Diskusijos: kur švaistyti, o kur taupyti

Diskusijos: kur švaistyti, o kur taupyti

Julija Kirkilienė

Priešpaskutinę praėjusiųjų metų dieną savivaldybės tarybos nariai posėdyje užtruko ilgiau nei buvo numatyta reglamente. Vietos politikai diskutavo apie strateginius planus, biudžetą, neplanuotus pirkimus ir perdavimus, ginčijosi dėl skaidrumo, gatvių pavadinimų, lėšų taupymo ir kitų savivaldybės gyventojams svarbių klausimų.

Pagausėjo opozicijos

Prieššventinis posėdis pradėtas buvo įprastai: gruodžio mėnesį gimtadienius šventusių tarybos narių pasveikinimu. Po sveikinimų meras perskaitė opozicijos pareiškimą. Pareiškimu tarybos nariai buvo informuoti, kad nuo šiol prie opozicijos prisijungia trys Darbo partijos ir tarybos nariai. Konservatorius Viktoras Valiušis, partijos Tvarka ir teisingumas Elektrėnų skyriaus pirmininkas Algimantas Adomaitis ir su šia partija į tarybą patekęs Kęstas Vitkauskas, Darbo partijos nariai Vaidas Ratkevičius, Aldona Kirkliauskienė, Rimantas Edvardas Sabutis susijungė į opozicinę mažumos koaliciją ir pažadėjo dirbti savivaldybės gyventojų labui. Šioje taryboje valdančiojoje daugumoje dirba Liberalų sąjūdžio ir Socialdemokratų partijos, o Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Ramūnas Kartenis, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Vytautas Vėželis, Lietuvos centro partijos Elektrėnų skyriaus atstovė Edita Kircūnienė ir Giedrius Litvinskas, į tarybą patekęs su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Mūsų kraštas“, kol kas į jokias koalicijas nesijungia.

Apie lėšų taupymą ir švaistymą

Tarybos nariai ilgiausiai diskutavo dėl klausimų apie lėšų panaudojimą ir taupymą. Prie klausimo dėl biudžeto pakeitimo tarybos nariai diskutavo nedaug, bet dėl žemės pirkimo savivaldybės nuosavybėn, dėl šilumos tinklų pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo, dėl Sporto centro paslaugų kainų, dėl leidimo įsigyti naujus automobilius tarybos nariai diskutavo negailėdami nei laiko, nei energijos. Ilgai svarstė tarybos nariai, ką daryti su žemės sklypo savininkų norais Kazokiškių kaime. Žemės sklypo, šalia kurio Kazokiškėse savivaldybė pastatė valymo įrengimus, savininkai, motyvuodami, kad šalia tokio statinio jie negali vykdyti žemės ūkio ir kitokios veiklos, pasiūlė tą sklypą įsigyti savivaldybei. Savivaldybės taryba sutiko tą sklypą įsigyti už rinkos vertės kainą. Dėl kainos ir nesutaria sklypo savininkai su tarybos paskirta komisija. Rinkos kaina nesiekia 2 tūkst. eurų, o savininkai prašo beveik 10 tūkst. eurų. Tarybos nariai padiskutavę, kad savininkai galėtų ginčą perkelti į teismą, kad komisija galėtų lanksčiau derėtis, klausimą atidėjo kitam posėdžiui. Diskusijos užtruko ir dėl svarstymų, ar savivaldybei naudinga būtų įsigyti vamzdį iš Elektrėnų į Vievį, kurį 2010 m. gavusi Europos Sąjungos paramą ir pridėjusi savo lėšų nutiesė bendrovė „ENG“. Dabar ši bendrovė bylinėjasi su „Lietuvos energijos gamyba“ AB dėl pigios šilumos, numatytos sutartyje, nepardavimo ir sutarties nutraukimo. „ENG“ dabar siūlo savivaldybei apsvarstyti galimybes tą vamzdį įsigyti, motyvuodama, kad ji dirbs prie kitų projektų. Negailėjo laiko diskusijoms politikai ir svarstydami klausimą dėl dviejų naujų automobilių pirkimo. Kad naujų automobilių reikia, taryba pritarė, tik nesutarė, ar reikia savivaldybės automobiliuose įrengti GPS sistemas, galinčias nustatyti automobilių buvimo vietą. A.Adomaitis kalbėjo, kad sistemos ne tik leistų kontroliuoti automobilių panaudojimą, bet ir, reikalui esant, specialios tarnybos galėtų suteikti pagalbą, automobiliams ir jo keleiviams patekus   į nelaimę. Bet administracijos direktorius Virgilijus Pruskas sakė, kad tai esanti brangi įranga ir dėl skaidrumo lėšų švaistyti gal nereikėtų.

Apie paslaugų kainas

Dėl socialinės globos kainų socialinėse globos įstaigose ir dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio tarybos nariai daug nediskutavo. Jie pasitiki Socialinės paramos skyriaus vedėjos paskaičiavimais ir pasiūlymais. O dėl Sporto centro teikiamų paslaugų kainų užvirė ilgos diskusijos. Tarybos narys Vaidas Ratkevičius paruošė pasiūlymus ir juos pateikė raštu apie tai, kokios kainos turėtų būti baseine už valandą ir koks abonentinis mokestis. V. Ratkevičius sunerimęs, kad naujoji biudžetinė įstaiga Sporto centras, gaudamas finansavimą iš savivaldybės, nėra suinteresuotas nei pajamomis, nei baseino užimtumu. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius pastebėjo, kad apie baseino darbą nėra nei analizės, nei reklamos, todėl savivaldybės kaimynai nė nežino, kad Elektrėnuose tokios paslaugos yra. R. Kartenis siūlė akcijas socialinėms grupėms, nors tos akcijos kainų sąraše yra numatytos. Henrikas Petrauskas, paraginęs tarybos narius vieniems kitus gerbti, teikė pasiūlymus: domėtis, kaip panašios paslaugos teikiamos kitur, darbui pagerinti ieškoti variantų viduje, mokesčius padaryti lanksčius, rentabiliai išnaudoti sporto bazes ir baseinui leisti gyvuoti.

Paklausimai

Posėdžio pabaigoje administracijos direktorius V. Pruskas informavo apie vizitą į Moldovą ir prašė pritarimo ketinimo protokolo pasirašymui dėl bendradarbiavimo. Opozicijos paklausimai buvo kitokie. Opozicijos lyderis V. Valiušis pateikė 2 paklausimus:

Pirmas paklausimas

Pastaruoju metu į tarybos narius dažnai kreipiasi Elektrėnų komunalinio ūkio darbuotojai, abejodami atskirų įmonės specialistų ir darbininkų finansinio skatinimo skaidrumu.

Siekiant panaikinti abejones, prašom įpareigoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ administraciją pateikti informaciją raštu:

• Įmonės kolektyvinės sutarties kopiją.

• Patvirtintos tvarkos, kuria vadovaujantis skiriamos kintama darbuotojų atlyginimo dalis, priemokos, premijos, kompensacijos už keliones į darbą, kopiją. Jei tokios tvarkos nėra, paaiškinti, kokiais teisės aktais buvo remtasi.

• Valdybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami minėti klausimai, protokolų ir nutarimų kopijas.

• Informaciją, kokiam skaičiui darbuotojų ir kokia suma (atskirai – už kurą, automobilio amortizaciją ir kitką) buvo išmokėta už keliones į darbą ir iš darbo už 2014 – 2015 metus;

• Informaciją atskirais skaičiais apie tai, kokia pagrindinio atlyginimo priemokų, premijų suma buvo (bus) išmokėta 2014 – 2015 metais.

Antras paklausimas

Gruodžio 11-19 dienomis Elektrėnuose vyko Pasaulio ledo ritulio (U20) II diviziono A grupės čempionatas. Varžybos vyko Elektrėnų ledo rūmuose.

Prašome pateikti šią informaciją:

1. Sutarties tarp čempionato organizatorių ir Elektrėnų savivaldybės arba Ledo rūmus eksploatuojančios įstaigos kopiją;

2. Kiek turėjo pajamų Elektrėnų savivaldybės sporto centras iš šio čempionato?

3.Patvirtintą išlaidų sąmatą čempionato pasiruošimui;

4. Patirtų išlaidų sąmatą pasibaigus čempionatui.

Šie klausimai, manome, įdomūs ir mūsų skaitytojams, todėl pažadame, kai opozicija gaus atsakymus, su jais supažindinti ir skaitytojus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69