Želdinti žemę miškais skatina ES parama

Želdinti žemę miškais skatina ES parama
Iki šių metų lapkričio 30 dienos dar galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties  žemės apželdinimas mišku“.

Galima želdinti nederlingą ir apleistą žemę
Ūkininkavimui nepalankiose vietovėse įsikūrę žemdirbiai gali savo nederlingą žemės ūkio paskirties žemę apželdinti mišku ir už tai gauti Europos sąjungos kompensaciją. Tokia parama teikiama pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
Paraiškas teikti taip pat gali ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės ūkio paskirties žemės turintys savininkai. Jie išmokas gali gauti pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
Paramą miškui sodinti gali gauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kuriems žemė priklauso nuosavybės teise, taip pat ir valstybinės žemės valdytojai, įveisę arba ketinantys įveisti mišką.
Yra ir naujas reikalavimas
Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Mažeika paaiškino, kad pretenduojant į paramą žemės želdinamas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku.
Pareiškėjai turi turėti parengtą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, patvirtintą miškų urėdijos, kurios teritorijoje yra planuojamas želdinti plotas. Jame turi būti numatyta įveisti ne mažiau kaip 20 proc. lapuočių medžių.
Kartu su paraiška reikia pateikti ir rajono Žemėtvarkos skyriaus išduodamą leidimą miškui įveisti ne miško paskirties žemėje bei kitus dokumentus, nurodytus paramos pagal minėtas priemones įgyvendinimo taisyklėse.
Vyr. specialistas priminė, kad nuo šių metų įsigaliojo naujas reikalavimas paramos gavėjams, gaunantiems miško priežiūros ir apsaugos ir prarastų pajamų kompensavimo išmokas. Jie turi kasmet paraiškoje tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoti įveisto miško plotus. Paraiškoje tiesioginėms išmokoms gauti nedeklaravus miško plotų parama neteikiama.
Gauna trijų rūšių išmokas
Pasak G.Mažeikos, parama pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ skiriama tuo atveju, kai visa planuojama mišku apželdinti žemė yra geros agrarinės būklės, pastaruosius dvejus metus iki paraiškos padavimo buvo deklaruota tiesioginėms išmokoms ir joje buvo gaminama žemės ūkio produkcija.
Pagal šią priemonę mišką želdinti nutarusiems ūkininkams mokamos trijų rūšių išmokos.
Iš pradžių teikiama vienkartinė miško įveisimo išmoka, kitais po įveisimo metais – 5 kartus kasmetės išmokos naujai įveisto miško priežiūrai ir apsaugai bei 15 metų prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos už prarastas pajamas iš žemės ūkio veiklos.
Dydis priklauso ir nuo želdinių sudėties
Vienkartinę miško įveisimo išmoką paramos gavėjas gauna tuomet, kai pateikia Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros skyriaus išduotą pažymą apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą.
Įveisus mišką, kasmetė jo priežiūros ir apsaugos išmoka mokama penkerius metus už kiekvieną hektarą.
Vienkartinės miško įveisimo ir kasmetės įveisto miško priežiūros bei apsaugos išmokos dydis priklauso nuo įveisiamo miško želdinių sudėties – kuo daugiau kietųjų lapuočių medžių rūšių ir liepos želdinių, tuo ji didesnė.
Mokant miško įveisimo išmokas, taip pat atsižvelgiama, kokio palankumo ūkininkauti vietovėje sodinamas miškas. Išmokos apskaičiuos kaip 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir 70 proc. palankiose ūkininkauti vietovėse.
Ūkininkai, didelę savo laiko dalį skyrę darbui ūkyje ir iš šios žemės ūkio veiklos gavę bent pusę savo pajamų, už prarastas pajamas įveisus mišką gauna metinę išmoką – 383,26 lito už 1 ha, kiti pareiškėjai – 86,32 lito už 1 ha.
Nedeklaruotai žemei – mažiau išmokų
Kaip sakė vyr. specialistas, į paramą pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ galima pretenduoti, jeigu žemė nebuvo deklaruota tiesioginėms išmokoms gauti.
Pagal šią priemonę skiriamos dviejų rūšių išmokos – vienkartinė miško įveisimo ir kasmetė (5 metus) įveisto miško priežiūros bei apsaugos išmoka.
Išmoka už prarastas pajamas nemokama, nes apleistose žemėse ūkininkaujama nebuvo.
Tuo tarpu valstybinei žemei apželdinti mišku teikiamos tik vienos rūšies išmokos – tai miško įveisimo išmokos.
Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69