitutais. Romas Sugintas priminė, kad savivaldybė turėtų prisiimti atsakomybę, kad jokių miesto gyventojui priklausančių paslaugų negaunanti šeima, mokesčius turi mokėti miestietiškus. Tik jaunasis politikas Giedrius Leskauskas nesuprato, kodėl savivaldybė praranda žemės mokesčių pinigus, jei žemės savininkai sėdi vos ne ant aukso maišo. Nors sprendimo projekte buvo siūloma šeimai mokestį sumažinti 90 proc., tarybos nariai šeimą nuo mokesčio atleido 100 proc. Tarybos nariai nepastebėjo Dmitrij Burkoj siūlymo, kad minimalų mokestį žemės savininkai turėtų susimokėti dėl supratimo, kad mokesčius mokėti reikia.

Pareigybės ir etatai
Net penki sprendimų projektai buvo teikiami dėl pareigybių skaičiaus didinimo savivaldybės biudžetinėse įstaigose. Savivaldybės administracijoje patvirtintos 4 naujos pareigybės. Daugiau pareigybių administracijoje reikia todėl, kad nuo kitų metų Nacionalinė žemės tarnyba savivaldybei perleidžia patikėjimo teise valdomas žemes, darbo funkcijas ir darbuotojus. Aiškinamajame rašte rašoma: „Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (NŽT) patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė, esanti miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose, perduodama patikėjimo tei­se valdyti savivaldybėms, atitinkamai savivaldybėms bus perduodamos žemės valdymo ir naudojimo funkcijos miestuose ir miesteliuose bei administracinių paslaugų teikimas. Šioms funkcijoms vykdyti per­duodamų pareigybių, ku­rioms išlaikyti nuo 2024 m. sausio 1 d. bus skiriamos valstybės biudžeto dotacijos, skaičius buvo apskaičiuotas, įvertinus perduodamoms funkcijoms atlikti skirtą laiką bei darbų kiekį“. Kitų dviejų pareigybių stei­gimas reikalingas siekiant gerinti socialinių paslaugų prieinamu­mą bei kokybę. Nuo sausio 1 d. Socialinės paramos skyriuje papildomai bus įsteigta vyriausiojo specialisto pareigybė ir pareigybė pagalbai koordinuoti. Į priekaištus, kad kitose biudžetinėse įstaigose etatus siūloma mažinti, klausimą teikusi Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė atsakė, esą pareigybės ne visada būna užpildytos etatais.

(Ne) optimizavimai
Papildoma pareigybė – STEAM koordinatoriaus – įsteigta ir Švietimo paslaugų centre. Ji esą reikalinga Tūkstantmečio mokyklų programai įgyvendinti. Tarybos narys Giedrius Leskauskas domėjosi, kodėl Švietimo paslaugų centre, įkurtame savivaldybės administracijos pastate, tarp keturiolikos darbuotojų, reikalingas vairuotojas ir kiemsargis. Projektą pristatęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys pažadėjo, kad šiuo metu darbo grupė dirba prie švietimo įstaigų optimizavimo projekto, todėl pasikeitimų gali būti ir Švietimo paslaugų centre. Tada tarybos nariai Viktorija Juknevičienė, Edvardas Baleišis, Rimantas Baravykas domėjosi, kaip tas optimizavimas vyksta ir kodėl darbo grupė į pokalbius kviečia po vieną įstaigos vadovą, bet nediskutuoja su įstaigų bendruomenėmis. Ir mero pavaduo­toja Inga Kartenienė, ir D. Dagys teisinosi, kad darbo grupė pa­sirinkusi tokį komunikavimo bū­dą, kad vėliau bus tariamasi ir su bendruomenėmis.
Daugiau pareigybių taryba lei­do steigti Elektrėnų bibliotekai, prie kurios prijungtas literatūros ir meno muziejus. Bibliotekos filia­las – muziejus – planuojamas įkur­ti Lazdėnų kaime, buvusioje mo­­kyk­loje. Kol vyks baseino renovacija, daugiau pareigybių steigti leista VšĮ „Elektrėnų baseinas“ direktoriui Audriui Valaišai. Remonto metu reikia daugiau rūbininkių, kurios ir patalpas valo, darbams prižiūrėti leis­ta 0,5 etato įdarbinti direktoriaus pavaduotoją. Dvi naujas pareigybes steigs Elektrėnų ligoninė. Priėmimo skyriuje visą parą budės šeimos gydytojai ir skubiosios medicinos gydytojas.

Perka – parduoda
Net 18 savivaldybėje esančių objektų bus parduoti aukcione. Tarybos nariai ginčijosi dėl dviejų parduodamų objektų – senojo pašto Rungos g. 8 ir buvusios mokamos automobilių aikštelės Trakų-Sabališkių gatvių sankirtoje. Dėl senojo pašto tarybos nariai ginčijosi: vieniems tarybos nariams atrodė, kad pastatas parduodamas per brangiai, kitiems – per pigiai, treti siūlė pastatą išbraukti iš privatizuojamų objektų sąrašo. Klausimą teikusi Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė įtikinamai aiškino, kodėl tas pastatas turi būti aukcione parduodamų objektų sąraše ir kodėl norinčių pastatą pirkti neatsiranda. Bet ilgiausiai tarybos nariai ginčijosi dėl laiptinių valymo paslaugų tarifo kėlimo. Spalio mėn. tarybos posėdyje deputatai nepritarė didinti kainas tiek, kiek teikiama sprendimo projekte, todėl klausimas buvo atidėtas. Šiame posėdyje kainos projekte buvo teikiamos žemesnės, nei spalio mėn. Valymo paslaugų kainas esą reikia kelti todėl, kad nuo sausio 1 d. didės minimalus atlyginimas, todėl augs išlaidos kiemsargių ir administravimo darbuotojų atlyginimams. Į valymo paslaugų kainas įdedamos ir išlaidos valymo priemonėms. Negailėjo tarybos nariai laiko šio klausimo svarstymui. R. Baravykas rodė panašių paslaugų kainas Vilniaus mieste, kurios esančios mažesnės nei EKŪ nori imti iš elektrėniškių, E. Baleišis siūlė kainas didinti ne 27,5 proc. kaip teikiama sprendimo projekte, o tik 10 proc. Aleksas Urvakis ramino opoziciją, kad laiptinių valymo paslaugos yra komercinės paslaugos, o komercinių kainų ir kirpykloje klientai patys negali pasirinkti. Tarybos nariai vieni kitiems siūlė už laiptinių valymą aukoti tarybos nario atlyginimus arba patiems tas laiptines valyti. G. Leskauskas jau buvo įsitikinęs, kad balsavimo metu bus pritarta E. Baleišio pasiūlymui, todėl šmaikštavo, kad valdantieji atsako už priimtus sprendimus. Opozicija tikėjo, kad projektui priimti valdančiajai daugumai pritrūks balsų, nes posėdyje nedalyvavo trys Liberalų sąjūdžio nariai, o du dirba EKŪ, todėl nuo balsavimo nusišalino. Deja, balsavimas pateikė netikėtumų. Opozicijoje dirbančiai Jūratei Balčiūnaitei prireikė prieš balsavimą kažkur skubiai išeiti, posėdyje nedalyvavo Arūnas Kulboka, o Valstiečių partijos narė Violeta Nenartavičienė palaikė projekto sprendimą, todėl vieno balso persvara pritarta valymo paslaugų kainą didinti 27,55 proc. – iki 10 ct už kv.m, jei laiptines valys vieną kartą per savaitę. Gyventojams tos paslaugos pabrangs 1–3 eurais kiekvieną mėnesį.

Ribotos galimybės
Posėdžio pabaigoje Architek­tūros ir kraštotvarkos skyriaus ve­dėjas Arūnas Butrimavičius ilgai atsakinėjo į R. Baravyko raštu pateiktą paklausimą dėl žemės sklypų prie Monio ežero panaudojimo viešosioms reikmėms, kol paaiškėjo, kad tarybos narys ne to jo ir klausė.
55 gyventojai kreipėsi į tarybos narį R. Baravyką, o šis į savivaldybės administraciją, norėdamas išsiaiškinti, ar keičiant savivaldybės teritorijų bendrąjį planą bus išsaugotas Monio ežero paplūdimys, esantis šalia Užkryžių kaimo kapinaičių. Raštu gautu atsakymu tarybos narys esąs nepatenkintas. A. Butrimavičiaus pla­ne rodomo praėjimo pagal ežerą, faktiškai nesą, nes tas praėjimas užaugęs krūmais. Monaičio g. 2D sklype nėra nustatytas kelio servitutas, todėl sklypo savininkas turi teisę tą kelią užtverti. Prie ežero nėra suformuoto privažiavimo priešgaisrinės tarnybos transportui ir pan. Ilgai A. Butrimavičius tarybos nariams aiškino, kad jie nieko ten pakeisti negali, kad pagal įstatymus, viešojo intereso papildomai ginti nereikia. R. Baravykas redakcijai sakė, kad prie to klausimo dar planuoja sugrįžti.

Nusikaltimai, patyčios ir kiti reikalai
Tarybos narys Vaidas Ratkevičius prašė mero pasidomėti, ar teisingai Geibonių k. iškirsti ąžuolai. Meras pažadėjo tuo klausimu pa­sidomėti ir tarybos narius informuo­ti. Tik po R. Baravyko klausimo apie tarybos nariui Virgilijui Pruskui pateiktus įtarimus dėl galimų korupcijos veiksmų darbe, Kazokiškių sąvartyne, meras atskleidė planus apie darbą taryboje. V. Pruskui bus pasiūlyta atsisakyti tarybos nario mandato, o iš visų užimamų pareigų taryboje atleistas jis galėtų būti tarybai pritarus. Šis klausimas bus svarstomas kitame posėdyje, nes šiam posėdžiui sprendimo projekto pateikti nespėjo. Tarybos narys E. Baleišis turėjo priekaištų mero patarėjui Dovydui Bliujui dėl jo neetiško elgesio. Pirmas priekaištas buvo dėl patyčių tarybos nario atžvilgiu, kai mero patarėjas proteste dėl ligoninės darbo, pasiūlė apsišviesti galvą. Šias patyčias girdėjo viena Elektrėnų pedagogė ir viešai D. Bliujui išsakė pastabas dėl patyčių. D. Bliujus posėdyje teisinosi nesityčiojęs, gal todėl tarybos nario ir neatsiprašė. Antrą priekaištą D. Bliujui E. Balei­šis reiškė dėl „Facebook“ paskyroje „Mero kabinetas“ panaudotos jo nuo­traukos. Redakcijai E. Baleišis sakė, kad nuotrauka paimta iš jo „Facebook“ paskyros ir be jo sutikimo naudojama mero darbo reklamai.
Tokiomis nuotaikomis posėdis ir baigėsi anksčiau, nei planuota, nes tarybos nariai be pertraukos dirbo 3 valandas.

 

Nuotraukoje: Opozicija nepasiekė, kad už laiptinių valymą kainos būtų mažesnės, nei pateikta sprendimo projekte. Valstiečių frakcijos narė V. Nenartavičienė (pirma iš kairės) palaikė ne opozicijos, o valdančiosios daugumos pasiūlymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų