Daugiafunkcių klasių sprendimai sudomina mokinius mokytis, o pedagogus mokyti

Daugiafunkcių klasių sprendimai sudomina  mokinius mokytis, o pedagogus mokyti

Julija Kirkilienė

Sudėtingu laikotarpiu, kai vieni pedagogai konfliktuoja su moks­leiviais, kiti streikuoja dėl mažų atlyginimų ir pagarbos mokytojams trūkumo, Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mo­kyklos bendruomenei rūpi, kad ir mokiniams mokytis, ir pedagogams mokyti būtų tikras džiaugsmas. Šiais metais mokykla kartu su savivaldybe surado lėšų užgriozdintose rūsio patalpose įrengti patalpas integruotam mokymui pagal STEAM programą.

Naujos erdvės pusrūsyje

Gerą pusmetį mokykloje Vievyje vyko savivaldybės numatyto ir įgyvendinamo projekto remonto darbai. Mokyklos pusrūsyje šiuolaikiškai įrengtame 70 kv. m plote tilpo technologijų klasė su visa reikalinga virtuvės įranga ir kitais priedais. Šio­je klasėje mokiniai mokysis gaminti maistą, serviruoti stalą, megzti bei atlikti kitus, buityje reikalingus darbus. Gretimoje patalpoje, atskirtoje jaukiais žaidimų nameliais, – gamtos mokslų klasė su mini laboratorija. Pradinukai gamtą pažinti mokosi atlikdami įvairius tyrimus, eksperimentus ir kitas projektines veiklas. Patalpos įveiklintos visą darbo dieną: iš ryto vyksta technologijų ir gamtos mokslų pamokos, po pietų patalpose veiklą tęsia pailgintos mokymosi dienos grupės. Naujai įrengtos gamtos mokslų ir technologijų klasės pranoko mokyklos bendruomenės ir savivaldybės vadovų lūkesčius.
Gamtos mokslų ir technologijų klasių įrengimas kainavo 48 tūkst. eurų, kurių dalį iš biudžeto skyrė Elektrėnų savivaldybės administracija, o likusią dalį mokykla skyrė iš surinktos 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos.

Pirmoji pamoka

Spalio 9 dieną, pirmadienį – tarp Mokytojų ir Savivaldos dienos – Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bend­ruomenė pirmąją pamoką naujai įrengtose patalpose pravedė svečiams iš savivaldybės. Pamokoje dalyvavo meras Gediminas Ratkevičius, jo pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, skyriaus vyriausio­ji specialistė Jūratė Mikalauskienė bei projekto architektė Anna Reviakina. Svečius prie įėjimo pasitikusi pradinukė Daumantė šmaikščiai juos perspėjo, kad pasikartotų daugybos lentelę ir suskaičiuotų langus. I. Kartenienė šypsodamasi sakė tai sąžiningai atlikusi, galvodama, kad reikės paskaičiuoti kokią išlaidų sąmatą. Sąmatos paskaičiuoti nereikėjo, bet kitokių užduočių įveikti teko. Perkirpę simbolinę juostelę svečiai, lydimi mokyklos direktorės Ingridos Tviragienės, pavaduotojos ugdymui Vidos Kandrotienės, ilgiau užsibuvo technologijų klasėje. Kol svečiai mokėsi prisiūti sagą su linkėjimais, pradinukai gamino sumuštinius, serviravo stalus, bet daugybos lentelės neklausinėjo. Paragavę labai gardžių sumuštinių, pagamintų iš ekologiškų vaisių, daržovių ir pieno produktų, kurių mokykla gauna pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“, delegacija persikėlė į gamtos mokslų klasę. Gamtos mokslų klasėje pirmąją STEAM pamoką vedė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audinga Bučienė. Eksperimentuoti sve­čiams buvo įdomu, nors ne iš karto ir pasisekė, bet savo darbus kiekvienas įvertino plačia šypsenėle.

Mokyklos direktorė I. Tviragienė, architektė A. Reviakina ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė J. Mikalauskienė

Inovatyvūs sprendimai

Direktorė I. Tviragienė mokykloje dirba tik trečius metus, bet mokykloje per tą laiką įgyvendintas jau ne vienas projektas, kuriantis bei plėtojantis edukacines erdves bei aplinkas. Šiais metais mokyklos bend­ruomenę nustebino įrengta tėvų stotelė „Kiss and Ride“ („Pabučiuok ir važiuok“), įrengtos modernios, funk­cionalios klasės. Tinkami įrenginiai ir baldai sukuria ramią darbo aplinką, pagerina mokymosi rezultatus ir prisideda prie visų besimokančių bendruomenės narių sveikatos bei gerovės. Pasak direktorės, vaikai dabar smalsūs, judrūs, todėl siekiama pasiūlyti aktyvius mokymosi sprendimus, lanksčiai prisitaikyti prie įvairių situacijų ir tobulėti kartu su mokiniais. Šiuolaikinės klasės lei­džia ne tik pritaikyti įvairius mokymosi, mokymo ir orientavimo stilius, bet ir patenkinti specifinius skirtingų dalykų poreikius. Gerai suprojektuotos kla­sės gali atliepti daugelio mokinių individualius poreikius. Inovatyvūs sprendimai sukuria galimybes nenu­trūkstamam, koncent­ruotam darbui, apimančiam mokymosi organizavimą ir žinių įgijimą bei pritaikymą. Mokyklos direktorė kartu su bendruo­mene dalyvauja projektuose, dalinasi idėjomis, kuria ir įrengia erdves, kuriose mokymasis ir mokymas yra bendras džiaugsmas.

Pradinukai parodė svečiams, kad moka pasigaminti maisto ir paserviruoti stalą

Mokytojai – moderatoriai

J. Milančiaus pradinėje mo­kykloje šiuo metu mokosi 422 mokiniai, bet mokinių skaičius dažnai kinta. Vaikai, pasak direktorės, dabar smalsūs, judrūs, todėl norint gerų santykių tarp mokinių ir mokytojų, vaikus reikia sudominti. Atrodo, kad tuo sėkmingai mokyklos bendruomenė ir užsiima. Vaikai mokytis mėgsta per praktikas – klausyti paskaitų jiems neįdomu. Jau ikimo­kyklinukai mokomi išsikelti tikslą, žinoti užduotis, atlikti jas ir įvertinti. „Vaikai aktyviai jungiasi į diskusijas, o mokytojas šiuo metu jau ne tas tradicinis mokytojas, o diskusijų moderatorius“,- šiuolaikinėmis mokymo aktualijomis dalinasi direktorė. Direktorė nesiskundžia, kad mo­kykla neturi renginiams skirtos salės. Moksleiviams dar įdomiau renginius organizuoti ir juose dalyvauti naujojo Vievio kultūros centro patalpose. Renginių ir užsiėmimų mokykloje netrūksta, nes vaikai labai aktyvūs, o pedagogai tuo tik džiaugiasi: užimtumas atitraukia nuo įvairių blogų pagundų. Daug naujų iniciatyvų į mokyklą atnešusi direktorė sako, kad mokykloje ir universitetuose ji nebuvo labai aktyvi, daugiau buvo klausytoja, stebėtoja. Pedagoginį darbą pradėjo vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, buvo Elektrėnų sa­vivaldybės mokyklų metodinės ta­­rybos pirmininkė. Vadovavimo pa­slapčių daugiausia įgijo dalyvaudama Švietimo ir mokslo ministerijos projekte, finansuojamame Europos Sąjungos lėšomis, „Lyderių laikas 3“. Projekto metu ji dalyvavo stažuotėje Vokietijoje ir Lenkijoje „Įvairūs mo­kyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. Tuos modelius direktorė dabar sėkmingai pritaiko Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų