Krematoriumas: ar svarbi gyventojų nuomonė

Krematoriumas: ar svarbi gyventojų nuomonė

Baigėsi senieji metai – vyko linksmos šventės, patirta daug džiaugsmo, įspūdžių, o problemos išliko. Viena iš jų – krematoriumo statyba Kurkliškių kaime, Vievio seniūnijoje, šalia Vievio ežero ir rekreacinių zonų. Kuo giliau gvildenama ši problema, tuo daugiau kyla klausimų. Elektrėnų savivaldybės meras negarsiai kalba, kad krematoriumas nebus statomas, prieš statybą pasisako ir savivaldybės administracijos direktorius. Nesinori tikėti, kad savivaldybės vadovai meluoja savo rinkėjams, bet faktai kalba kitaip.

Tuo pačiu metu UAB ,,Ligamis“, kuri nori statyti krematoriumą, ir neaišku kieno pasamdyta UAB ,,Spincomm“ organizuoja komunikacijos kampaniją, agituoja už krematoriumo statybą. Net pradėta grasinti gyventojams, kad jie bus perduoti Prokuratūrai, nes valstybinių institucijų patikrinimai neva trukdo bendrovei dirbti. O kad jie gadina aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimą, kad jų nekilnojamasis turtas praras vertę – tai jų nedomina.

Visa tai daroma nepaisant, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2015 m. gruodžio 18 d. rašte paaiškino: „Atsižvelgiant į tai, kad Detaliuoju planu suplanuota teritorija patenka į Bendrajame plane numatytą R1 zoną, manoma, kad Detaliojo plano koregavimas numatant Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypų naudojimo būdą keisti į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą prieštarautų Bendrojo plano sprendimams.“

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos taip atsakė bendruomenei: „Išnagrinėję inspekcijos archyve saugomą patikrintą Detaliojo plano bylą, informuojame, kad Detaliuoju planu žemės sklypui (Nr. 7914/0006:1068) nustatyti naudojimo būdai: B2 – žemės sklypai, kuriuose yra esamos ar numatomos įrengti kapinės ir palaikų laikymo statiniai, B3 – žemės sklypai, kuriuose numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus. Detaliuoju planu nei statybos zona, nei kiti reglamentai (leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, intensyvumas ir leistinas pastatų aukštis) nebuvo nustatyti.“

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2015 m. gruodžio 30 d. rašte tvirtina: „2009-04-29 Elektrėnų savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-71 patvirtino Elektrėnų savivaldybės teritorijos Bendrąjį planą, iš kurio sprendimų matyti, kad numatyta krematoriumo statyba patenka į aktyvią rekreacinę teritoriją (R1), ir pagal šios teritorijos žemės naudojimo būdą krematoriumo veikla negalima. Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta, kyla pagrįstų abejonių, ar Elektrėnų savivaldybės potvarkis Nr. 01V-130 ,,Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7914/0006:1068) naudojimo būdo keitimo“, keičiant žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7914/0006:1068) esamą žemės naudojimo būdą – bendrojo naudojimo teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 6 dalies 2 punktui. Vertinant Jūsų pranešimų turinį ir atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, minėta informacija persiųsta Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, kuris vykdo savivaldybių administracinę priežiūrą, t. y. prižiūri, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus.“

2015 m. gruodžio 4 d. Elektrėnų savivaldybės laikraštis „Elektrėnų žinios“ (Nr. 49), kuris palaiko mero poziciją (laikraščio direktorė Vigilija Vaitukaitytė, vienas iš akcininkų mero patarėjas Aleksandras Klumbys. Red.) paskelbė didelį straipsnį, po kuriuo pasirašė redaktorė Giedrė Pūrienė, ,,Krematoriumo statyba: ką atsakys kita pusė“. Minėtas straipsnis yra melagingas, paremtas absurdiškais argumentais. Pateiksiu tik keletą iš jų.

„Nesakyčiau, kad krematoriumai Lietuvoje vertinami prieštaringai, tai galbūt pavienių žmonių nuomonė“ – taip teigiama straipsnyje, tačiau nieko nesakoma, kad prieš krematoriumo statybą Kurkliškių kaime pasisakė 1300 gyventojų, savo nuomonę patvirtinusių parašais, kurie pristatyti Elektrėnų savivaldybei.

Kitas absurdiškas teiginys: ,,Šaltiniams mūsų veikla turės tik teigiamos įtakos.“ Straipsnio autoriai nesuprato, kad krematoriumo statyba yra padidintos taršos objektas ir kad aktyvioje rekreacinėje teritorijoje (R1) pagal šios teritorijos žemės naudojimo būdą krematoriumo veikla negalima.

Šį straipsnį galima nagrinėti be galo ir laikraštyje skleidžiamą melą labai galima susieti su nesena istorija – Kazokiškių sąvartyno statyba, nes tas pats laikraštis būsimą sąvartyną labai gyrė: buvo žadėta, kad padidės savivaldybės biudžetas, atpigs šiukšlių išvežimas, o oras bus švaresnis. Tačiau išėjo kaip visada, ir neaišku, kokią žalą šio sąvartyno kvapas, sklindantis dešimties kilometrų spinduliu, padarys mūsų vaikams ir anūkams. Todėl dar vieno tokio monstro kitoje Vievio pusėje mums tikrai nereikia. Gyventojai nori kvėpuoti grynu oru, maudytis švariame ežere, gaudyti neužterštą žuvį, ekologiškai ūkininkauti, poilsiauti turizmo sodybose ir nepatirti nuolatinio neigiamo psichologinio poveikio, matant vežamus kremuoti palaikus.

Dar norisi paminėti kitą straipsnį, spausdintą tame pačiame laikraštyje Naujųjų metų išvakarėse, 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. tą dieną, kai žmonės vieni kitus sveikina su šventėmis. Straipsnyje, po kuriuo nėra nei autoriaus parašo, nei užsakymo numerio, žmonėms grasinama, kad bus kreipiamasi į Prokuratūrą, todėl, kad gyventojai pasinaudoja savo pilietine teise ir priešinasi krematoriumo statybai. Iš tokių veiksmų galima daryti išvadą, kad krematoriumo statyba susirūpinusi ne tik bendrovė „Ligamis“, bet ir atskiri savivaldybės vadovai, o minėtas laikraštis visada pateikia tendencingą, šališką informaciją. Tai verčia susirūpinti ne tik bendruomenes, gyvenančias šalia numatomo statyti krematoriumo, bet visus savivaldybėje gyvenančius žmones. Jei jiems pavyks šis projektas, kaip pavyko Kazokiškių sąvartynas, nežinia, koks kitas gražus savivaldybės kampelis gali tapti žmonėms nepageidaujama valdžios užgaida. Ta proga visiems savivaldybės gyventojams ir vadovams linkime gražių bei laimingų Naujųjų metų ir nepailsti rūpintis dėl savo ateities, nes niekas kitas už mus to nepadarys.

Timofejus Rusakovas,

Pylimų bendruomenės pirmininkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69