Ūkininkavimo naštą palengvina profesionalūs konsultantai

Ūkininkavimo naštą palengvina profesionalūs konsultantai
Iki šių metų pabaigos dar galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“. Šiemet teikiantiems paraiškas yra ir naujovių.

Parama – pagal penkias veiklos sritis
Pagrindinis priemonės tikslas – konsultuoti ūkininkus ir miško valdytojus dėl ūkininkavimo veiklos žemės ir miškų ūkyje tobulinimo bei padėti tinkamai įgyvendinti jiems keliamus reikalavimus.
Per visą 2007–2013 m. laikotarpį priemonės įgyvendinimui skirta daugiau kaip 110 mln. litų. Paraiškas paramai gauti yra pateikę beveik 2 tūkst. pareiškėjų. Jiems patvirtinta 8,6 mln. litų parama.
Pasinaudoti parama gali fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla. Teisės aktų nustatyta tvarka jie turi būti įregistravę valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis paaiškino, kad konsultacijos teikiamos pagal penkias veiklos sritis.
Pirma veiklos sritis – konsultavimas įvertinant, ar ūkis atitinka nustatytus valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimus, darbo saugos standartus, grindžiamus Bendrijos teisės aktais. Atvykęs konsultantas įvertina bendrą ūkio situaciją ir užpildo nustatytą ūkio patikros lapą, kuriame nurodo problemines ūkio vietas.
Antra veiklos sritis yra naudojama tuomet, kai ūkininkas siekia pašalinti nustatytus valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų neatitikimus. Tuomet  jis vėl gali užsakyti konsultavimo paslaugas ir konsultantas įvardija konkrečias priemones, kaip šalinti trūkumus.
Trečia veiklos sritis – konsultacijos agrarinės aplinkosaugos klausimais dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse asmenims.
Ketvirta veiklos sritis – konsultavimas ūkio buhalterinės apskaitos klausimais.
Penkta – konsultavimas miškų ūkio veiklos klausimais (miškų įveisimas ir atkūrimas, jų priežiūra, apsauga, tvarkymas ir naudojimas).
Pagal veiklos sritis projektai finansuojami 80 proc. išlaidų, išskyrus buhalterinės apskaitos konsultacijas, kurių paslaugos finansuojamos 50 proc.
Paramos dydis priklauso nuo veiklos srities, pagal kurią konsultuojamasi, ir nuo teiktų paslaugų kiekio.
Maksimali suma per visą 2007–2013 m. laikotarpį pagal visas penkias veiklos sritis negali viršyti 5179 Lt vienam paramos gavėjui.
Naujiems pareiškėjams – naujas terminas
Tiems, kurie paraiškas teiks šiemet, yra keletas naujovių.
Pirmą mokėjimo prašymą patirtoms išlaidoms kompensuoti jiems reikės pateikti per einamuosius ir kitus metus nuo paraiškos pateikimo dienos. Ši taisyklė įsigaliojo nuo š. m. rugpjūčio 25 d. ir taikoma naujiems pareiškėjams.
Iki to laiko patvirtintiems paramos gavėjams taikoma senoji tvarka – mokėjimo prašymus jie turi teikti per 3 kalendorinius metus nuo pareiškėjo patvirtinimo paramos gavėju.
Pasak S.Miškinio, per metus galima pateikti ne daugiau kaip 4 mokėjimo prašymus ir ne daugiau kaip 1 mokėjimo prašymą per ketvirtį.
Pirmiausia reikalaujama pateikti mokėjimo prašymus dėl pirmos (ūkio įvertinimo) arba antros (trūkumų šalinimo) veiklos srities konsultacijų. Toks reikalavimas numatytas atsižvelgiant į tai, kad parama pagal minėtą priemonę pirmiausia yra skirta padėti žemdirbiams prisitaikyti prie keliamų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir ūkio valdymo reikalavimų.
Kartu su mokėjimo prašymais reikia pateikti konsultavimo paslaugų suteikimo sutartis (jei tokia buvo sudaryta), konsultavimo paslaugų suteikimo aktą, sąskaitas už suteiktas konsultavimo paslaugas bei banko mokėjimo pavedimus, kurie patvirtina šių išlaidų apmokėjimą.
Sąskaitoje už suteiktas konsultavimo paslaugas turi būti detaliai nurodytos suteiktos konsultavimo paslaugos pagal kiekvieną veiklos sritį, jų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną konsultavimo paslaugą pagal veiklos sritį.
Visos numatytos konsultavimo veiklos turi būti įgyvendintos ir paramos lėšos išmokėtos iki 2015 m. gruodžio 31 d. Todėl paskutinį mokėjimo prašymą paramos gavėjas turi pateikti ne vėliau kaip 6 mėn. iki šios datos.
Paraiška – ir paštu
Pretenduojantiems į paramą užtenka kompiuteriu užpildyti paraišką, atspausdinti ją ir atnešti ar atsiųsti paštu į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį skyrių. Galima pasirinkti, kur paraišką teikti: pagal paramos gavėjo gyvenamąją, valdos registravimo ar projekto įgyvendinimo vietą
Paraiškos įvertinimas vyksta greitai, nesudarant paramos sutarties.
Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų