„Lietuvos energija“ drauge su „Elektrėnų profesinio mokymo centru“ įgyvendins jaunųjų energetikos specialistų ugdymo programą

„Lietuvos energija“ drauge su „Elektrėnų profesinio mokymo centru“ įgyvendins jaunųjų energetikos specialistų ugdymo programą
AB „Lietuvos energija“ drauge su VŠĮ „Elektrėnų profesinio mokymo centras“ pradės įgyvendinti bendrą ES lėšomis finansuojamą energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimo projektą, kuriuo siekiama atnaujinti esamas ir rengti naujas energetikos specialistų mokymo programas, pagerinti mokymosi sąlygas ir tobulinti  mokymo metodikas.

„Elektrėnų profesinio mokymo centre“ bus plėtojamos profesinio mokymo paslaugos, nupirkta moderni įranga. ES skiriamų lėšų suma siekia iki 8 mln. litų. Numatoma projekto pradžia – 2011 m. kovas, o projektą planuojama užbaigti 2013 m. rugsėjo mėnesį.
VŠĮ „Elektrėnų profesinio mokymo centras“, pradėjęs bendradarbiauti su AB „Lietuvos energija“ valdomomis AB Lietuvos elektrine ir Kruonio hidroakumuliacine elektrine, šiuo metu aptaria profesinio mokymo programas, pagal kurias būtų galima rengti specialistus naujomis technologijomis valdomomis ir alternatyvius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms aptarnauti. „Lietuvos energija“ susitarė, kad centro auklėtiniai galėtų nuolatos atlikti praktiką AB Lietuvos elektrinėje, Kruonio HAE ir Kauno HE, kur galėtų nuosekliai tobulinti žinias ir įgytų praktinių įgūdžių.
„Programa siekiama padėti užtikrinti geresnes vietos specialistų galimybes darbo rinkoje. Šiuo metu Lietuva stokoja jaunų alternatyvios energetikos specialistų, kurie galėtų aktyviai dalyvauti plėtojant Lietuvos energetikos sektorių ir dirbti naujose vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir biokurą kūrenančiose termofikacinėse elektrinėse. AB Lietuvos elektrinė vykdo naujo devintojo 445 MW galios energetinio bloko statybą. Kruonio HAE tęsia plėtrą  – šiuo metu paskelbtas penktojo hidroagregato projekto konkursas generaliniam rangovui atrinkti. Kaune planuojama statyti naują biomase kūrenamą kogeneracinę jėgainę.  Įgyvendinus projektus, Lietuvos energetikos ūkiui prireiks daug jaunų kvalifikuotų darbuotojų“ – sakė Lietuvos energijos generalinis direktorius Aloyzas Koryzna
Pasak Silvos Lengvinienės, „Elektrėnų profesinio mokymo centro“ direktorės, šiuo metu „Elektrėnų profesinio mokymo centre“ įrengta bazė energetikos specialistams rengti neatitinka šiuolaikinių standartų, todėl būtina ją atnaujinti, taikant naujausias technologijas. Šiandien ypač svarbu parengti mokymo programas, kurios padėtų ugdyti ir kvalifikuotai parengti jaunąją Lietuvos energetikų kartą.
„Džiaugiamės, kad su „Lietuvos energija“ susitarėme bendradarbiauti ugdant mūsų profesinio centro auklėtinius, kurie galės atlikti praktiką bendrovės jėgainėse ir gilinti praktinius įgūdžius regione, kuriame šiuo metu sukoncentruotos pagrindinės elektros gamybos įmonės. Tai ilgainiui padės spręsti ir vietos jaunimo parengimo ir įdarbinimo Lietuvos energetikos sektoriuje klausimus, mažins socialinę įtampą ir jaunimo emigraciją“, – pažymėjo S.Lengvinienė.
Įgyvendinant šį projektą, šalia senojo centro bus pastatytas naujas pastatas praktiniam mokymui, rekonstruotos esamos praktinio mokymo dirbtuvės ir laboratorijos. Minėtose patalpose įsikurs energetikos praktinio mokymo sektorinis centras,  kuriame bus sutelkta moderni profesinio ir technologinio mokymo bazė, pagerintas besimokančiųjų pasirengimas praktinei veiklai ir sudarytos sąlygos mokytojams, dėstytojams ir dirbantiems energetikos specialistams nuolat tobulinti kvalifikaciją.
Apie AB ,,Lietuvos energija“
Įgyvendinant elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo planą, „Lietuvos energijos“ centrinės administracijos ir vadovybės būstinė nuo š.m. rugsėjo 13 d. iš biuro Vilniuje persikėlė į AB Lietuvos elektrinė biuro patalpas Elektrėnuose.
Elektros energetikos sektoriaus pertvarkomis siekiama, kad Lietuvos elektros energetikos ūkis veiktų efektyviau, kuriama struktūra didintų Lietuvos energetinę nepriklausomybę, o sektoriaus veiklos modelis atitiktų Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus ir sudarytų sąlygas integruoti Lietuvos elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos rinką bei užtikrintų vykdomų strateginių energetikos projektų finansavimą.

Jūratė Kavaliauskaitė
AB „Lietuvos energija”
Komunikacijos vadovė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų