Už perleistą ūkininkavimo naštą – ES parama

Už perleistą ūkininkavimo naštą – ES parama
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ iš viso skirta 567,26 mln. Lt (2007–2013 m. paraiškoms 146,20 mln. Lt, tęstiniams KPP 2004–2006 m. įsipareigojimams 421,06 mln. Lt). Prašoma paramos suma – 16,66 mln. Lt, o išmokėta – 80,74 mln. Lt.

Parama pagal šią priemonę skiriama už tai, kad ūkininkas nutraukia prekinę žemės ūkio veiklą, o beveik visas žemės ūkio naudmenas (ŽŪN) ir gyvulius perleidžia tinkamam perėmėjui, kurį nurodo paraiškoje.
Reikalavimai pareiškėjui
Paramos gavėjui ir jo sutuoktiniui savo reikmėms leidžiama pasilikti ne daugiau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų ir vieną karvę. Pieno kvota turi būti atiduota perėmėjui ar paramos gavėjo šeimos nariui (išskyrus sutuoktinį) arba parduota.
Paramos siekiantiems ūkininkams žinotina, kad paraiškos pateikimo dieną pareiškėja moteris turi būti ne jaunesnė kaip 55 metų, tačiau dar nesulaukusi 60 metų, o pareiškėjas vyras turi būti ne jaunesnis kaip 55 metų, tačiau dar nesulaukęs 62 metų ir 6 mėnesių.
Paramą gauti gali pretenduoti asmuo, turintis teisę sulaukęs pensijinio amžiaus gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Pareiškėjas turi pateikti papildomus dokumentus, įrodančius, kad iki paraiškos pateikimo 2 metus vertėsi prekine žemės ūkio gamyba.
Norėdamas gauti išmokas paramos gavėjas turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus ir prisiimti būtinus įsipareigojimus. Iki paraiškos pateikimo dienos jis turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nuo 2004 metų nustatyta tvarka turi deklaruoti ŽŪN plotus ir (arba) registruoti turimus gyvulius.
Be to, pareiškėjas žemės ūkio veikla turi užsiimti ne mažesniame nei 1 ha ŽŪN plote ir ne trumpiau kaip 10 paskutinių metų. Kartu su paraiška jis turi pateikti tai įrodančius dokumentus.
Perėmėją galima keisti
Nustatytus reikalavimus turi atitikti ir perėmėjas. Jis paraiškos pateikimo dieną turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, bet dar nesulaukęs 50 metų, o ūkininko statusą turi įgyti iki sprendimo dėl paramos priėmimo dienos, t. y. iki tos dienos jis turi būti įregistravęs valdą ir ūkininko ūkį. Perėmėjas turi turėti žemės ūkio srities profesinių įgūdžių ir (arba) kvalifikaciją (dokumentai turi būti pateikti iki sprendimo dėl paramos priėmimo). Perėmėju gali būti asmuo, dalyvaujantis KPP priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento investicinių kaimo plėtros priemonių koordinavimo skyriaus vedėja Jolanta Žutautienė, priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra padarytas pakeitimas, leidžiantis pareiškėjui keisti paraiškoje nurodytą perėmėją į kitą tinkamą perėmėją iki sprendimo dėl paramos priėmimo.
Pareiškėjo mirties atveju – pakeitimai
Pasak J.Žutautienės, Žemės ūkio ministro įsakymu priemonės įgyvendinimo taisyklėse padaryti ir dar keli papildymai bei pakeitimai, susiję su paramos mokėjimu paramos gavėjo mirties atveju.
Jei paramos gavėjo išlaikomas sutuoktinis mirė, priedas apskaičiuojamas ir už tą mėnesį, kada sutuoktinis mirė, ir už ateinantį mėnesį.
Paramos gavėjui mirus, susidariusios permokos išskaičiuojamos iš einamųjų metų paveldėtojui apskaičiuotos paramos sumos.
Skyriaus vedėja paaiškino, kad sutuoktiniui ar išlaikytiniui parama apskaičiuojama ir mokama ne ilgesniu, negu numatytas pagrindiniam, mirusiajam paramos gavėjui, laikotarpiu. Parama paveldėtojui skaičiuojama nuo pagrindinio paramos gavėjo mirties metų, perskaičiuojant gautą paramos pastoviąją dalį pagal paramos gavėjo iki mirties faktiškai gautas Valstybinio socialinio draudimo pensijų sumas. Tuo tarpu priedas už išlaikomą sutuoktinį perskaičiuojamas išmokant priklausiusią priedo dalį iki paramos gavėjo mirties. Pastovioji dalis, priklausiusi mirusiam paramos gavėjui už praėjusius metus, mokama paveldėtojui.
Reikalavimai ir sankcijos
Jei nustatoma, kad paramos gavėjas arba jo sutuoktinis nevykdo įsipareigojimų – vykdo prekinę žemės ūkio gamybą, gauna pajamų iš prekinės žemės ūkio gamybos, laiku neperleidžia valdos, dirba samdomu ūkio darbuotoju perėmėjo ūkyje, raštu nepagrindžia, kad nebuvo vykdoma prekinė žemės ūkio gamyba, ūkio darbuotojas dirba samdomu ūkio darbuotoju, metinės išmokos sumažinamos 10 procentų.
Tokia pat sankcija taikoma, jei nustatoma, kad karvių ir prieauglio skaičius viršija nustatytąjį.
J. Žutautienė pažymėjo, kad priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra padaryti pakeitimai ir dėl sankcijų taikymo. Nustačius pažeidimą sankcijos taikomos tik einamaisiais metais (anksčiau sankcijos buvo taikomos per visą paramos teikimo laikotarpį).
Paraiškos pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ renkamos nuo š.m. kovo 1 dienos iki balandžio 30 d. Daugiau informacijos galima gauti Žemės ūkio ministerijos tinkalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69