„Lietuviais esame mes gimę…“

„Lietuviais esame mes gimę…“
Mokyklos-darželio „Pasaka“ ugdytiniai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį ir Elektrėnų miesto penkiasdešimtmetį nutarė pažymėti projektu „Lietuviais esame mes gimę…“.

Pirmą projekto dieną į salę susirinkę vaikai sugiedojo „Tautišką giesmę“. Auklėtojos pristatė visus Lietuvos regionus jų tarmiška kalba. Vaikams buvo rodomos ištraukos iš filmų:  „Elektrėnai 40“, „Lietuvos paveldas vaikams“.
Visų grupių vaikai demonstravo dailininkės-dizainerės B. Kriščiūnaitės ir tėvelių sukurtus tautinius drabužius.
Antroji diena – liaudiškų patiekalų diena. Darželio  ugdytiniai  ragavo, skanavo virėjų ir tėvelių pagamintus lietuviškus tradicinius patiekalus, svečiavosi vieni pas kitus, sutikdami ir išlydėdami svečius liaudiškomis dainomis. Apie sveikos mitybos svarbą anksčiau ir dabar darželio darbuotojoms papasakojo B. Vasiliauskienė.
Trečiąją dieną ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo sportinėje pramogoje „Aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių ir dzūkų varžytuvės“. Mažieji lietuvaičiai varžėsi tarpusavyje traukdami virvę, šokinėdami maišuose, išbandė jėgas „pagalvių mūšyje“.
Ketvirtąją projekto dieną vaikams Elektrėnų kultūros centre buvo demonstruojamas filmas „Tūkstantmečio odisėja…“, skirtas Lietuvos tūkstantmečio įprasminimui. Daug teigiamų emocijų vaikams suteikė senosios animacijos filmukai.
Kiek daug priešmokyklinukai žino apie gimtąjį kraštą, išaiškėjo viktorinoje „Noriu viską žinoti apie Lietuvą“.
Paskutinę projekto dieną visi persikėlėme į  senovę: priešmokyklinių grupių vaikai parodė spektaklį pagal legendą „Gedimino sapnas“. Spektaklio dekoracijos, kostiumai, dainos, šokiai priminė anų laikų dvasią. Sekančią savaitę spektaklį parodėme ir darželio bendruomenei. Sulaukėme šiltų atsiliepimų ir padėkos žodžių iš tėvelių ir svečių.
Direktorė A. Ščiukaitienė įteikė padėkos raštus aktyviausiems, išradingiausiems, gudriausiems ugdytiniams ir tėveliams.
Dėkojame visiems tėveliams už išmonę, kuriant kostiumus spektakliui, už paruoštus lietuviškus patiekalus ir už nuolatinę pagalbą, dalyvaujant įvairiuose mokyklos- darželio „Pasaka“ renginiuose.
Be galo džiugu, jog  mažose, vaikiškose širdelėse telpa tiek daug meilės Tėvynei,  noro ją pažinti, gerbti ir saugoti.   

Priešmokyklinių grupių pedagogės:
R. Stankevičiūtė,
L. Čarienė, N. Karužienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų