Bendruomenėms ir savivaldybėms – daugiau paramos

Bendruomenėms ir savivaldybėms –  daugiau paramos
Antrus metus gyvuojantis Lietuvos kaimo tinklas (Tinklas) gerosios patirties sklaidai šiemet turės šešiskart didesnes finansines galimybes nei praėjusiais metais.

Skatins bendradarbiavimą
Pernai projektams, skirtiems dalytis patirtimi bei skleisti informaciją, susijusią su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu ir kaimo plėtra, buvo skirtas 1 mln. lt, o šiemet ši suma išaugo net iki 6 mln. Lt. Tinklas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.
Tinklo tikslas – remti su efektyviu KPP įgyvendinimu susijusias veiklas: inicijuoti mokymo programų rengimą vietos veiklos grupėms, sutelkti visus kaimo plėtros procesų dalyvius bendrai veiklai, organizuoti tinklo narių bendradarbiavimą nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.
Po ilgų diskusijų jau patvirtintos Tinklo metinių veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.
„Viena iš svarbiausių naujovių ta, kad pagal Veiksmų programos I-IV kryptį numatyta padidinti paramą bendruomenėms ir savivaldynėms nuo buvusių 5 tūkst. iki 10 tūkst. Lt. Tuo tarpu regioniniu lygmeniu veikiančioms organizacijoms parama sumažinta nuo 25 iki 20 tūkst.Lt“,- sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Jelena Jusionis.
Pasak vyr.specialistės, nauja ir tai, kad pagal Veiksmų programos II kryptį numatyta parama dalyvavimui nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, susijusiose su žemės ūkiu, miško ūkiu ir kaimo plėtra.
Tinklo nariai taip pat galės pasinaudoti parama dalyvavimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio tikslų įgyvendinimu. Pažymėtina, kad pagal II kryptį paramos negalės kreiptis Vietos veiklos grupės. Joms tokia parama numatyta per KPP kryptį „LEADER metodo įgyvendinimas.
J.Jusionis sakė, kad nauja Taisyklių redakcija taip pat numato skatinti partnerystę. Projekto partneriu gali būti nacionalinis arba užsienio viešasis juridinis asmuo, privatus nacionalinis juridinis ar privatus fizinis asmuo, taip pat bendruomenėms atsirado galimybė rengti didesnius projektus teikiant vieną bendrą projektą.
Dvi naujos kryptys
Pasak vyr.specialistės, praplėsta Tinklo veiksmų programa. Į ją įtrauktos dvi naujos – V ir VI kryptys, kurios buvo finanasuojamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos.
V kryptis – kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas Europos Sąjungos organizacijose, VI – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra įgyvendinimas. Pagal šias programas, kurios dalinai nuo šiol bus remiamos Tinklo lėšomis, bus finansuojamas Tinklo narių atstovavimas ES organizacijose ir respublikinių renginių – parodų,konkursų organizavimas.
Kaip nurodė J.Jusionis, dar viena naujovė ta, kad nuo šiol nacionaliniu lygmeniu veikiantys Tinklo nariai bus skaidomi į du lygmenis.
Iki 30 tūkst. Lt bus remiami projektai, kai pareiškėjas yra nacionalinis Tinklo narys ir atstovauja vienam veiklos sektoriui ar ūkio šakai, vienai ūkio rūšiai (pvz., turizmas, miškai, konsultavimas), vienos rūšies kultūrinių augalų ar veislės galvijų augintojams. Tuo tarpu kai pareiškėjas yra nacionalinis Tinklo narys ir atstovauja kelioms ūkio rūšims (pvz., įvairiomis veiklos rūšimis (amatai, ūkininkavimas, bendruomeninė veikla) užsiimantiems kaimo gyventojams, ūkininkų sąjungai), kultūrinių augalų ar galvijų augintojams (sodininkystės ir daržininkystės), galės pretenduoti į maksimalią 70 tūkst.Lt paramą.
Pirmumo kriterijai ir administravimas
Kaip parodė pirmieji pareiškėjų pateikti projektai, Tinklo parama yra labai populiari tarp kaimo plėtros dalyvių, todėl pakeisti projektų pirmumo vertinimo kriterijai.
Pasak J.Jusionis, naujose taisyklėse numatyta, kad pirmumas suteikiamas projektui, kuriam įgyvendinti pareiškėjas neprašo projekto administravimo lėšų; projektui, kuris planuojamas įgyvendinti su partneriu; projektui, kuriam rekomendaciją yra pateikęs Tinklo komitetas. Taip pat pirmumą turės projektas, kuriame numatomas didesnis pareiškėjo ar partnerio finansinis indėlis į projekto įgyvendinimą bei atitinkantis daugiau metiniame Veiksmų plane nustatytų prioritetų.
Paramos paraiškų I-IV krypties projektams administravimo tvarka nesikeičia. Jie ir ateity bus vertinami dviem etapais. Tuo tarpu V-VI krypties projektams paliktas vienas vertinimo etapas – jie iškart bus teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, neteikiant projektinių pasiūlymų.
Šiuo metu, t.y. nuo vasario 8 d. iki kovo 8 d. renkami projektai pagal Tinklo veiksmų programos V-VI kryptį. Projektus pagal I-IV kryptis galima teikti nuo kovo 8 iki balandžio 30 dienos.
Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt. ir www.kaimotinklas.lt

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69