Biblioteka – dvasinių vertybių šaltinis Elektrėnų viešajai bibliotekai – 45 metai!

Biblioteka – dvasinių vertybių šaltinis Elektrėnų viešajai bibliotekai – 45 metai!

Aš skaitysiu knygas ir klausysiu, ką
Šnara man puslapių jūros,
Tarsi vėjas lapus aš skaitysiu
Užmigusių žemės mintis.
A. Balbierius

Sunku rasti žodžių, kuriais galima būtų perteikti Knygos ir Bibliotekos reikšmę žmogui ir žmonijai. Knygos saugo žinias ir svajones nuo laiko, kai žmogus ėmė aprašinėti įvykius ir save. Knygos – neišsenkantis žinojimo ir dvasinių vertybių šaltinis. Tai kelrodis, nes „laikas žmogų pakelia ir prilenkia, net parklupdo“. Knyga – vienas iš pasaulio stebuklų. Šį stebuklą kuria rašytojai, o vertina skaitytojai.
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka dar jauna, dar nesulaukusi auksinio jubiliejaus. Tačiau jos įnašas į dvasinio žmogaus pasaulio formavimą yra ženklu, gilus, sunkiai išmatuojamas.
Aš esu viena iš pirmųjų bibliotekos skaitytojų. Labai dažnai visus 45 metus varstau šios knygų šventovės duris. Vis ieškau ir randu dvasios peno.
Nuoširdžiausiai sveikinu visus buvusius ir dabar dirbančius savivaldybės bibliotekininkus, visus skaitytojus ir vartotojus šio gražaus jubiliejaus proga, linkėdama ir toliau nešti žmonėms aukštai iškeltą šviesos ir gėrio žiburį. Sveikinu literatus, rašytojus, vertėjus, kritikus, aktorius, kurie atvyksta pas mus į literatūrinius renginius.
Visų skaitytojų vardu reiškiu padėką Elektrėnų savivaldybės administracijos nariams, besirūpinantiems kultūra, švietimu, rodantiems iniciatyvą turtinant žmogaus dvasinį pasaulį.

Ona Gražina MALERAVIČIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų