Nušalintą direktorių palaiko darbuotojai

Nušalintą direktorių palaiko darbuotojai

Virginija Jacinavičiūtė

Spalio 12-osios laikraštyje „Elektrėnų kronika“ rašėme straips­nį „Etatinis apmokėjimas sukėlė sumaištį“. Šiame straipsnyje išspaus­dinome Vievio meno mokyklos mokytojos komentarą, kuriame ji teigė, kad meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas netinkamai organizuoja ugdymo procesą. Tarybos narys, Švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius išreiškė abejonę direktoriaus E. Vedecko kompetencija eiti direktoriaus pareigas. Šiuos komentarus Vievio meno mokyklos direktorius pavadino neatitinkančiais tikrovės. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys informavo, kad situacijai dėl ugdymo

Į savivaldybės tarybos posėdį ginti savo vadovo atvyko Vievio meno mokyklos mokytojai, o į tribūną pasisakyti atėjo mokytoja Genė Janavičienė
Į savivaldybės tarybos posėdį ginti savo vadovo atvyko Vievio meno mokyklos mokytojai,
o į tribūną pasisakyti atėjo mokytoja Genė Janavičienė

proceso organizavimo ir kitų, su vadovo veiksmais susijusių veiksnių ištyrimui sudaryta darbo grupė. Praėjusią savaitę krizė mokykloje dar pagilėjo. Dėl A. Jurgelevičiaus inicijuoto tarnybinio patikrinimo laikinai nuo vadovo pareigų buvo nušalintas E. Vedeckas. Reaguodami į nušalinimą susivienijo meno mokyklos mokytojai ir nutarė pa­laikyti savo vadovą parašydami pretenziją Elektrėnų savivaldybės merui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui, pretenzijos kopiją nusiųsdami Švietimo ir mokslo ministerijai.
„Mes, žemiau pasirašę Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos mokytojai, esame šokiruoti žinios dėl mūsų mokyklos direktoriaus Eugenijaus Vedecko laikino nušalinimo nuo pareigų. Apie jo kaip vadovo darbą ir atsidavimą bendruomenės reikalams esame kuo geriausios nuomonės, todėl labai stebina toks sprendimas, kuris tikrai įneš daug nereikalingos sumaišties ir chaoso į mokyklos bendruomenės gyvenimą.
Galime paliudyti, kad nuo pat direktoriaus atėjimo į naujas pareigas mūsų mokykloje, maža saujelė mokytojų su išankstiniais nusistatymais naujo vadovo atžvilgiu, visą laiką trikdė jo darbą nepagrįstais kaltinimais ir įžeidinėjimais, nepagarbiu elgesiu, kėlė nereikalingą sumaištį tarp mokyklos pedagogų“, – rašoma pretenzijoje, kurią pasirašė jau 20 darbuotojų iš 36 dirbančių meno mokykloje. Direktorių pavaduojanti Adelė Kasputienė teigė, kad kasdien mokyklos darbuotojų parašų daugėja. Šiuo metu daugiau parašų surinkti trukdo rudens atos­togos, darbuotojų ligos.
9 metus Vievio meno mokykloje dirbantis mokytojas Veslav Sobieski sako, kad nėra objektyvaus pagrindo nuo pareigų nušalinti direktorių, nes jis yra geras vadovas, diplomatiškas, kompeten­tingas, kultūringas, profesionalus. V. Sobieski sako, kad mokyklos darbuotojai nustebo sužinoję, kad savivaldybę pasiekė Vievio meno mokyklos bendruomenės skundas. Ta bendruomenė, pasak mokytojo, yra tik nedidelė grupelė mokytojų ir sekretorė, kurios nežinia kokių interesų vedamos, sudaro konfliktines situacijas, trikdo mokyklos darbą, kelia psichologinę įtampą. Mokytojų teigimu, šie konfliktiški darbuotojai kiekvienam mokykloje dirbusiam vadovui turėjo pretenzijų ir reikšdavo atvirą nepasitenkinimą. V. Sobieski sako, kad didžioji dalis mokyklos darbuotojų palaiko savo direktorių ir ryžosi su neteisybe kovoti viešumu, o ne anoniminiais skundais.
Spalio 31-osios Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje su E. Vedecko nušalinimo aktualijomis plačiau susipažino tarybos nariai. Vievio meno mokyklos mokytoja Genė Janavičienė tribūnoje kalbėjo apie šešėlinę mokyklos administraciją, kuri pridarė daug žalos mokyklai. 20 metų Vievyje dirbanti mokytoja kalbėjo apie dalies mokytojų išankstinį nusistatymą direktoriaus atžvilgiu, apie sekretorę, ignoruojančią tiesioginius direktoriaus nurodymus. G. Janavičienė ne kartą pabrėžė, kad E. Vedeckas perspektyvus vadovas, kuris Vievio meno mokyklai labai reikalingas.
Meras Kęstutis Vaitukaitis, per atostogas jį pavadavęs Arvydas Vyšniauskas ir specialios komisijos pirmininkas Gediminas Ratkevičius vienas kitą papildydami paaiškino į posėdį atėjusiems mokyklos atstovams, kad direktorius nuo pareigų nušalintas laikantis įstatymų. Tarnybinį patikrinimą inicijavęs A. Jurgelevičius kalbėjo, kad patikrinimas pradėtas dėl to, kad darbuotojai Vievio meno mokykloje dirba be pakeistų darbo sutarčių ir dėl kitų administracinio darbo trūkumų.
Sudaryta komisija tarnybinį patikrinimą atlikti turi daugiausiai per 20 dienų, tačiau, kaip sakė meras, tai galima atlikti ir per daug trumpesnį laiką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69