Buldozerio, ar jau tanko pagalba priimami sprendimai ?

Buldozerio, ar jau tanko pagalba priimami sprendimai ?

 

Toks klausimas kyla įsigilinus į pastarojo meto savivaldybės tarybai teikiamus ir priimamus sprendimus, kurių metu nebepastebimas ir traiškomas ne tik tarybos reglamentas, rinkiminiai pažadai, bet net ir įstatymai.

Algimantas ADOMAITIS, Tarybos narys

Tiesa, kai kuriems atrodo, kad tarybos posėdžiuose sprendimai priimami švelniai supantis mersedese, kurį vairuoja patyręs vairuotojas, prisilaikydamas visų eismo taisyklių.

Toli gražu taip nėra, avarijos ar net katastrofos tikimybė paskutiniu metu tampa itin didelė, ką ir pabandysiu iliustruoti.

Paskutinis, 2011 m. birželio 29 d. tarybos posėdis.

1. „Sprendimas dėl laikinai laisvų-biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti“. Šiuo sprendimu administracijos direktoriui suteikiama teisė panaudoti laikinai laisvas biudžeto apyvartos lėšas investiciniams projektams finansuoti. Sprendimas teikiamas vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 17 p. Šio įstatymo 16 str. numato tarybos kompetenciją įvairiais klausimais, o 2 d. 17 p. teigia: „17) sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas;“ Ar yra bent užuomina apie laikinai laisvas biudžeto apyvartos lėšas? Dar daugiau – paklaustas projekto pristatytojas negalėjo įvardinti nei vieno teisės akto, kur panašus terminas būtų reglamentuotas.To paties įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. nustato administracijos direktoriaus galias savivaldybės biudžeto vykdymo prasme: „5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;“.

Sprendime nėra numatyta, kas nuspręs, ar laisvos tos lėšos, ar ne, kiek jų yra laisvų, kada jos bus atstatytos, kas atsitiks, jei tos „laisvos lėšos“ jau bus panaudotos, o įplaukos į biudžetą vėluos, ar ateis ne tokia apimtimi, kokia buvo tikėtasi? Kas tada? Mokytojai – be algų, socialiai remtini žmonės badauja, mokiniai nemaitinami, aplinka neprižiūrima?

Biudžeto sandaros įstatymu taip pat nėra numatytos jokios laisvai interpretuojamos „laikinai laisvos“ biudžeto lėšos. Vienintelis dalykas, kuo gali manipuliuoti asignavimų valdytojas (šiuo atveju – administracijos direktorius), tai sutaupytos lėšos. Sutikite, tai visiškai ne tas pats, kas laisvos lėšos.

Kas yra teisėta, tai laikinai laisvų biudžeto lėšų panaudojimas kaip biudžeto apyvartinių lėšų. Apyvartines lėšas be jokių išankstinių tarybos tvirtinimų administruoja administracijos direktorius, patvirtinto biudžeto rėmuose.

Kam reikalingas toks sprendimas? Aiškinamajame rašte bandoma paaiškinti, kad to reikia apmokėti sąskaitoms už vykdomų projektų atliktus darbus. Tačiau puikiai žinome, kodėl taip paklausūs projektai, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos fondai. Tai – garantuotas apmokėjimas, atlikus darbus. Atlikus darbus. Tai numatyta ir sutartyse, pasirašomose laimėjus konkursą. O gal šio sprendimo priešistorė daug banalesnė. Kaip ne kartą nuskambėjo pristatant klausimą – „iš gyvenimo“. Juk šiuo sprendimu suteikta visiška laisvė administracijos direktoriui – noriu, kokią nors „hidrostatybą“ finansuoju avansu, noriu, firmai iš Kietaviškių ar Žiežmarių atidarau išskirtinę finansavimo liniją. Pasiteisinimas juk yra – taryba taip nusprendė. Kaip šiuo metu firmos suinteresuotos išankstiniu garantuotu finansavimu, aiškinti nereikia. Kas galėtų paneigti…?

2. „Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.“ Sprendimo projektas svarstytas visuose komitetuose, reglamento rengimo komisijoje, neaiškumų lyg ir neliko, visais atvejais pritarta vieno punkto sprendimo projektui. Netikėtumas – posėdžio metu tarybos nariams pristatomas visiškai naujas sprendimo projektas su antru punktu. Buldozeriui (tankui) nė motais, kad tarybos reglamento 19 punktas numato, cituoju: „…Komiteto apsvarstytų sprendimų projektų išvados (posėdžių protokolai) pateikiamos merui iki savivaldybės tarybos posėdžio…“ Neteko girdėti ar matyti protokolo, kur bent vienas komitetas pritartų visiškai naujam sprendimo projektui. Nebent kurio nors komiteto posėdis vyko slaptai nuo kai kurių tarybos narių. Kažką bandė teikti Socialinio komiteto pirmininkas V. Pruskas, tačiau užsiminus, kad tai turėtų būti fiksuojama atskiro posėdžio protokolu, į detales nesileido. Kas galėtų paneigti, kad šiuo sprendimu išlaisvintos lėšos nebus panaudotos kai kurių administracijos darbuotojų atlyginimų priedams. Savaime suprantama, kad visiems neužteks… Teks ieškoti papildomų lėšų arba daryti atranką principu „savas-svetimas“….

3. „Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo“. Juo konkrečiam terminui pratęsiama nuomos sutartis, ko įstatymas nenumato, jei objektas yra įtrauktas į privatizavimo programą. Sprendimo preambulėje cituojama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d. nuostata, leidžianti savivaldybės tarybai priimti sprendimus dėl turto privatizavimo, tačiau pro tanko liuką liko nepastebėta to paties straipsnio 1 d. 2 p. nuostata, draudžianti nuomoti savivaldybės turtą, įtrauktą į privatizavimo programą. Komentarų neturiu, kadangi lygiai tą patį aiškinau tarybos nariams diskusijų metu. Tankas lieka tanku – jame jautiesi saugus, mažai ką aplink matai ir girdi.

4. „Sprendimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo.“ Šiuo sprendimu minėtas mokestis sumažintas keliolika tūkstančių litų UAB „Inarvida“, t.y. savivaldybės biudžetas lygiai tokios sumos negaus savo kelių, aplinkos ir t.t. tvarkymui, tačiau įmonė premijuojama solidžia suma net nepradėjusi vykdyti savo veiklos. Kad būtų aiškiau, cituoju kai kuriuos dokumentus.

Iš aiškinamojo rašto prie teikiamo projekto:


 

 

 

 

2asdfasdfas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šis UAB „Inarvida“ „kūrinys“ įtikina Jus, kad įmonė jau vykdo numatytą veiklą? Dar daugiau, ar iš viso ją vykdys? Juk leidimo – higienos paso turėjimas dar neduoda teisės tokią veiklą vykdyti. Tam reikalingos licencijos pačiai įmonei, joje dirbantiems žmonėms. Tai ne higienos pasas. Licencijai gauti keliami žymiai aukštesni ir konkretesni reikalavimai. Beje, panašias, o kai kuriose įstaigose žymiai aukštesnio lygio paslaugas, nei planuoja „Inarvida“, jau teikia mūsų savivaldybės įstaigos: Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Elektrėnų ligoninė, Elektrėnų socialinės globos namai, Pakalniškių socialinės reabilitacijos centras, rudenį tokias paslaugas teiks  baigiami statyti modernūs savarankiško gyvenimo namai. Taigi mūsų savivaldybės gyventojams tikrai netrūksta tokio profilio paslaugų.

Kas galėtų garantuoti, kad įmonė, atleista nuo mokesčių, tikrai įgis, ar bent stengsis įgyti licenciją dar tik planuojamai veiklai? Jokių garantijų priimtas tarybos sprendimas iš įmonės nereikalauja. O gal ši įmonė dabar jau Vievyje įkūnys 2011 m. birželio 23 d. dienraščio „Sostinė“ numeryje A. Dumalako straipsnyje „Pelną krauna patyčios iš senatvės“ aprašytus siaubus, vykusius Vilniaus VšĮ „Sevilis“?

Sveikas protas negali paaiškinti tokio tarybos sprendimo, kai atsisakoma įplaukų į biudžetą, matant duobėtus pėsčiųjų takus, nušiurusius skverus, nesaugias gatves ir kiemus. Na nebent kažkam, kažkas už kažką…?

5. „Sprendimas dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų.“ Priėmus šį sprendimą, UAB „HALKIS“ atleidžiama nuo nuomos mokesčio už patalpas keliasdešimčia tūkstančių litų (pradinis variantas buvo 75 545,46 Lt). Atrodytų lyg ir viskas gerai – savivaldybė remia smulkų verslą. Bet kita vertus – šių metų smulkaus verslo rėmimo fonde tėra 30 000 Lt, vienam verslininkui pagal neseniai redaguotus nuostatus teskiriama 5 000 Lt, kur čia su 75 000 Lt įtilpsi. Be to, reikia aibės dokumentų, pažymų, laiko ir kantrybės. Tačiau jei turi gerų draugų aukščiausiuose savivaldybės ešalonuose, jei didžioji tarybos narių dauguma sėdi tanke ir nieko nenori matyti ir girdėti, kam tada vargti su visokiais fondais. Parašei prašymą merui ir viskas… kišenėje… Daugumai nesvarbu, kad šios lėšos galėtų būti naudojamos ištraukti iš gatvės pagundų žymiai didesnį kiekį mūsų vaikų, nei naudojantis brangiomis minėtos bendrovės paslaugomis. Nesvarbu, kad „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 5 d. nuostata teigia: „…Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama….“. T. y. pagerinai savivaldybės turtą, skirtą savo veiklai, tačiau mokėk nuomą, nepretenduodamas į kompensacijas. Tuo labiau, kad minimų patalpų nuomos mokestis yra rekordiškai mažas, nuomos konkurso sąlygose jokių užuominų apie galimybę nuomos mokestį įskaityti nebuvo net užuominos.

Amžinas klausimas – kas galėtų paneigti…?Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69