Birutietės – tautinio tapatumo puoselėtojos

Birutietės – tautinio tapatumo puoselėtojos

Virginija Jacinavičiūtė

Lapkričio pradžioje bėgikai rinksis Vingio parke Vilniuje. Juos ten suburs dvi priežastys – aistra bėgimui ir kilnus tikslas pagerbti mirusius karius. Šį žygį antrąjį kartą organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugija. Nedaug kas žino, kad Vilniaus draugijai vadovauja vieviškė Rasa Buikienė. Kviečiame susipažinti su Birutiečių sąjungos istorija ir veikla.

Pirmininkė – iš Vievio

R. Buikienė su šeima jau 12 metų gyvena Vievyje. Rasos vyras Aušrius nuo 2014 m. yra Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vadas. Šeima augina tris vaikučius, sūnus Aistis – gimnazistas, dukros Saulė ir Aušra lanko Vievio pradinę mokyklą. Nuo šių metų gegužės Rasa pradėjo pirmininkauti Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijai. Šiai veiklai ji skiria daug laiko ir energijos. Vilniaus draugijai priklauso daugiau kaip 40 birutiečių. „Draugija vienija karininkų šeimų moteris – žmonas ir dukteris, karininkes“ – paaiškina Rasa. Birutiečių draugijoje talkininkauja ir Abromiškėse gyvenančio atsargos kapitono Vyto Šareikos šeimos moterys. Birutiečių veiklos sritys plačios. Jos rūpinasi sužeistais kariais, vykdo paramos akcijas, rengia stovyklas. „Vienas iš pagrindinių draugijos tikslų – puoselėti jaunosios kartos tautiškumą, skiepyti jaunimui pilietiškumo jausmą“ – sako Rasa. Kiti birutiečių uždaviniai: puoselėti lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, puoselėti tautiškumą bei skatinti dėvėti tautinį rūbą, saugoti Lietuvos kariuomenės istorinį paveldą, organizuoti kultūrinius švietėjiškus renginius ir kita. Uždavinių daug, tačiau viskas atsiremia į lietuvių tautinio ir kultūrinio tapatumo puoselėjimą ir išsaugojimą.

Mes – Lietuvai

IMG 79341Šią vasarą Rasa ir kitos aktyvios birutietės organizavo vaikams stovyklą „Mes – Lietuvai“, kurioje dalyvavo 40 vaikų iš Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių asmenų šeimų. Pernai Krašto apsaugos ministerija paskelbė, jog finansuos pilietinio ir patriotinio ugdymo veiklos programas, tad birutietės ir pasinaudojo proga įgyvendinti mintyse užgimusią idėją. Birutietei Aušrai parašius projektą, jos gavo dalinį finansavimą. Stovykla vyko Bražuolės kaime prie piliakalnio. Stovyklos data taip pat buvo simboliška – Liepos 6-oji – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šią dieną visame pasaulyje lietuvių bendruomenėse ir šeimose giedamas Lietuvos himnas. O tas nepakartojamas įspūdis, kurį Rasa patyrė kartu su gausiai susirinkusiomis šeimomis giedodama himną istorinėje vietoje, įsiminė ilgam.

Stovykloje daug dėmesio skirta supažindinti vaikus su svarbiausiais valstybės simboliais – šalies himnu ir vėliava, suteikti žinių apie laisvės kovas.

Birutietės taip pat organizuoja įvairias paramos-labdaros akcijas, kuriomis renkamos lėšos daugiavaikėms karių šeimoms, šeimoms, netekusioms maitintojo. Šių metų rugsėjį buvo rinktos lėšos paremti žuvusio piloto pulkininko leitenanto Rimanto Dudos šeimai. Aviacijos rinktinės Štabo eskadrilės techninės priežiūros skyriaus viršininkas R. Duda žuvo nelaimingo atsitikimo Paluknės aerodrome metu. Našlaičiai liko 6 vaikai, kuriuos viena užaugino karė savanorė Nina Dudienė. Birutietės laužo nusistovėjusį stereotipą, kad svetimos problemos niekam nerūpi. Šiemet buvo surinkta ženkli parama kario sūnaus, kuriam nustatyta reta genetinė liga, gydymui. Ir tai tik keli pavyzdžiai gerų darbų, kuriuos yra nuveikusios karininkų šeimų moterys. Birutiečių yra visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Marijampolėje. Visuose šiuose miestuose jos sėja gerumo grūdelius.

Istorija

zenklBirutiečių sąjungos šaknys siekia 1922 m., kai buvo įkurtas Moterų komitetas kariams, ligoniams ir invalidams globoti. Iniciatorius buvo gen. ltn. Vladas Nagevičius. Po trejų metų komitetas išaugo iki Karininkų šeimų moterų draugijos. Tiek komitetui, tiek draugijai vadovavo S. Oželienė. Kaip rašoma Lietuvos kariuomenės internetinėje svetainėje, V. Nagevičius kreipėsi į moteris, ragindamas įsitraukti į kultūrinį ir šalpos darbą, palaikyti gražias lietuviškas tradicijas, nepasiduoti svetimoms įtakoms, ugdyti lietuvės moters geruosius būdo bruožus – darbštumą, kuklumą, dorovingumą, atgaivinti tautinių drabužių dėvėjimą ir t.t. 1935 m. draugija švęsdama Didžiosios kunigaikštienės Birutės 550-ąsias mirties metines, pasivadino Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės vardu. 1939 m. draugiją sudarė 22 skyriai, kurie vienijo 630 narių. Prasidėjus sovietinei okupacijai, Birutiečių draugijos veikla buvo nutraukta.1951 m. spalio 21 d. Birutiečių draugija buvo atkurta išeivijoje ir veikia iki šiol.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1990 m. birželio 12 d. susirinko 33 karininkų žmonos ir dukros ir įkūrė iniciatyvinę atkuriamąją Birutiečių valdybą. Atkūrus organizaciją, joje buvo 73 narės: 28 tarpukario karininkų žmonos, 45 karininkų dukros. Atkurtos organizacijos tikslas buvo remti lietuvių tautos pastangas, atkuriant nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę. Vilniaus birutiečių draugija atkurta 1994 m. balandžio 27 d.

Kviečia bėgti

14753667 1091067137643565 3158840169672818395 oVilniaus draugijos birutietės organizuoja bėgimą „In Memoriam“, kuris vyks šių metų lapkričio penktąją. Antrą kartą bėgimas organizuojamas norint atminti ir pagerbti 2016 m. mirusius karius už jų tarnybą, nuopelnus tarnaujant Tėvynei, taip pat padėti šių karių šeimoms. Šiais metais Anapilin iškeliavo aštuoni kariai – Gintaras Čivilis, Jonas Vaišnoras, Svajūnas Pranaitis, Vigantas Tarutis, Vytautas Lavrencas, Otas Kiserauskas, Marius Šablinskas ir Martynas Jurkus. Birutiečių organizuojamame bėgime bus renkamos aukos, kurios bus išdalintos mirusių karių šeimoms. Bėgimas „In Memoriam“ nuo kitų skiriasi tuo, kad čia niekas nesivaržo, laikas čia nėra fiksuojamas, o nugalėtojai prizų negauna. Šiuo bėgimu siekiama suvienyti karius ir civilius. Visi norintys prisidėti prie akcijos, mėgstantys bėgti ar norintys pasitikrinti jėgas, yra kviečiami prisijungti. Bėgimas vyks Vingio parke Vilniuje. Bus galima rinktis tris – 1 km, 3, km arba 6 km ilgio – trasas. „Šiais metais bėgimas jau bus tarptautinis. To paties tikslo bėgimai bus organizuojami Kabule, Tartu ir Briuselyje“, – sako Rasa. Po bėgimo visi galės pabendrauti prie puodelio karštos arbatos, veiks ginkluotės ir karinės technikos paroda.

Birutietės nuoširdžiai dėkoja renginio rėmėjams: Lietuvos kariuomenei, Vilniaus miesto savivaldybei, Všį Vilniaus miesto parkai, UAB „Biržų duona“, UAB BSP, UAB PSPI, LMSA Lietuvos moterų sporto asociacijai, UAB „Malsena“, Emovents, Mano aplinka, Birštono mineraliniai vandenys ir e-teisininkas.lt komandos narėms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų