Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte: efektyvus energijos vartojimas – vienas iš tvarios ateities pagrindų

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte: efektyvus energijos vartojimas – vienas iš tvarios ateities pagrindų

2024 m. gegužės 22 d. ministrų kabineto patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (NENS), kurios projektui dar turės pritarti Seimas, nustato pagrindinius planus ir priemones, kaip Lietuvos energetikos sektorius vystysis atsižvelgiant ne tik į nacionalinius poreikius, bet ir į prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas klimato kaitos sukurtų padarinių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų mažinimo valdymui.

AB „Ignitis gamyba“ atkreipia dėmesį, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinių tikslų, kurie atsispindi ir NENS projekte. Bendrovė dalijasi keletu svarbių NENS akcentų1, į kuriuos svarbu atsižvelgti planuojant savo veiklą ar investuojant į energijai intensyvius prietaisus:

  1. Pagrindinis dėmesys, vadovaujantis Europos žaliojo kurso kryptimi, sutelkiamas į tolesnę atsinaujinančiosios energijos išteklių (AEI) plėtrą, energetinio saugumo stiprinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą, pirmiausia atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą, ŠESD mažinimą, vartotojų apsaugą ir pramonės konkurencingumo didinimą.

  2. Itin didelis dėmesys bus skiriamas vandeniliui, kuris turėtų padėti dekarbonizuoti pramonės ir transporto sektorius.

  3. Metinis Lietuvos galutinės energijos poreikis energetinėms ir neenergetinėms reikmėms sumažės nuo 93 TWh 2022 m. iki 75 TWh 2050 m. Numatoma, kad elektros energija užtikrins pusę viso galutinio energijos poreikio 2050 m.

  4. Klimatui neutralių energijos gamybos ir vartojimo technologijų vystymasis, žaliojo kurso politika ir energijos vartojimo efektyvumo didėjimas lems struktūrinį gamtinių dujų vartojimo mažėjimą po 2030 m. numatoma, kad Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungoje, gamtinės dujos išliks svarbus energijos išteklius pereinamuoju į klimatui neutralią ekonomiką laikotarpiu, tačiau gamtinių dujų vaidmuo energijos gamyboje bus vis labiau orientuotas į elektros energijos gamybos iš AEI balansavimą.

Siekiant įgyvendinti NENS nustatomą tikslą ir sumažinti metinį galutinės energijos poreikį energetinėms reikmėms, Lietuvos energetikos agentūra dalijasi priemonių sąrašu ir galimo sutaupyti energijos kiekio nuo įmonių energijos sąnaudų efektu2: vidutiniškai diegiant energijos efektyvumą didinančias priemones galima pasiekti 18 proc. energijos taupymą.

*Rezultatai iš 61 pramonės įmonės energijos vartojimo auditų ataskaitų analizės, atliktos Lietuvos energetikos agentūros.

Lietuvos energetikos agentūra taip pat akcentuoja, kad pramonės įmonėms dažniausiai rekomenduojamos energetinio efektyvumo priemonės, galinčios sutaupyti apie 9,7 proc. elektros energijos ir 8,5 proc. kuro (nuo įmonių visų energijos sąnaudų).

Agentūros analizėje toliau teigiama, jog vertinant buitinių vartotojų elektros energijos suvartojimo tendencijas, vidutinis elektros energijos vartojimas namuose sudaro 161 kWh per mėn. (arba 1932 kWh per metus). Vidutiniame namų ūkyje, kuris neturi oro kondicionavimo, šilumos siurblio ar elektra veikiančio karšto vandens ruošos katilo, daugiausia suvartoja šaldymo ir maisto ruošos buitinė įranga.

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, vidutinis elektros energijos vartojimas namų ūkyje Lietuvoje sudaro 161 kWh / mėn. (1932 kWh / per metus).

Taip pat pateikiama išvada, kad pritaikius elektros energijos vartojimo elgsenos patarimus ir pasenusius / sugedusius prietaisus pakeitus naujais aukštesnės energetinės klasės, būtų galima sutaupyti apie 20 proc. elektros energijos.

Taigi efektyvaus energijos vartojimo tema, kaip viena svarbiausių tiek Europos žaliojo kurso, tiek ir Lietuvos strateginių dokumentų – NENS – dalių, sulauks ne tik daug reguliacinio, bet ir finansinių paskatų dėmesio. Investuoti į energijos efektyvumo didinimo ir nešvaistymą skatinančias priemones ne tik apsimoka, bet tai, panašu, bus pagrindinis kelias užtikrinti savo veiklos konkurencingumą.

Gerbiami vartotojai, atsižvelgdami į lentelės duomenis, pabandykite susiskaičiuoti savo buities prietaisus ir įsivertinti mėnesinį energijos vartojimą. Koks jis būtų vidutinis pagal lentelę, ir koks jis realus jūsų aplinkoje. Jei realus jūsų suvartojimas viršija teorinį vidutinį vartojimą, imkitės veiksmų. Pavyzdžiui, nusistatykite savo prietaisų energijos vartojimo klasę. Pradėkite atnaujindami prasčiausios energetinės klasės, daugiausia vidutiniškai energijos suvartojantį prietaisą iš visų turimų ir pan.

1 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas (NENS), 2024 m. gegužės 22 d., https://enmin.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/5/djJY4OIR9uc.pdf

2 Dr. Ričardas Masiulionis, Energetinio efektyvumo didinimo potencialas įmonėse, pastatuose, namų ūkiuose, Lietuvos energetikos agentūra, 2024 m. balandžio 25 d., https://www.ena.lt/uploads/TT-projektai/InterForma/Konf-2024-04-25/005.pdf

Užs. nr. 24/50

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų