Žinios ūkininkams atveria kelią į sėkmę

Žinios ūkininkams atveria kelią į sėkmę
Pažangūs šalies ūkininkai ir miškininkai jaučia nuolatinį tobulėjimo poreikį. Galimybę gauti naujausių žinių jiems suteikia Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“.

Dvi mokymo kryptys
Priemonės veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ sudaro dvi mokymo kryptys. Pirmoji kryptis apima ūkio valdymo, agrarinės aplinkosaugos, kraštovaizdžio gerinimo, verslumo ugdymo bei finansų valdymo sritis. Pagal pirmąją mokymo kryptį remiamas jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymas.
Antrosios krypties mokymai susieti su įvairiomis žemės ūkio gamybos technologijomis ir miškininkyste. Jie apima su augalininkyste, gyvulininkyste, veterinarija, paukštininkyste, bitininkyste, žemės ūkio mechanizavimu ir statyba, energetika, sodininkyste, daržininkyste, vaistažolių auginimu ar miškininkyste susijusias mokymo programas. Antrosios krypties lėšomis taip pat gali būti rengiami Ūkininkavimo pradmenų, traktorių vairuotojų (TR1, TR2 kategorijų) bei SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymai.
Pagal pirmąją kryptį tinkamu pareiškėju yra laikoma vienintelė Žemės ūkio ministerijos paskirta institucija. Į antrosios krypties mokymų paramą pretenduoti gali žemdirbius ar miškininkus vienijančios asociacijos, valstybės, savivaldybių įstaigos, mokslo, studijų ir profesinio mokymo institucijos, įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį mokymą. Mokymus vykdančios institucijos turi būti įgijusios teisę užsiimti suaugusiųjų mokymu.
Keliama vienintelė sąlyga
Mokymuose dalyvauti norintiems žemdirbiams ir miškininkams patiems teikti paraiškų nereikia. Paraiškas paramai gauti teikti turi mokymus organizuoti norinčios institucijos. Apie rengiamus mokymus jos informuoja per savivaldybes, Žemės ūkio rūmus, konsultavimo tarnybas, kitas žemdirbių ar miškininkų organizacijas, per spaudą, interneto svetaines bei panašias viešinimo priemones.
ES finansuojamuose mokymuose dalyvauti gali žemės ir miškų veikla užsiimantys fiziniai bei juridiniai asmenys: ne tik patys ūkininkai ar miškų valdytojai, bet ir jų partneriai, nariai, ūkių darbuotojai. Mokymų dalyviams keliama vienintelė sąlyga – kad jų žemės ūkio ar miškų valdos būtų užregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Galutiniams paramos gavėjams ES lėšomis finansuojama iki 100 proc. mokymų išlaidų, išskyrus ūkininkavimo pradmenų, traktorių vairuotojų (TR1, TR2 kategorijų) bei SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymo programas. Pagl jas finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Teikia žinių, ugdo verslumo įgūdžius
Žemdirbių žinių tobulinimu aktyviai užsiima Lietuvos veterinarijos akademija (LVA). Tuo tikslu šioje aukštojoje mokykloje buvo įsteigtas Tęstinio mokymo centras, kuris organizuoja tęstinio mokymo kursus, seminarus, mokslines, mokslines – praktines konferencijas.
Centro vadovas Giedrius Palubinskas sakė, kad mokymų programos sudaromos atsižvelgiant į žemdirbių poreikius.
Lietuvos veterinarijos akademija pagal minėtą KPP priemonę nuo 2008 m. iki 2011m. įgyvendina keturis projektus, kurių tikslas – mokyti ūkininkus ir kitus žemės ūkio darbuotojus, tobulinti jų žinių lygį, kelti profesinę kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius.
Gyvulininkyste užsiimantiems ūkininkams aktualus projektas „Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal mokymo programas „Pieno kokybės rodiklių gerinimas, vykdant somatinių ląstelių skaičiaus ir bakterinio pieno užterštumo kontrolę ir prevenciją“ bei „Telyčių ir melžiamų karvių šėrimo organizavimas“. Pasak G.Palubinsko, šie mokymo kursai vykdomi 93 savivaldybėse ir seniūnijose, o juose turėtų dalyvautų 1573 klausytojai.
Bitininkams skirtas projektas „Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal mokymo programas “Ekologinė bitininkystė”, “Bitininkystės pagrindai bitininkams mėgėjams” ir “Bitininkavimo naujovės”.
„Šio projekto uždaviniai – suteikti bitininkams mėgėjams žinių apie bičių priežiūrą įvairiais metų laikais, bitininkavimo inventorių, bičių ligas ir gydymo būdus, bitininkystės produktų laikymą ir paruošimą pardavimui. Taip pat kursų dalyviai supažindinami su bitininkystės mokslo ir praktikos naujovėmis, normatyviniais dokumentais bitininkystės srityje“,- sakė centro vadovas. Pagal šį projektą numatoma apmokyti 737 bitininkus iš visos Lietuvos.
Gyvulininkystei – du projektai
Kadangi ūkininkams labai trūksta žinių veterinarijos srityje, jų stengiamasi suteikti vykdant projektą „Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal mokymo programą „Ūkinės paskirties gyvūnų sveikatingumas”. Kaip sakė G. Palubinskas, šiuos kursuose suteikiamos žinios leis pagerinti gyvulių priežiūrą ūkiuose, turės įtakos gaminamų produktų kokybei. Planuojama, kad šiuose 104 savivaldybėse ir seniūnijose vykdomuose kursuose dalyvaus 1530 klausytojų.
Gyvulininkyste užsiimantiems ūkininkams LVA vykdo projektą „Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal 5 mokymo programas „Mėsinių galvijų laikymo statinių technologiniai sprendimai“, „Pievų, ganyklų įrengimas ir priežiūra“, „Produkcijos savikainos mažinimas mėsinės galvijininkystės ūkyje“, „Produkcijos savikainos mažinimas pieno ūkyje mažinant pašarų kaštus“, „Mėšlo paskleidimo technologijos“. Planuojama, kad šiuose kursuose reikalingų žinių įgis 3033 žemdirbiai.
Paraiškos priimamos
Mokymus vykdančios institucijos paraiškas pagal priemonės pirmąją kryptį gali teikti nuo š.m. sausio 4 dienos iki metų pabaigos. Paraiškos pagal antrąją kryptį priimamos nuo vasario 15 d. iki kovo 8 dienos. Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69