Dėmesys mokinių emociniams poreikiams, jų fizinei bei psichinei sveikatai

Dėmesys mokinių emociniams poreikiams, jų fizinei bei psichinei sveikatai

Šiandieninei mokyklai tenka patirti nemažus iššūkius, kurie susiję ne tik su pareiga mokyti mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir juos parengti gyvenimui, tačiau ne mažiau svarbi užduotis – išsaugoti ir netgi puoselėti visų mokinių emocinius poreikius, jų fizinę bei psichinę sveikatą.
Elektrėnų pradinė mokykla įgyvendino projektus, kuriais siekė, kad mokiniai lengviau adaptuotųsi bendruomenėje, priimtų jų patirtį ir taip kurtų savo individualią asmenybę, siekdami išlikti savimi tarp kitų.
2023 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata V“(tęstinis).
Projekto tikslas – skatinti psichikos sveikatos raštingumą, supažindinant su psichikos sveikatos žiniomis atsižvelgiant į mokinių poreikius, užtikrinant jų socialinį ir emocinį ugdymą(si) ir gerinti socialinę aplinką bei integraciją joje.
Įgyvendinant šį tikslą mokiniai buvo mokomi pažinti save ir kitus, atpažinti ir valdyti emocijas bei tinkamai jas išreikšti bendraujant ir bendradarbiaujant įvairiose veiklose. Įkūrėme mokykloje sensorinį „Nusiraminimo kampelį“, kuriame mokiniai gali išmokti susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti, atsipalaiduoti, patirti pasitikėjimo ir laimės jausmą.
Šis projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
2023 m. birželio–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Padėk sau ir kitiems II“.

This slideshow requires JavaScript.

Šio projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymui­si, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą, stiprinti emocinę gerovę bei psichinę sveikatą.
Projekto lėšomis įsigytomis sensorinėmis, kūrybinėmis prie­monėmis ugdytas savęs ir emocinio pasaulio pažinimas per kūrybines veiklas, stiprinamas bendravimas ir bendradarbiavimas. Vaikai dalyvavo kūrybinėse veiklose, kurio­se buvo naudojamos metaforinės asociatyvinės kortelės, kinetinis bei kvarcinis smėlis.
Mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, sportinėse veik­lose diskgolfo parke ir išbandė Rytų kovos meno – karatė – paslaptis, aplankė Kauno VII fortą, kuriame dalyvavo organizuotose įvairiose edukacijose.
Mokykloje įgyvendintas pro­jektas „Padėk sau ir kitiems“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos projektų lėšomis.

 

S. Ceslevičienė, L. Čugunovienė
I. Mačionytė, R. Mikalauskienė,
J. Pėtnyčienė, R. Sendzikienė,
Elektrėnų pradinė mokykla

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų