Apie šildymo kainas Vievyje

Sveiki,

gal galėtumėte padėti ir išspausdinti atsakymą, labai aktualų Vievio miestelio gyventojams – dėl šildymo kainų. Siunčiau užklausimus „Gelvitai“, bet jie neatsako.

Kodėl Vievio mieste šilumos kaina yra beveik dvigubai didesnė nei Elektrėnuose?

Palyginimui: šiluma Elektrėnuose – 17,91 ct/kwh, Vievyje – 31,68 ct/kWh.

„Gyvatuko“ mokestis: Elektrėnuose – 28,65 Lt, Vievyje – 50,69 Lt,

Karštas vanduo: Elektrėnuose – 16,02 Lt/m3, Vievyje – 28,27 Lt/m3.

Šilumos tiekėjas yra vienas – Elektrėnų elektrinė, tam pernai ir vedė vamzdžius, kad būtų mažesnės šilumos kainos. Norėčiau sužinoti detalų pinigų padalinimą procentais, kiek tenka kiekvienam dalyviui, susijusiam su šilumos pardavimu: „Gelvitai“, Elektrėnų elektrinei, EKŪ ir tarpininkams? Koks tikslas buvo vestis šilumą iš Elektrėnų, jei kaina žymiai skiriasi net nuo šildymo sezono vidutinės kainos Lietuvoje, o mes esame tarp daugiausiai už šilumą mokančių šalies miestų gyventojų (Pagal 2011 m. gruodžio mėnesio duomenis, Joniškyje – 32,78 ct/kWh,  Biržuose, Marijampolėje ir Prienuose – 33,86 ct/kWh)?”

Spausdiname savivaldybės ir UAB „Gelvita“ specialistų, atsakingų už šildymą, atsakymą

Šilumos kaina priklauso nuo kuro, iš kurio ji yra gaminama. Vievyje ir Elektrėnuose šilumos gamybai naudojamos dujos. Nuo 2009 m. iki dabar dujos pabrango 74 proc. Dėl minėtos priežasties gyventojams išaugo ir  tiekiamos  šilumos kaina. Nei 2009 m., nei 2010 m. dujų pabrangimas Vievyje  nebuvo įvertinamas, šilumos kaina nekito. Tik 2011 m. lapkričio mėn., atsižvelgdama į dujų pabrangimą, VKEKK patvirtino UAB „Gelvita“ šilumos kainos dedamąsias. Vievio miestui šiluma tiekiama iš Lietuvos elektrinės. Trasos įrengimui nuo elektrinės iki Vievio miesto investuota 12 mln. litų: 6 mln. litų ES lėšų, 6 mln. litų investavo privati bendrovė. Tiekiant šilumą susidaro nemažos sąnaudos: minėtos trasos nusidėvėjimas, priežiūros ir eksploatacijos, elektros energijos, mokesčių, be to, susidaro ir šilumos nuostoliai trasose. Minėtos sąnaudos įskaičiuojamos į bendrovei tiekiamos šilumos kainą. Kokia kaina tarpininkas šilumą perka iš elektrinės yra neskelbiama. UAB „Gelvitos“ yra 6,78 ct už Kw/h.

Suvienodinti kainų Elektrėnuose ir Vievyje yra neįmanoma, nes tada Elektrėnų šilumos vartotojams tektų subsidijuoti Vievio miesto šilumos vartotojus.

Kaina už GYVATUKĄ yra skaičiuojama visoje Lietuvoje vienodai – 160kW/h dvivamzdei sistemai: Elektrėnai -160×0,1791= 28,65 Lt, Vievis – 160×0,3168 =  50,68 Lt.

Pagaminti 1 kubinį metrą karšto vandens sunaudojama 51 kW/h šiluminės energijos (pridedamas ir jo kanalizavimas). Kaina priklauso nuo šiluminės energijos kW/h kainos. Labai nesunku paskaičiuoti, kad skirtumas tik dėl to  ir yra.

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Stasys Ščiukaitis

Šilumos kaina priklauso nuo kuro, iš kurio yra gamina. Vievyje ir Elektrėnuose šilumos gamybai naudojamos dujos. Nuo 2009 m. iki dabar dujos pabrango 74 proc. Dėl minėtos priežasties  gyventojams išaugo ir tiekiamos šilumos kaina.

Mes bandėme ne vieną kartą aiškinti, kad tarp Elektrėnų elektrinės ir UAB „GELVITA“ yra tarpininkas UAB „ENG“, kuri nutiesė šilumos tiekimo trasą nuo Elektrėnų iki Vievio. Minėta trasa yra UAB „ENG“ balanse. Kokiomis kainomis UAB „ENG“ perka iš Elektrėnų elektrinės šiluminę energiją, mes nežinome ir negalime paskelbti. Tačiau UAB „GELVITA“ šilumos kainą skaičiuoja ir parduoda pagal gamtinių dujų kainos Lietuvoje svyravimą. UAB „GELVITA“ dėjo daug pastangų, kad UAB „ENG“ savo šilumos pardavimo kainą patvirtintų Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. Šio kainų patvirtinimo laukėme ilgiau nei metus –  iki 2011 m. lapkričio mėn. Lapkričio mėn. gavome galutinę informaciją, kad UAB „ENG“ savo kainos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje netvirtins ir pardavinės UAB „GELVITA“ pagal dujų kainą. Tokiu atveju UAB „GELVITA“ neliko kito pasirinkimo, tik perskaičiuoti šilumos kainą, ir mes privalome laikytis  šilumos ūkio įstatymo ir šilumos kainų nustatymo metodikos. Norime pabrėžti ir atkreipti dėmesį, kad pastovioji dedamoji kuri priklauso nuo UAB „GELVITA“ yra sumažinta 2,10 ct/kWh ir sudaro 6,78 ct/kWh. Kintamoji dedamoji, t.y. UAB „ENG“  perkama šiluma, gamtinės dujos ir elektros sąnaudos, nuo kurių UAB „GELVITA“ nepriklauso. Tad kaltinti UAB „GELVITA“ už tai, kam ji negali daryti įtakos, neteisinga. „Gyvatuko“ ir karšto vandens pašildymas priklauso nuo šilumos kainos, tačiau norime pabrėžti, kad „gyvatuko“ sunaudota energija ir karšto vandens pašildymui sunaudota energija yra minusuojama nuo bendro skaitiklio parodymo. Visą šilumos kainų nustatymo ir paskaičiavimo metodiką galima rasti VKEKK tinklalapyje, taip pat  ir visus kitus įstatymus, susijusius su šilumos ūkio veikla. Norime dar kartą pabrėžti, kad vykdomas projektas panaudojant Kazokiškių sąvartyno dujas. Įvykdžius projektą kainos Vievio mieste  žymiai sumažės. Nenorime dabar sutikti, kad Vievio mieste yra pati didžiausia šilumos kaina Lietuvoje. Atmetus rajonus, kurie naudoja biokurą, mūsų kaina žemesnė negu Lietuvos vidurkis šilumos kainų atžvilgiu. Šią informaciją galima gauti tinklalapyje www.regula.lt, kur skelbiamos šilumos kainos.

UAB „Gelvita“

UAB „Gelvita“ direktorius Timofejus Rusakovas sausio 5 d. straipsnyje „Atsiliepimas į Elektrėnų savivaldybės tarybos, darbo partijos narės, A. Kirkliauskienės pareiškimą“ klaidina skaitytojus. T. Rusakovo pasakymas, kad „A. Mazurovas, rinkdamas parašus, aiškino gyventojams, kad pasirašius, bus nemokamai įvestas vanduo bei įrengta nuotekų šalinimo sistema“ neatitinka tikrovės. Aš žmonėms kalbėjau, kad bus siekiama suvienodinti  šilumos, šiukšlių išvežimo ir šalto vandens kainas su Elektrėnais.

T. Rusakovui siūlau taupymui vasaros metu leisti žmonėms pasistatyti papildomą vandens, skirto daržų laistymui, skaitiklį. Šis vanduo negrįžta į kanalizaciją, už kurios priežiūrą žmonės moka mokesčius.

Nuosavuose namuose gyvenantys žmonės šiukšles sudegina arba naudoja kompostui, todėl konteinerius išvežti užtektų 1 kartą per mėnesį.  Bet sutartyse su UAB „Gelvita“ numatyta šiukšles išvežti du kartus arba net kas savaitę. Kodėl žmonės turi mokėti už tuščių konteinerių išvežimą?

Tikiu, kad mano šį laišką perskaitys ne tik ponas T. Rusakovas, bet ir meras Kęstutis Vaitukaitis, ir mano pasiūlymai bus įgyvendinti.

Aleksandras Mazurovas, Vievio gyventojas

Atsakymas į T. Rusakovo atsiliepimą

Ar verta atsiliepti į T. Rusakovo sureikšmintą demagoginį straipsnį, kur 100 procentų netiesos (švelniai tariant), iškreiptų faktelių, sukiršinimo gaidelių „skaldyk ir valdyk“. To jis, galbūt, išmoko per ilgai užsibuvęs UAB „Gelvita“ direktoriaus pareigose. Ar ne dėl to paties reikalo nepakeičiamas „draugas“ T. Rusakovas, kandidatuodamas į savivaldybės tarybą, nors negali būti tarybos nariu, tiksliau, rinkdamas savo draugams balsus, pateiktame straipsnyje „Pigiau bei šilčiau“ rašo, kad šilumos kaina vieviečiams sumažėjo 2,3 karto, o visi vieviečiai labai patenkinti, už tai dėkingi „partijai ir vyriausybei“ bei asmeniškai T. Rusakovui.

Kaip savo straipsnyje rašo  ponas T. Rusakovas,  2011 m. spalio 11 d. buvo surašytas ketinimų protokolas su komercine įmone, o 2011 m. spalio 24 d. pasirašyta sutartis dėl projekto, kuriuo numatyta panaudoti Kazokiškių sąvartyne susidarančias dujas šilumos gamybai apšildant Vievio daugiabučius gyvenamuosius namus. Bet apie tą ketinimo protokolą spaudoje paskelbta nebuvo.   Ir vėl paslaptys, ir vėl skubėjimas, nėra galimybių studijos, nėra informacijos. O kas nuties vamzdžius iš Kazokiškių?  Gal T. Rusakovas suras  kokį gerą dėdę, kad  šį projektą įgyvendintų dykai, o UAB „Gelvita“ ir savivaldybė neinvestuos nei vieno lito?  O gal geriau būtų palengvinti Kazokiškių gyventojų naštą, įvedant dujas į kiekvieno gyventojo namus. O kaip bus su tuo vamzdžiu, tik prieš metus nutiestu iš Lietuvos elektrinės?

Tam, kad būtų atvedama šiluma nuo elektrinės iki Vievio, buvo investuoti šeši milijonai litų iš UAB „ENG“ ir šeši milijonai ES lėšų. Gal T. Rusakovas pamiršo,  kad UAB „Gelvita“, tarybai pritarus, paėmė vieno milijono litų paskolą, kurią grąžinti teks mums,  šilumos vartotojams? Iš T. Rusakovo pasisakymo susidaro nuomonė, kad lėšos, kurios buvo investuotos klojant vamzdyną, gali būti palaidotos po žeme visiems laikams.

Pone T. Rusakovai, jei Jūs nežinote, kaip pateko pas mane minimi žmonių surinkti parašai, tai prašau pasidomėti tuo, o  ne drabstyti purvais Darbo partijos bei manęs kaip tarybos narės ir negrasinti įstatymais, kurių pats, atrodo, nelabai išmanote. Aš, kaip tarybos narė, privalėjau reaguoti į gyventojų prašymus, nesvarbu, ar tai būtų Vievio miesto, ar aplinkinių kaimelių gyventojai.

Aldona Kirkliauskienė, savivaldybės tarybos narė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69