Bendrauk, pažink, tobulėk

Bendrauk, pažink, tobulėk

„Bendrauk, pažink, tobulėk“ – tai Elektrėnų savivaldybės finansuojamas, Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos įgyvendintas, vaikų socializacijos projektas. Pagrindinis projekto siekis – sudaryti sąlygas Elektrėnų savivaldybės vaikų ir jaunimo pozityviai socializacijai: ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, krašto pažinimui diskusijose su istoriku ir knygos „Elektrėnų savivaldybės atminimo ženklai“ sudarytoju, taip pat įsitraukti į praktines pažintines veiklas, t. y. pasigaminti unikalų atminimo ženkliuką.

Susitikimas Jagėlonių bibliotekoje

Projektas startavo kovo 31 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Siekiant suteikti praktinių žinių projekto vykdytojams ir dalyviams, profesorė, socialinių mokslų daktarė, lektorė Giedrė Kvieskienė skaitė pranešimą „Socializacija ir vaikų gerovė“. Dalyviai, išklausę šią paskaitą, įgijo naujų žinių bei pagilino turimus įgūdžius, kuriuos nuo šiol pritaiko kasdieninėje savo veikloje. Įvykdėme 12 projekto veiklų, kurios apėmė visus Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialus. Į susitikimus su vaikais nuvažiavome daugiau kaip 300 km. Istorikas, kraštietis Virgilijus Poviliūnas teorinę dalį apie heraldiką, jos kilmę ir reikšmę pristatė 175 dalyviams. Remdamiesi ką tik išgirsta informacija ir pasitelkdami fantaziją projekto dalyviai nusipiešė sau herbus ir pasigamino unikalius atminimo ženkliukus. Ženkliukais apdovanoti ir projekto dalyvių artimieji: mamos, tėčiai, broliai, sesės, pusbroliai ir pusseserės. Retas vaikas pasigamino po 1 ženkliuką, dažnas dalyvis – po 2, 3 ar 4, iš to galima spręsti, kad veikla buvo įdomi ir vaikams patiko.
Per visą projekto įgyvendinimo laiką vaikai ir kiti bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į veiklas, netrūko gerų emocijų ir džiaugsmo. Vaikams buvo sudaryta galimybė pažinti krašto istoriją, bendrauti ir bendradarbiauti, susipažinti ir atrasti naujų draugų. Toks ir buvo projekto tikslas.

Projekto vadovė
ESVB Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos bibliotekininkė
Renata Simanavičienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų