Keliai teismo sprendimui apeiti

Keliai teismo sprendimui apeiti

Spalio 18 d. ekstremali padėtis šalyje dėl sąvartyno uždarymo, kaip buvo  dėl susikaupusių medicininių atliekų,  paskelbta greičiausiai nebus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) nereikės vykdyti Vyriausiojo administracinio teismo nutarties dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo, nes Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius pažadėjo, kad taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas UAB „VAATC“ eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną bus išduotas. Tokį pažadą valdininkas paviešino Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasitarime, vykusiame rugpjūčio 17 dieną Seime.

Julija KIRKILIENĖ

Prisiminimai

Pasitarime, kuris vyko Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus tarybos iniciatyva, dalyvavo į Kazokiškes atliekas vežančių savivaldybių vadovai, Kazokiškių ir Vievio bendruomenių nariai, akademikas Antanas Kudzys, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Seimo narys Stanislovas Giedraitis, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius, VAATC direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas, Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos vyriausiasis specialistas Algimantas Gražulis, advokatė, teismuose atstovaujanti Kazokiškių bendruomenei, Ramunė Dulevičienė ir kiti suinteresuoti asmenys.

Kalbėjusieji dalijosi prisiminimais, kaip, pasak A. Gražulio, buldozerio logika ir mankurtų psichologija šalia Kernavės archeologinės vietovės, įrašytos į UNESCO paveldą, šalia Neries regioninio parko, priešinantis vietos bendruomenėms, buvo prastumtas „pragaištingas vandalizmo padarinys“ – Kazokiškių sąvartynas. Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis, meru buvęs ir tada, kai Elektrėnų savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą Kazokiškių sąvartynui, aktyviai pasisakęs už šio sąvartyno statybą, prisiminė ištakas, kai dar 1995 metais, būnant Trakų rajono meru, buvę nuspręsta sąvartyną statyti Kazokiškėse. K. Vaitukaičio nuomone, jei Kariotiškių sąvartynas galėjo veikti šalia Trakų istorinio nacionalinio parko, tai kodėl  panašaus sąvartyno nebuvo galima statyti šalia kito, mažiau svarbaus, Neries regioninio parko.

Advokatė R. Dulevičienė priminė susirinkusiesiems, kad Kazokiškių sąvartynas iš vis negalėjo būti eksploatuojamas, nepradėjus atliekų rūšiuoti. Deja, sąvartynas veikia jau penkti metai, o apie atliekų rūšiavimą vis dar tik tebekalbama.

Požiūriai

Visi bendruomenės ir ją palaikiusių šalies mokslininkų nuogąstavimai dėl ne vietoje laidojamų šiukšlių pasitvirtino su kaupu. Kazokiškėse atliekų kaupas auga sparčiau nei buvo planuota, teismas neleidžia eksploatuoti to sąvartyno, pasak Kazokiškių bendruomenės pirmininko S. Virganavičiaus, padaugėjo šalia sąvartyno gyvenančių žmonių mirčių nuo onkologinių ligų, bet atsakingos institucijos nė piršto nejudina padėčiai keisti.

Niekas nieko nedaro ne todėl, kad nenori. Pasitarime Seime paaiškėjo, kad niekas ir nežino, ką turi daryti. Už atliekų tvarkymą savivaldybėse atsakingi yra savivaldybių vadovai. Šie nuo savęs tokią atsakomybę nusiėmė, sukūrę uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“, kuriai patikėjo tvarkyti atliekas, o ta bendrovė, pasak  J. Šimėno, tik pinigus ima iš Europos Sąjungos, šalies biudžeto ir žmonių, bet atliekų tvarkymo problemos nėra sprendžiamos.

Ne gana to, kaip pasitarime sakė J. Valiūnas, VAATC turi dešimtis milijonų nuostolių, kuriuos padengti vėl turės žmonės, mokėdami vis didesnius mokesčius už šiukšlių išvežimą, ir akcininkai, tai yra, visos savivaldybės, iš savo biudžetų. Savo požiūrius apie tokios institucijos sukūrimą ir jos veiklą išsakė pasitarime dalyvavusių rajonų merai. Beveik visos savivaldybės pasiruošusios savo teritorijose už savo lėšas pasistatyti atliekų rūšiavimo įrengimus, nors dideliam atliekų rūšiavimo fabrikui 120 mln. litų iš ES gavo VAATC.  Pastarasis atliekų rūšiavimo fabriką planuoja statyti Vilniuje.

Palaida bala

Išsakyti  prisiminimai ir požiūriai parodė, kad atliekų tvarkymas šalyje yra tikra palaida bala. Akademikas Antanas Kudzys susirinkusiesiems papasakojo, kaip jis dar 1993 metais Vokietijoje buvo suradęs labai brangią atliekų lydymo, o ne deginimo, įrangą, kurią gamintojas Lietuvai būtų padovanojęs reklamos tikslais. Lietuvai reikėjo tik pasistatyti pastatus įrangai patalpinti. Deja, visi Lietuvos vadovai per dvidešimt nepriklausomybės metų, pasak akademiko, pritarė vieninteliam atliekų tvarkymo būdui – „UAB Laidoti“. Tam, kaip sakė A. Kudzys, nereikia nei mokslo, nei darbo – patiesei polietileno plėvelę, ant jos sumetei šiukšles ir užkasei. Už tad paskui atliekų srautus plaukia dideli pinigai, kurie kažkur plaukioja, kaip ir atliekų tvarkymo strategija.

Akademikas sako matantis tuos žmones, kurie atsisakė lydymo technologijų, dabar besisukiojančius atliekų laidojimo versle, o A. Kudzys buvo pašalintas iš Vyriausybės konsultantų. Dabar instancijos, atsakingos už taršos kontrolę, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus R. Masilevičiaus nuomonė, išsakyta pasitarime, yra tokia: TIPK leidimai aplinkos neteršia, todėl juos išduoda nepaisydami jokių teismo ar Orhuso konvencijos nutarimų, įvairios bendruomenės ar sąjūdžiai yra tik mažos destrukcinės grupės, o advokatė jų  reikalus gindama turi tik galimybę užsidirbti.

Tokius ciniškus įžeidinėjimus ramiai išklausė Seimo nariai, savivaldybių vadovai, mokslininkai, ir tik Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius pasipiktino tokiu R. Masilevičiaus požiūriu, kuris atspindi visų Lietuvos vadovų požiūrį į žmogų per visus dvidešimt nepriklausomybės metų. Dėl tokio požiūrio dygsta sąvartynai pačiose netinkamiausiose jiems vietose, naikinamas kultūros paveldas, iš Lietuvos nuteka protai.

Niekinis leidimas bus išduotas

TIPK leidimas, kurį ruošiasi išduoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, pasak advokatės Ramunės Dulevičienės, bus neteisėtas  ir vėl bus apskųstas teismui. Bet kol vyks teisminiai procesai,  VAATC  planuoja  vykdyti veiklą Kazokiškių sąvartyne.

Advokatė informavo susirinkimo dalyvius apie tai, kaip VAATC ir jį kontroliuoti turinti instancija – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas – teismo posėdžio išvakarėse neteisėtai sukūrė kažkokį TIPK atnaujinimą, apie kurį nė viena institucija nieko nebuvo girdėjusi. Pasak advokatės, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisininkai nesuprato, kad negalima atnaujinti to, ką teismas pripažino neteisėtai išduotu. Advokatė taip pat informavo pasitarimo dalyvius, kaip skirtingose institucijose skirtingai interpretuojama sąvartynų ūkinė veikla ir galima tikėtis, kad sąvartynai bus priskirti tokiems objektams, kuriems  iš vis nebereikės TIPK leidimų.

Bent trejetą valandų Seime pasikalbėję sąvartyno eksploatavimu suinteresuoti asmenys, žinoma, nenutarė nieko. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas kaltino savivaldybių merus, kad jie pritaria  visiems VAATC sprendimams.  Elektrėnų meras K. Vaitukaitis pasiskundė, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo neleisti plėsti Kazokiškių sąvartyno niekas nepaiso. Kazokiškių bendruomenės pirmininkas S. Virganavičius dar kartą priminė, kad Kazokiškėse nuvertėjo turtas, o žmonėms tenka gyventi šalia prieš jų valią atsiradusio nepageidaujamo kaimyno – sąvartyno, o valdininkai vienas už kitą garsiau gyrėsi, kaip jie aplankę viso pasaulio sąvartynus, žino, kaip atliekas reikia tvarkyti ir iš to gauti naudos, bet Lietuvoje taip, kaip pasaulyje, nedaro.

Pasitarimas baigėsi pritarimu  J. Šimėno pasiūlymui  inicijuoti parlamentinės komisijos sudarymą, kuri, įvertinusi Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo 30 d. rezoliuciją „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo projektą dėl Kazokiškių sąvartyno veiklos pratęsimo, parengtų Seimo nutarimo „Dėl sąvartyno Kazokiškėse eksploatavimo“ projektą.

Kitaip tariant, dabar jau Seime bus ieškoma kelių teismo nutarimams apeiti, o atliekų rūšiavimas geriausiu atveju pradėtas bus už poros, atliekų deginimas – gal už penkerių metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69