Elektrėnų savivaldybės teritorijoje plečiamas ir renovuojamas vietos vandens ūkis

Elektrėnų savivaldybės teritorijoje plečiamas ir renovuojamas vietos vandens ūkis

Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių
Elektrėnai – viena iš penkių savivaldybių, kuriose įgyvendinamas projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 etapas“.

Galutiniai Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos gavėjai – šio projekto dalyviai: Birštono, Druskininkų, Elektrėnų ir Kaišiadorių bei Šalčininkų rajonų savivaldybės (arba vandens ūkį jų teritorijoje eksploatuojančios įmonės).
2005 m. gruodžio 2 d. Europos Komisijos sprendimu „Dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 etapo projektui Lietuvos Respublikoje“ (Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/002) Elektrėnų savivaldybės projektui įgyvendinti skirta 42.762.685,00 litų (Sanglaudos fondo paramos dalis – 80 % (34.210.148,00 Lt), LR biudžeto dalis – 20 % (8.552.537,00 Lt).    
Projekto įgyvendinimo terminas – 2005-08-11–2010-12-31.
Projekto tikslai ir rezultatai, investicinio projekto nauda savivaldybės gyventojams
Projektas apima investicijas į vandens tiekimo, vandenruošos, nuotekų valymo įrenginių  atnaujinimą. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje numatyti tokie darbai:
1.    rekonstruoti esamą Elektrėnų ir Vievio nuotekų valyklą, atnaujinant jos technologinį pajėgumą iki 20000 gyventojų ekvivalento ir įdiegiant azoto ir fosforo šalinimo procesą;
2.    atnaujinti 3 ir pastatyti 7 naujas nuotekų siurblines;
3.    nutiesti apie 15,5 km naujų nuotekų tinklų, atnaujinti apie 16,7 km  nuotekų tinklų, nutiesti  apie 13,5 km naujų vandentiekio tinklų, atnaujinti apie 3,5 km vandentiekio tinklų;
4.    rekonstruoti esamą geriamojo vandens ruošyklą Elektrėnuose, atnaujinant jos technologinį pajėgumą iki 2930 m3 per dieną vandens poreikiui tenkinti;
5.    atnaujinti esamą geriamojo vandens ruošyklą Vievyje, atnaujinant jos technologinį pajėgumą iki 1100 m3 per dieną vandens poreikiui tenkinti.
Elektrėnų savivaldybė, įgyvendindama šį projektą, siekia išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus, taip pat sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis bei požeminio vandens išteklių taršos riziką, pagerinti sanitarinę aplinkos ir viso Nemuno aukštupio baseino ekologinę būklę. Investuojant į nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją ir į nuotekų bei geriamojo vandens tinklų atnaujinimą ir plėtrą, siekiama padidinti centralizuotai vandens paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandens paslaugų kokybę. Įgyvendinus šį projektą, planuojama prijungti prie centralizuotų  nuotekų tinklų  335 gyventojus, o prie centralizuotų vandentiekio tinklų –  230 gyventojų.
Įvertinusi realias viso Nemuno aukštupio baseino vandentvarkos investicinio projekto įgyvendinimo galimybes bei atsižvelgusi į projektui vadovaujančių ir jį administruojančių institucijų rekomendacijas, Elektrėnų savivaldybė pasirinko tokius prioritetinius I etapo darbų paketus:
•    Elektrėnų ir Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija;
•    Pagrindinių nuotekų siurblinių ir spaudiminių linijų renovacija Elektrėnų ir Vievio aglomeracijoje;
•    Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Vievis, Alesninkai, Elektrėnų INK, Semeliškės  ir Abromiškės);
•    Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Elektrėnuose.  
Susidūrus su nepakankamo finansavimo problemomis, Elektrėnų savivaldybės administracijai teko atsisakyti suformuotų paketų „Vandens  gerinimo įrenginių rekonstrukcija Vievyje“ ir „Vandentiekio tinklų renovacija Elektrėnuose“. Šie  projektai yra  įtraukti į derybinių objektų sąrašą  su Europos  Komisija dėl galimybės juos finansuoti iš kitos finansinės perspektyvos.  
Pažymėtina, kad už minėtas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšas bus tiesiami ir atnaujinami magistraliniai tinklai bei statomi bendrojo naudojimo objektai. Gyventojams, norintiems prisijungti savo namų vandentiekio ir nuotekų sistemas prie šių tinklų, reikės tai padaryti savo lėšomis.
Savivaldybės teritorijoje vykdomi projekte numatyti darbai
•    Pagal trišalę rangos sutartį „Pagrindinių nuotekų siurblinių ir spaudiminių linijų renovacija Elektrėnų–Vievio aglomeracijoje“ 2009-08-19 baigtos renovuoti magistralinių vamzdynų trasos Elektrėnuose ir Vievyje. Statybos bendrovė „Požeminiai darbai“ atliko darbus už 19 505 144,93 litų (be PVM), iš jų Sanglaudos fondo dalis (80 %) –15 604 115,94 litų ir LR biudžeto dalis (20 %) – 3 901 028,99 litų. Iš viso rekonstruota 18,26 km nuotekų tinklų, viena nuotekų siurblinė Vievyje (Statybininkų g. 9B) ir dvi nuotekų siurblinės Elektrėnuose (Elektrinės g. 12 ir Saulės g. 27).
•    Baigiami vykdyti darbai pagal statybos darbų sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Vievis, Alesninkai)“. UAB „KRS“ Vievyje nutiesė 12,78 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei 0,98 km nuotekų tinklų Alesninkuose, pastatė dvi nuotekų siurblines Vievyje ir vieną Alesninkuose bei rekonstravo nuotekų siurblinės Vilniaus g. Vievyje technologinę dalį. Šių darbų vertė – 5 785 500 litų (be PVM), iš jų 3 370 419, 00 litų yra EK sprendimo neviršijanti dalis (ją sudaro Sanglaudos fondo dalis (80 %)  – 2 696 335,20 litų ir LR biudžeto dalis (20 %) – 674 083,80 litų) bei EK  sprendimą viršijanti dalis  – 2 415 081,00 litų, kuri susideda iš užsakovo/galutinio paramos gavėjo (paskolos) dalies – 265 658,91 litų ir LR biudžeto dalies – 2 149 422, 09 litų.  
Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai  statiniui  pripažinti  tinkamu naudoti.
•    Pagal rangos sutartį „Elektrėnų–Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“ nuotekų valyklą rekonstruoja jungtinės veiklos partneriai UAB „EKO-L“, UAB „Kvėdarsta“, AB „Kruonio HAE statyba“.  Sutartyje  numatytų nuotekų valymo įrenginių ir pastatų rekonstrukcijos vertė (be PVM) – 19 092 822,57 litų, iš kurių Sanglaudos fondo dalis (80 %) – 15 274 258,06 litų, LR biudžeto dalis (20 %)  – 3 818 564,51 litų.
Šiuo metu valyklos teritorijoje montuojami klojiniai rezervuaro sienų betonavimui, išbetonuotas nuotekų valymo rezervuaro pagrindas, klojami inžineriniai tinklai, montuojami įvairios paskirties gelžbetoniniai šuliniai. Įrengta nuotekų siurblinė. Pagal parengtą dumblo tvarkymo programą yra sudaryta sutartis su ūkininku ir pagal suderintą grafiką iš valyklos teritorijos išvežamas dumblas.
•    Pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Elektrėnų INK, Abromiškėse, Semeliškėse“) UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ turi atlikti šiuos darbus: nutiesti 3,028 km vandentiekio ir 3,457 km nuotekų tinklų Abromiškėse, 3,537 km vandentiekio ir 4,219 km tinklų Elektrėnų individualiųjų namų kvartale (INK) ir 3,6 km nuotekų tinklų Semeliškėse, pastatyti 7 nuotekų siurblines, iš kurių 2 vakuuminės. Šių darbų vertė (LR biudžeto dalis) – 5 322 564,18 litų (be PVM), kuri susideda iš  EK sprendimą viršijančios dalies.
Šiuo metu sumontuota ir paklota 31 % numatytų pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklų bei pastatytos 5 nuotekų siurblinės Semeliškėse.
•     Pagal rangos sutartį „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Elektrėnuose“ statybos bendrovė UAB „Pireka“ atliks darbų už 2 083 725,00 litų (be PVM), iš kurių Sanglaudos fondo   dalis (80 %) – 1 666 980,00 litų, LR biudžeto dalis (20 %)  – 416 745,00 litų.
Šiuo metu baigiami pastato statybinės dalies tyrinėjimo ir projektavimo darbai, rengiamas darbo projektas.
Projekto įgyvendinimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje dalyviai
Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Techninę paramą pagal sutartį „Techninė parama įgyvendinant Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapą“ teikė viešoji įstaiga „NPR“. Projektavimo darbus (konkurso dokumentus ir technines specifikacijas) pagal sutartį „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybei“ atliko UAB „Ardynas“. Techninę projekto įgyvendinimo priežiūrą pagal sutartį „Techninė priežiūra įgyvendinant Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapo I paketą Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Šalčininkų savivaldybėse“ vykdo UAB „ Grontmij Carl Bro“.

Henrikas Petrauskas
Administracijos direktorius,
projekto vadovas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69