Džiaugsmą sudrumstė nerimas

Džiaugsmą sudrumstė nerimas

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio

Virginija Jacinavičiūtė

Spalio 31-ąją vykęs savival­dy­bės tarybos posėdis pradėtas šventiš­kai. Meras savivaldybės tarybos nariams parodė dovaną, kurią spa­lio 12 d. savivaldybės atstovai par­sivežė iš „Auksinės krivūlės“ ren­ginio. Lietu­vos sa­vivaldybių organizuota­me ren­­ginyje Elektrėnų sa­vi­val­dy­bė įvertinta nominacijoje „Sa­vivaldybė atviriausia ES investicijoms“. Pasidžiaugus laimėjimu, gėlės buvo įteiktos spalį gimtadienį šventusiam tarybos nariui Rimantui Edvardui Sabučiui ir merui Kęstučiui Vaitukaičiui, kuris spalio 29 dieną šventė 60-ąjį jubiliejų. Pagerbus jubiliatus, buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė, kurioje vienas svarbiausių klausimų bu­vo – kas tvarkys elektrėniškių ko­munalines atliekas.

Sprendė EKŪ likimą
Savivaldybės įmonė „Elektrėnų komunalinis ūkis“ elektrėniškių komunalines atliekas savivaldybės tarybos sprendimu tvarkė nuo 2004 metų. Nuo 2012-ųjų, po įmonės UAB „Gelvita“ prijungimo prie UAB „EKŪ“, bendrovė pradėjo tvarkyti ir vieviškių komunalines atliekas. EKŪ galėtų ir toliau rūpintis švara savivaldybėje, jei kojos nebūtų pakišęs naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ), kuriuo labai sugriežtintos vidaus sandorių sudarymo sąlygos. Elektrėnuose, kaip ir daugumoje kitų šalies savivaldybių, komunalines paslaugas savivaldybių įmonės atlieka vidaus sandorio pagrindu. Praėjusių metų liepą pakeistas VPĮ reglamentuoja, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas tik tuomet, kai paslaugą perkant viešųjų pirkimų būdu neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo ne­pertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Kad galėtų toliau teikti paslaugas savivaldybėje, EKŪ turėtų konkuruoti su privataus kapitalo įmonėmis, tačiau faktai rodo, kad šioje kovoje konkurencija būtų nelygiavertė. Savivaldybei pateiktame rašte EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas pabrėžė, kad sudarant komercinį sandorį su privačiu ūkio subjektu gali būti sudėtinga užtikrinti nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, nes privačios įmonės gali bankrutuoti ar tiesiog nepajėgti vykdyti sutartų įsipareigojimų. Sprendimo projektą pristatęs Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

Elektrėnų policijos komisaras Andžej Grudinskij ir Viešosios policijos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis gimtadienio proga merui įteikė ypatingą dovaną. Nusipelniusių policijai apdovanojimo ženklas „Už paramą policijai“ įteiktas generalinio komisaro įsakymu
Elektrėnų policijos komisaras Andžej Grudinskij ir Viešosios policijos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis gimtadienio proga merui įteikė ypatingą dovaną. Nusipelniusių policijai apdovanojimo ženklas „Už paramą policijai“ įteiktas generalinio komisaro įsakymu

Gediminas Ratkevičius paaiškino, kad 37 Lietuvos savivaldybės susidūrė su identiška problema ir nė viena neketina konkursų organizuoti viešųjų pirkimų būdu. Šios savivaldybės ketina pratęsti vidaus sandorius su savo kontroliuojamomis įmonėmis ir, jei reikės, net teistis su valstybe.
Šiuo metu Lietuvos Aukš­čiausiasis teismas nagrinėja kasacinę bylą dėl vidaus sandorio teisėtumo ir nutarė šiuo klausimu kreiptis į ES Teisingumo teismą. Bet atsakymo, ar savivaldybės gyventojai gali gauti paslaugas vidaus sandorio principu, gali tekti ilgai palaukti. Elektrė­nų savivaldybės taryba nusprendė pratęsti iki šių metų galo galiojantį vidaus sandorį su EKŪ. Atliekų surinkimo ir eksploatavimo tvarka neturėtų keistis, kol ES Teisingumo teismas išaiškins teisės aktus bei bus įvertintos EKŪ komunalinių atliekų tvarkymo perspektyvos bei socialinės pasekmės.
Patalpų dalybos
Būna, kad turime daug, bet neturime to, ko reikia. Ši min­tis atėjo tarybai diskutuojant, ar suteikti patalpas, esančias Taikos g. 8, Elektrėnuose, viešajai įstaigai „Vievio sveikatos priežiūros centras“. Šiam centrui priklauso greitosios medicinos pagalbos stotis, kuri turi daugiau patalpų nei reikia personalui, tačiau neturi kur laikyti greitosios pagalbos automobilių. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas tarybai pateikė sprendimo projektą, kuriuo siūloma savivaldybei priklausančias patalpas, kuriose šiuo metu veikia laidojimo paslaugų įmonė, perleisti Vievio sveikatos priežiūros centrui ir Elektrėnų ligoninei. Vedėjo teigimu, priėmus sprendimą, apleistose patalpose būtų galima įrengti garažus. Taip būtų užtikrinama geresnė paslauga, nes greitosios pagalbos automobiliai pas ligonius išskubėtų su šiltais automobilių salonais. Šį sprendimą palaikė ir Vievio sveikatos priežiūros centro direktorė Danutė Baliūnienė, ir Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius. Tačiau sprendimo projektas užkliuvo keliems tarybos nariams, kurie akcentavo, kad patalpos yra apleistos, nešildomos, todėl remontui vėl bus reikalingos išlaidos. Kiek kainuos patalpų remontas, V. Šimkūnas pasakyti negalėjo, nes dar neatlikti skaičiavimai. Šis faktas tarybos nariams sukėlė dar daugiau abejonių. Keli tarybos nariai įtikinėjo kitus, kad be renovacijos projekto ir darbų sąmatos negalima pritarti ir sprendimo projektui. Taip pat buvo užsiminta, kad dėl Sveikatos ministerijos reformų minėtoms įstaigoms apskritai iškilęs išlikimo klausimas. Meras tarybos nariams aiškino, kad į šią padėtį reikia žiūrėti su perspektyva, kad suremontuotos patalpos bus reikalingos tiek viešoms, tiek privačioms įstaigoms. Savivaldybės taryba mero poziciją palaikė balsavusi, kad patalpas reikia perleisti Vievio poliklinikai.

Pratęsė sutartį
Elektrėnų savivaldybės taryba pritarė sprendimo projektui pratęsti sutartį su VšĮ „Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla“. Po reorgani-zacijos, sujungus sporto mokyklą ir Elektrėnų sporto centrą, savivaldybė ledo ritulio mokyklai perleisti leido ledo ritulį lankančius vaikus, jų trenerius ir paskyrė finansavimą. Didžiajai daliai savivaldybės tarybos narių nekilo abejonių, kad sutartį su ledo ritulio mokykla, kuriai vadovauja Valdas Škadauskas, reikia pratęsti. Abejonių turėjo Viktoras Valiušis, kuris sakė nesupratęs ir nesuprasiąs, kodėl savivaldybės įstaiga negali ugdyti ledo ritulininkų, ir metė akmenį į ledo ritulio mokyklos daržą sakydamas, kad mokykla nepritrau­kė nei investicijų, nei rėmėjų rado. V. Valiušiui paprieštaravo meras, sakydamas, kad iki šios dienos ledo ritulio mokyklai pavyko gauti 57 tūkst. eurų paramą. V. Škadauskas aiškino, kad savivaldybė mokyklą paremia 141 tūkst. eurų, kai mokyklos veiklai reikia per 300 tūkst. eurų per metus. V. Škadauskas atmetė Kęsto Vitkausko priekaištus, kad mokyklos treneriai netobulėja, nes jiems neorganizuojami nei seminarai, nei paskaitos, paaiškindamas, kad treneriai turi galimybę mokytis iš didelę patirtį turinčių trenerių. V. Škadauskas pasidžiaugė, kad vaikų skaičius nuo 78 išaugo iki 140, o trenerių ugdančių vaikus yra net 6. Po diskusijų taryba kone vienbalsiai pritarė pratęsti sutartį su D. Kasparaičio ledo ritulio mokykla.

Vėl nepatvirtino ataskaitos
Rugsėjo savivaldybės tarybos posėdyje nepritarę Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitoms, tarybos nariai prie šio klausimo grįžo spalio posėdyje. Rugsėjį administracijos direktorius Virgilijus Pruskas tikino, kad ataskaitai pritarti negalima, nes joje yra klaidų ir surašė rekomendacijas, kaip kontrolierė turėtų pakeisti ataskaitą. Posėdyje dalyvavusiai Vyriausybės atstovei Vidai Vaičiūnienei toks kišimasis į ataskaitą pasirodė neteisėtas, todėl ji apie posėdyje susiklosčiusią situaciją pranešė Generalinei prokuratūrai ir STT. Rugsėjo posėdyje savivaldybės taryba nutarė prie ataskaitos grįžti, kai į rekomendacijas bus atsižvelgta. Kontrolierė Danguolė Kliucevičienė per mėnesį ataskaitos nelietė, kaip pati sako, todėl, kad negavo jo­kios papildomos informacijos, kuri patvirtintų, kad ataskaitoje iš tiesų yra klaidų.
Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė informavo, kad STT dėl nesutarimo tarp kontrolierės ir administracijos direktoriaus nutarė nepradėti tyrimo. Mero iniciatyva Elektrėnų savivaldybės kontrolės komitetas tyrimą buvo pradėjęs ir pačios D. Kliucevičienės veiklos, tačiau paskutiniame komiteto posėdyje buvo nubalsuota tyrimą nutraukti. Pirmadienį vyksiančiame komiteto posėdyje bus sprendžiama, ką daryti su tyrimo metu surinkta informacija. Kontrolės komiteto posėdyje tarybos narys Henrikas Petrauskas sakė, kad per 20 metų darbo politikoje dar neteko svarstyti tokio sprendimo projekto, kuris atsirado dėl savivaldybės institucijų nesutarimų. Kad tokie sprendimų projektai atsiranda ir pasiekia net aukščiausio rango ins­titucijas, savivaldybei garbės nedaro, mano H. Petrauskas.
Kadangi kontrolierė neatsižvelgė į administracijos direktoriaus konsultacijas, savivaldybės taryba vėl nepatvirtino Kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolie­riaus 2017 metų veiklos ataskaitos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69