Elektrėnų bočiai visada jauni: bendrija atšventė dvidešimtmetį

Elektrėnų bočiai visada jauni: bendrija atšventė dvidešimtmetį

Paskutinį lapkričio penkta­dienį vienas po kito į Elektrėnų kultūros centro kiemą suko autobusiukai iš visos Lietuvos. Pa­gy­venusių žmonių bendrijos iš Šiau­lių, Druskininkų, Biršto­no, Jonavos jubiliejaus proga atskubėjo pasveikinti kolegų, bendraminčių ir draugų – Elekt­rėnų bendriją „Bočiai“. Svečių jubiliejaus šventėje buvo ir daugiau: bočius sveikino Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotoja, medicinos mokslų daktarė Veronika Vaitkienė, Lietuvos EURAG prezidento pavaduotojas, Lietuvos vyresniojo amžiaus žmonių tarybos narys Evaldas Židonis, Seimo narė Silva Lengvinienė, jos patarėjas Edvardas Baleišis ir, žinoma, meras Gediminas Ratkevičius.
Jubiliejai niekada nebūna be dainų ir šokių. Jų netrūko ir Elek­trėnų bendrijos ,,Bočiai“ jubiliejuje. Koncertavo Šiaulių „Bočių“ ansamblis, vadovas Česlovas Liaugminas, Druskininkų „Bočiai“ mišrus ansamblis „Vijūna“, vadovas Gintaras Černiauskas, tautinių šokių kolektyvo vadovė Zita Jančiauskienė, Birštono bendrijos „Bočiai“ choras „Sidabrinė gija“, vadovas Stasys Bisikirskas, Jonavos ansamblis „Dobilas“, vadovas Bronius Kaminskas, Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“, vadovė Nijolė Ramanauskienė.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ iniciatorė ir steigėja – 2003 metais buvusi Elektrėnų kultūros centro pagyvenusių žmonių mišraus choro „Sidabrinė gija“ vadovė Rita Jurgaitienė. Pirmuoju valdybos pirmininku buvo išrinktas šviesaus atminimo pedagogas, buvęs mokyklos direktorius Antanas Rutkauskas. Jis paruošė bendrijos įstatus ir 2003 metais lapkričio mėnesį bendrija buvo įregistruota registre. Nuo 2005 m. iki 2008 m. pirmininku buvo išrinktas šviesaus atminimo Juozas Kazlauskas. Nuo 2008 metų pirmininke renkama Birutė Kizienė. Naujoji pirmininkė bendrijos veiklai skatinti rašo įvairius projektus ir kultūrinei veiklai gauna finansinį rėmimą. Ir taip jau 20 metų bendrija „Bočiai“ veikia, siekdama gerinti pagyvenusių žmonių užimtumą, plėsti žmonių akiratį, tobulėti meno ir kultūros srityje, pasikviečiant kvalifikuotus specialistus, medikus, saugos darbuotojus, siekdama ugdyti požiūrį į senėjimo procesą, rūpintis sveikatos priežiūra, ligų profilaktika, gerinti nuotaikas. Visa tai pagyvenusiems žmonėms padeda lengviau pritapti prie jaunesnės visuomenės. Per tuos dvidešimt metų buvo aplankyti Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos regionai bei miestai: Utena, Ukmergė, Šiluva, Kelmė, Telšiai, Kėdainiai, Kaišiadorys, Birštonas, Šiauliai, Druskininkai, Jonava, Trakai, Vilnius, Kaunas, Pakruojis, Biržai, Marijampolė, Alytus, Merkinė ir kt.
Jubiliejinės šventės dieną bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė dėkojo Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui, administracijos direktorei Jekaterinai Goličenko, Kultūros centro ir bibliotekos vadovams ir darbuotojams. Dėkojo visiems „Bočių“ bendrijos nariams, aktyviai dalyvavusiems bendrijos veikloje, ir visiems, dalyvavusiems šioje bendrijos „Bočiai“ 20-ties metų jubiliejaus šventėje. Visų gerų žmonių, rėmėjų dėka Elektrėnų bočiai širdyje jaučiasi visada jauni, todėl keliauja, domisi, švenčia, šoka ir dainuoja.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų