Informacija apie Lietuvos energijos teritorijos sanitarinių apsaugos zonų nustatymą

2012 m. gruodžio 21 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Lietuvos energijos detaliojo plano ir sanitarinės zonos nustatymo dokumentų viešasis svarstymas su visuomene. Susirinkime savivaldybės administracija pateikė pastabų ir pasiūlymų. Pateikiame atsakymą, kurį susirinkime žadėta paskelbti spaudoje.

Lietuvos elektrinės direktorius Vidas Jocys“

 

„Dėl detaliojo plano ir SAZ ribų

UAB „Ardynas” specialistai parengė Lietuvos energija, AB žemės sklypo (kad. Nr. 7930/0001:3) Elektrinės g. 21, Elektrėnai detalųjį planą bei Lietuvos energija, AB Lietuvos elektrinės teritorijos sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumentą.

Lietuvos elektrinės teritorijos (žemės sklypo kad. Nr. 7930/0001:3 Elektrinės g. 21, Elektrėnai, sklype esančios vandenvietės ir žemės sklypo kad.Nr.7930/0001:4, Elektrėnų m., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.) SAZ ribų nustatymo dokumento apimtyje buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), kurį atliko Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, licencijuotas PVSV rengėjas.

Lietuvos elektrinės teritorijos SAZ ribos nustatytos remiantis atliktu poveikio visuomenės sveikatai vertinimu bei vertinimo ataskaitoje pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis (VI sk.). Įvertinus poveikį visuomenės sveikatai, daroma išvada, kad ūkinės veiklos daromas poveikis oro taršai, kvapai, elektromagnetinė spinduliuotė neviršija LR teisės aktų nustatytų ribinių ir leidžiamų taršos lygių gyvenamojoje aplinkoje ir neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neturi. Triukšmo lygis atskirose vietose viršija LR teisės aktais nustatytus ribinius dydžius iki 10 dB. Į viršijimo zoną patenka daugiabutis namas su gyvenamomis patalpomis ir dvi įregistruotos namų valdos kolektyvinių sodų teritorijoje. Kadangi technologinės triukšmo sumažinimo priemonės jau numatytos ir įgyvendintos, PVSV ataskaitoje siūlomos papildomos išorinės triukšmo slopinimo priemonės, kurios leistų sumažinti triukšmą iki didžiausių leidžiamų ribinių dydžių pagal HN 33:2011 reikalavimus.

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyti didžiausi ribiniai triukšmo dydžiai gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje. Šie dydžiai vadovaujantis minėtos higienos normos 9 punktu, gali būti viršijami iki 2016 m. lapkričio 1 d., bet ne daugiau kaip 10dBA. Pagal faktiškai atlikto triukšmo matavimo duomenis, triukšmo lygis sodų teritorijoje viršija nustatytus ribinius dydžius iki 10 dB, todėl HN 33:2011 reikalavimai nepažeidžiami. Kaip numatyta HN 33:2011 9-ame punkte, numatytos triukšmo sumažinimo priemonės privalo būti įgyvendintos iki 2016 m. lapkričio 1 d.

Kiti ataskaitoje nagrinėti aspektai – aplinkos oro tarša, elektromagnetinė spinduliuotė, kvapai, požeminio vandens tarša ir jos migracija pavojaus gyventojų sveikatai nekelia ir nedaro įtakos nustatomom SAZ ribom, tačiau aplinkos monitoringo metu rekomenduojama vykdyti triukšmo, aplinkos oro taršos bei elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumo stebėjimus (matavimus) bei periodiškai tikrinti požeminio vandens kokybę artimiausiuose gyventojų šachtiniuose šuliniuose.

PVSV atliko licencijuotas PVSV rengėjas, vertinant panaudojo tikslius faktiškai išmatuoto triukšmo lygius. Triukšmą mažinančių priemonių efektyvumas buvo nustatytas modeliuojant kompiuterinėmis programomis, todėl manome, kad PVSV yra pakankamai išsamus, PVSV išvados yra pakankamai pagrįstos. PVSV išsamumą, atlikimo kokybę bei išvadų pagrįstumą vertina atsakinga institucija – Vilniaus visuomenės sveikatos centras.

Lietuvos elektrinės teritorijoje esančios vandenvietės SAZ riboms nustatyti 2009 m. UAB „Vilniaus hidrogeologija” atliko „AB Lietuvos elektrinės vandenvietės Elektrėnuose požeminio vandens išteklių įvertinimą”, suderino bei užregistravo hidrogeologinę ataskaitą atsakinga institucija – LR Geologijos tarnyba prie LR aplinkos ministerijos. Šiame dokumente buvo nustatytos Lietuvos elektrinės teritorijoje esančios vandenvietės SAZ ribos, šio dokumento sprendiniai perkelti į šiuo metu parengtą Lietuvos elektrinės teritorijos SAZ ribų nustatymo dokumentą.

Lietuvos elektrinės teritorijoje esančios vandenvietės SAZ ribos sutampa su Elektrėnų miesto vandenvietės SAZ ribomis (pagal Elektrėnų sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Elektrėnų sav.tarybos sprendimu Nr.TS-71 2009-04-29).

Rengiant Lietuvos energija, AB žemės sklypo (kad. Nr. 7930/0001:3) Elektrinės g. 21, Elektrėnai  detalųjį planą, servitutai nustatyti įvertinus esamą padėtį, vadovaujantis žemės nuosavybės dokumentais, Valdybos potvarkiu 1996-10-11 Nr. 585 bei pagal įsiterpusių žemės sklypų savininkų poreikius ir pasiūlymus, suderintus su planavimo organizatoriumi – Lietuvos energija, AB.

Į žemės sklypą kad. Nr. 7930/0001:3 Elektrinės g. 21, Elektrėnai, įsiterpusių sklypų ribos bus patikslintos įvertinus esamą padėtį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69