Dėl atsakymo į straipsnius apie dumblo smarvę

Atsakymas į 2011 m. gegužės 27 d. „Elektrėnų kronikos“ Nr. 21 str. „Smarvė – ne tarša“ ir 2011 m. birželio 3 d. Nr. 22 str. „Žodžiai ir darbai arba kodėl smarvė – tarša“.

Mero pavaduotojas Viktoras VALIUŠIS

Šiuose straipsniuose teigiama: „Dirvožemio tręšimo dumblu projektas, pasak Kaišiadorių sveikatos biuro specialistų, turėtų būti derinamas su Savivaldybės gydytojo tarnyba, bet Savivaldybės gydytojo tarnybos vedėja Inga Cechanovičienė apie tręšimą sakė nieko negirdėjusi. Nebuvo projektas derintas ir su savivaldybės ekologu Audriumi Balniu.“ Paaiškiname: tręšimui naudoti nuotekų dumblą (kaip ir mėšlą) nedraudžiama, o jo naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 patvirtinti ir 2005 m. lapkričio 28 d. pakeisti NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TRĘŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI REIKALAVIMAI  LAND 20-2005:

„6. Dumblo tiekėjas gali perduoti dumblą tik teisę jį naudoti turinčiam asmeniui (turinčiam suderintą tręšimo planą, parengtą pagal šių Reikalavimų 7 punkto reikalavimus, rekultivavimo projektą, nurodytą šių Reikalavimų 11 punkte, ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus).

7. Asmuo, norintis naudoti dumblą tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms), turi turėti su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio administruojamoje teritorijoje bus vykdomas tręšimas (toliau – RAAD), suderintą tręšimo planą. Tręšimo planas yra rengiamas ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.“

Mūsų žiniomis, Kaišiadorių sveikatos biuras neteigė, kad dirvožemio tręšimas dumblu turėtų būti derinamas su Savivaldybės gydytojo tarnyba. Ne savivaldybės kompetencija reguliuoti nuotekų dumblo naudojimą. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787) 25 straipsnis numato savivaldybių kompetenciją atliekų tvarkymo sistemoje: „Savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą.“ Nuotekų dumblas nepriskiriamas komunalinėms atliekoms. Jo tvarkymo nereglamentuoja ir  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. TS – 148 patvirtintos Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės. Tai gerai žinoma buvusiam Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojui, dabar tarybos nariui Algimantui Adomaičiui.

Sutinkame, kad tai labai aktuali problema, kuriai spręsti skiriama per mažai dėmesio, bet turime jau ir gerų žinių. Vilniaus miesto nuotekų valykloje, kur šiuo metu per parą vidutiniškai išvaloma apie 115 tūkst. kub. m nuotekų, susidaro iki 250 tonų nusausinto dumblo, kurio per metus susikaupia apie 90 tūkst. tonų. Didžioji dalis dumblo išvežama į laukus ir naudojamas kaip trąša, tačiau jau artimiausiu metu bendrovė „Vilniaus vandenys“ žada įgyvendinti projektą ,,Dumblo apdorojimo įrenginiai Vilniaus nuotekų valykloje“ – bus modernizuojama visa dumblo utilizavimo sistema. Įgyvendinus projektą, dumblo kiekis turėtų sumažėti beveik per pusę, be to, pūdant dumblą iš gaunamo metano atsirastų papildomų energetinių išteklių elektros energijos gamybai ar patalpų šildymui. Šis projektas bus įgyvendintas panaudojant ES Sanglaudos fondo lėšas ir turėtų galutinai išspręsti dumblo utilizavimo problemas. Švenčionyse už 3,3 mln. Lt šiemet bus statomi modernūs dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblas, sumaišius jį su žole, šiaudais ir smulkinta mediena, per 2–4 mėnesius bus perdirbamas į kompostą. Kaimynai sukruto, o tai reiškia, kad į Kazokiškių sąvartyną ir į mūsų laukus paklius vis mažiau neapdoroto dumblo.

Nesolidžiai atrodo tarybos nario Algimanto Adomaičio pašmaikštavimai „…Nebent  ši valdančioji dauguma prisiims tokią įmonę įkurdinti mūsų savivaldybėje?“. O kaip šią problemą (nuotekų dumblo turime ir mes) siūlytų spręsti buvęs vicemeras ir VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) stebėtojų tarybos narys? Nekantriai lauksime pasiūlymų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69