Menininkų kalvė Vievyje

Menininkų kalvė Vievyje
Ieva Raudžiūtė

Vievio meno mokykla – daugiau nei pusšimtį metų veikianti muzikos atlikėjų ir dailininkų kalvė, išugdžiusi ne vieną teptuko ir muzikos instrumento virtuozą. Skaičiuodama penkiasdešimt antruosius sėkmingo gyvavimo metus, šiais mokslo metais mokykla žada išlydėti 28 jaunuosius menininkus.

Istorijos puslapiai
1959 m. Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo J. Pulausko iniciatyva Vievyje įkurta muzikos mokykla – pirmoji visame rajone. Jai vadovauti paskirtas muzikos mokytojas, smuikininkas H. Bagdzevičius. Pirmaisiais gyvavimo metais mokykloje veikusius tris – fortepijono, akordeono ir smuiko – skyrius lankė 50 vaikų. Čia mokytojavo J. Gečas, J. Jurgaitis, A. Pulauskienė, A. Sielskis ir kt. Po kurio laiko, mokyklai plečiantis, pradėta mokyti groti pučiamaisiais instrumentais.
1961 m. aplinkiniuose miestuose imta steigti Vievio muzikos mokyklos filialus – pirmiausia Elektrėnuose, vėliau Grigiškėse, Trakuose. Laikui bėgant, filialai vienas po kito atsiskyrė ir įgijo savarankiškų meno mokyklų statusą.
1968 m. beveik dviems dešimtmečiams mokyklos vairą į savo rankas perėmė viena žymiausių šio krašto chorvedžių A. Pulauskienė. 1986 m. mokyklos direktorės pareigos patikėtos fortepijono mokytojai V. Čižienei, įkurtas dailės skyrius, pakeistas mokyklos pavadinimas – ji iki šiol vadinasi Vievio meno mokykla. Nuo 1998 m. šios mokyklos direktore paskirta akordeono mokytoja A. Dmukauskienė.
Per visus darbo su vaikais ir jaunuoliais metus Vievio meno mokyklą baigė virš 700 jos ugdytinių. Vievyje savo muzikinius gebėjimus tobulino šiandien ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žinomi muzikai D. Pulauskas, J. Cechanovičius, G. Rinkevičius, T. Šumskas ir kt. Džiugina ir tai, kad, baigę aukštuosius mokslus, Vievio meno mokyklos absolventai pasišvenčia pedagoginiam darbui – F. Majauskaitė, 30 metų vadovavusi Trakų meno mokyklai, šiuo metu direktoriauja Grigiškių meno mokykloje, Elektrėnų meno mokykloje direktoriaus pareigas eina E. Petkevičius, direktoriaus pavaduotojo – K. Vasilavičius, o R. Andrejaitienė, V. Gumbienė, R. Simankovienė ten pat mokytojauja. Buvusios mokinės L. Ginelevičienė ir D. Davidavičienė Vievio gimnazijoje dirba muzikos, o V. Debesienė – dailės mokytojomis, A. Stepankevičiūtė vadovauja Vievio kultūros centrui. Čia muzikos mokėsi ir dirbti grįžo akordeono mokytoja, meno mokyklos direktorė A. Dmukauskienė, fortepijono vyr. mokytoja A. Karpičienė ir mokytoja metodininkė V. Sotnikovienė, gitaros mokytojas P. Biriukovas bei ne taip seniai Vievio meno mokyklą baigusios E. Šukienė, kuri dabar moko skambinti fortepijonu, ir D. Kobelevienė, dirbanti dailės mokytoja.
Mokytojai
Vievio meno mokyklos mokiniams gilintis į garsų bei spalvų pasaulį padeda 19 mokytojų – 3 dailės ir 16 muzikos. Akordeonu groti moko vyr. mokytoja A. Dmukauskienė ir mokytoja S. Gervienė, fleita –  mokytojas metodininkas A. Mangirdas, o fleita ir saksofonu – vyr. mokytojas V. Skudas. Muzikos atlikėjo meno skambinant fortepijonu moko mokytojos metodininkės V. Sotnikovienė, I. Jasaitienė, R. Misiūnaitė, vyr. mokytoja A. Karpičienė ir vyr. koncertmeisterė G. Petrauskaitė, mokytojos G. Janavičienė ir Ž. Girdžiūtė, kuri taip pat moko muzikos rašto ir kultūros pažinimo. Solfedžio pamokas veda vyr. mokytoja I. Mikaliūkštienė. Muzikos istorijos pamokose su įvairių epochų, stilių ir tautų muzika supažindina mokytoja R. Buzėnaitė. Smuiko griežimo techniką įvaldyti padeda mokytoja metodininkė A. Iljoitytė ir mokytojas V. Sobieski, o nuo 2005 m., įsteigus gitaros klasę, gitaros skambinimo – mokytojai P. Biriukovas ir D. Murašov. Šimtą jaunųjų dailininkų, kurių amžius nuo 4 iki 19 m., ugdo mokytoja ekspertė A. Kasputienė, mokytojas metodininkas A. Kasputis ir mokytoja D. Daubarienė.
Apie laurus ir kliūtis jų siekiant
Vievio meno mokyklos ugdytinių kūrybiniai laimėjimai dideli ir jų ne viena dešimtis. Dailės ir muzikos skyrių mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose, parodose ir kitur. Paklausta, kurie konkursai patys reikšmingiausi, kurios pergalės saldžiausios, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Kasputienė atsakė, jog visi laimėjimai yra svarbūs ir pridūrė, kad mokiniams bei jų mokytojams svarbu dalyvauti – išvykti, pamatyti, patirties pasisemti ir labai džiaugiasi, jei būna dar ir gerai įvertinti. A. Kasputienės teigimu, galimybė išbandyti savo jėgas – stipri motyvacija, todėl visiems renginiams ruošiamasi atsakingai.
Muzikos skyriaus mokiniai šiais mokslo metais laurus skynė ne viename renginyje –2–ajame tarptautiniame jaunųjų stygininkų konkurse profesoriaus Viktoro Radovičiaus atminimui, 5-ajame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalyje – konkurse „Muzikos tiltai“, 7-ajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų žiemos styginių muzikos instrumentų festivalyje – konkurse „Trakai 2011“ ansamblių grupėje, 10-ajame tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse „Muzikinės akimirkos 2010“ jaunieji muzikantai tapo laureatais, o Kauno apskrities jaunųjų stygininkų konkurse „Skambančios stygos“ Vievio meno mokyklos mokiniai ne tik pripažinti laureatais, bet ir laimėjo Grand Prix.
Dailės skyriaus ugdytinių laimėjimų taip pat gausu. Jaunieji dailininkai aktyviai dalyvavo respublikinėje, M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Krašto apsaugos ministerijos organizuotoje skulptūrų parodoje-instaliacijoje „LDK kariuomenė Žalgirio mūšyje“, todėl paroda kurį laiką buvo eksponuojama Vievio kelių muziejuje. Dar vienas iš išskirtinesnių nuveiktų darbų – vaikų kūrybos knygos „Vievis vaikų kūryboje“ ir „Žvelgiu į Vievį“, kurioms tekstą bei iliustracijas kūrė patys mokiniai. Dailės skyriaus mokytojai savo mokinius įtraukė į kūrybinę veiklą, rašytojų knygų iliustravimą, kuria anksčiau užsiimdavo patys. Taip gimė mokinių iliustracijos rašytojų J. Lauciaus „Trečias brolis Teoristas“, S. Gedos „Testamentas mažai mergaitei“, V. Mizero „Pro laiko langą“, „Laisvi“, V. Žeimanto „Baltamiškio istorijos“, V. Račicko „Pasaka apie rasos lašelį stikliniais bateliais“ (iliustravo S. Čižaitė) ir kt. knygelėms. J. Lauciaus prevencijai skirta knygutė „Saugau aš. O tu pats?“ iliustruota A. Kaspučio nuotraukomis, kuriose situacijas vaidino Vievio meno mokyklos mokiniai.
2009 m. 50-ojo mokyklos jubiliejaus proga mokytojai A. ir A. Kaspučiai sudarė knygą „Vievio vaikai kuria“. Knygoje panaudotos A. Kaspučio nuotraukos, kuriose įamžinta mokinių ir mokytojų kūrybinė veikla. Bendradarbiaujant su VĮ „Automagistralė“, organizuojami prevenciniai saugaus eismo projektai, kurių rezultatas – 2009 m. pasirodžiusi prevencinė knygutė „Būk saugus kelyje! Įvykiai miestelyje“. Kūrybingų ir darbščių Vievio meno mokyklos dailės skyriaus ugdytinių bei veiklių mokytojų planuose dar vienas prevencinis leidinys – saugaus eismo knygelė apie pėsčiųjų perėjas.
Kas antri metai Vievio meno mokyklos dailės skyriaus mokytojai talkina Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai organizuojant respublikinį jaunųjų atlikėjų ir dailininkų konkursą – festivalį „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Konkursas – festivalis vyksta Vilniuje ir pritraukia daug dalyvių, nes, anot A. Kasputienės, „trijų menų vienybė apgaubia į sceną žengiančius jaunuosius muzikos atlikėjus ir dailininkus“.
Vievio meno mokykla šiemet organizuoja 3-iąjį respublikinį mokinių piešinių konkursą „Senų daiktų istorijos“, mokyklinį kraštotyros projektą-konkursą „Lietuviškų švenčių ratas“, ketina dalyvauti 39-ajame tarptautiniame vaikų dailės darbų konkurse Lidice mieste Čekijoje, 6-ajame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalyje-konkurse „Sąskambiai“, I-ajame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Kaunas Sonorum“, respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Eglė žalčių karalienė“, 4-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų šiuolaikinės muzikos konkurse „Šypsenėlė“, respublikiniame 4-ajame kamerinių ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“, 5-ajame respublikiniame muzikos ir meno mokyklų  kamerinių ansamblių festivalyje-konkurse „Klasika ir džiazas“ ir kt. Tai tik šio mėnesio renginių sąrašas, kuriuose ruošiasi dalyvauti Vievio meno mokyklos mokiniai.
Sąlygos siekti muzikos ir dailės aukštumų Vievio meno mokykloje ne pačios geriausios. Praėjusiais metais pagaliau tuo rimtai susirūpinta ir spalio mėnesį pradėta vieno iš meno mokyklos pastatų renovacija, o kitam – Semeliškių g. 40 numeriu pažymėtam – pastatui vis dar verkiant reikia remonto. Projekte numatyta mokyklos patalpose įrengti sanitarinius mazgus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerines sistemas – tai, be ko daugiau nei trisdešimt metų vertėsi mokyklos mokytojai ir mokiniai. Žadama, kad iki šių metų gruodžio mėnesio statybos darbai bus baigti. O šimtui jaunųjų dailininkų, kurie įsikūrę Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ patalpose teks laukti, kol bus pradėta ir baigta renovuoti ir antrą mokyklos pastatą.
Belieka tik pasidžiaugti, kad jaunųjų menininkų kalvės Vievyje ugdytiniai dėl savo darbštumo ir gebėjimų, mokytojų gero darbo yra žinomi Lietuvoje ir svetur.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69