Atviras laiškas savivaldybės vadovams, tikintis atviro atsakymo šilumos vartotojams. Šilumos kadrilis

Atviras laiškas savivaldybės vadovams, tikintis atviro atsakymo šilumos vartotojams. Šilumos kadrilis

Kadrilis – senovinis daugelio porų šokis su įvairiomis figūromis. (Lietuvių kalbos žodynas).

Kokios čia poros šoka ir kokias figūras išdarinėja tesprendžia šilumos vartotojai.

Praėjusių metų gruodžio 28 dieną savivaldybės merui pateikiau tokį paklausimą:

“…Lyginant 2011 ir 2010 metų lapkričio mėnesius, kai meteorologinės sąlygos buvo identiškos, stebime, kad Elektrėnų gyventojams pateiktos sąskaitos už šildymą, kuriose užfiksuota, kad 2011 m. už tą patį laikotarpį pateikta iki 13 procentų daugiau šilumos kWh nei 2010 m. Tačiau gyventojai sumokėjo gerokai daugiau už butų šildymą.

Algimantas Adomaitis, tarybos narys

Prašau pakomentuoti šią situaciją gyventojams masinės infomacijos priemonėse. Nesant patikimos įtikinančios informacijos, siūlyčiau sudaryti komisiją iš kompetentingų nesuinteresuotų atstovų ir tarybos narių, idant ji galėtų pateikti savo išvadas ir pasiūlymus.

Š. m. sausio 13 d. savivaldybės  laikraščiuose neįvardinta institucija atsako į mano paklausimą. Prierašas „Parengta pagal UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ informaciją“ leidžia tikėtis, kad tai ir yra mero atsakymas į mano paklausimą.

Nežinau kaip Jums, bet man šis atsakymas sukėlė dar daugiau neaiškumų.

Patvirtintas faktas, kad 2011 m. lapkričio mėnesį pateikta 443,4 mWh šilumos daugiau, lyginant su 2010 m. Paprastu aritmetiniu veiksmu paskaičiuojame, kad 2011 m. lapkričio mėnesį UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ gavo 443400 X 0,1791=79 412,94 Lt daugiau pajamų, nei už tą patį laikotarpį 2010 metais. Vidutinė oro temperatūra 2011 m. buvo 0,7 laipsniais aukštesnė nei 2010 m.  Atsakyme minimame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 03-105  neradau jokios užuominos, kad esant aukštesnei oro temperatūrai reikėtų pateikti daugiau šilumos. Sveikas protas diktuotų atvirkščiai.

Iškyla natūralūs klausimai:

a) Ar pateiktas šilumos kiekis nebuvo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ) ir Lietuvos elektrinės išankstinio susitarimo padarinys. Juk elektrinė parduodamos šilumos kiekį planuoja, tačiau  esu įsitikinęs, kad dar neturi sutarties su jėgomis, lemiančiomis aukštesnę ar žemesnę vidutinę mėnesio temperatūrą, tad užsiplanavo didesnes pajamas už pateiktą šilumą, už ką galų gale teko sumokėti mums, nors tokio šilumos kiekio praėjusį lapkritį tikrai nereikėjo?

b) Jei toks susitarimas buvo, ar apie jį žinojo savivaldybės vadovai ir ar jie ėmėsi priemonių apginti šilumos vartotojų interesus? Jei žinojo, bet neapgynė …?

c) Nauji šilumos ūkio teisės aktai numato, kad daugiabučiuose įrengtų šilumos reguliavimo įtaisų negali eksploatuoti ir tuo pačiu reguliuoti šilumą teikiančios bendrovės, mūsų atveju – EKŪ ir „Gelvita“. Kas galėtų garantuoti, kad minėtos bendrovės nepasinaudojo šioje vietoje  ir šiuo metu esamu neapibrėžtumu ir nepasinaudojo galimybe keisti daugiabučiams teikiamos šilumos parametrų sau palankesne linkme?  Elektrėnų atveju tai daryti galima nuotoliniu būdu, net neužeinant į daugiabučio šiluminį mazgą. Ar savivaldybės vadovai yra numatę kokias nors priemones, kad, esant tokiai situacijai, būtų apginti šilumos vartotojų interesai?

d) Ar kada nors bus atliktas tikrai nepriklausomas savivaldybės komunalinių bendrovių veiklos ir finansinis auditas, kad būtų pagrįstas jų veiklos efektyvumas, darbuotojų gaunami atlyginimai, priemokos? Ar pagrįsta kainos marža, kurią nusistato EKŪ, pirkdamas šilumą iš elektrinės ir parduodamas ją vartotojui?

Daug klausimų kyla, įsigilinus į polemiką dėl Vievio šildymo.

Kaip teigia UAB „Gelvita“ direktorius T. Rusakovas, yra pasirašyta kažkokia sutartis dėl Kazokiškių sąvartyno biodujų panaudojimo Vievio apšildymui. Tarybos nariai apie minėtą sutartį nieko nežinojo, nors pagal Vietos savivaldos įstatymą, gyvenviečių apšildymas yra viena iš pagrindinių  savivaldybės funkcijų, tad bet kokie veiksmai, numatantys šilumos ūkio pokyčius, turi būti derinami su savivaldybės taryba.

Tad klausimai:

a) Kokiomis sąlygomis (ar ji tikrai naudinga šilumos vartotojams) pasirašyta sutartis tarp UAB „ENG“ ir UAB „Gelvita“?  Savo numanomiems oponentams iš karto atsakau –  nedalyvavau derinant ir pasirašant šią sutartį. Tuo metu mano nuomonė buvo, kad per daug nuolaidžiaujama ENG – sutartis dėl šilumos tiekimo Vieviui galėjo būti žymiai palankesnė šilumos vartotojams?

b) Su kokia verslo grupe pasirašytas susitarimas dėl dujų iš Kazokiškių sąvartyno? Kokia šiuo susitarimu palaiminto projekto vertė? Ar už šio projekto vėl nekyšo UAB „ENG“ ausys?

c) Koks šiluminio vamzdžio iš Elektrėnų į Vievį likimas?

d) Ar neartėjame prie dienos X, kai šilumos tiekimo monopolistu Elektrėnuose ir Vievyje taps ENG?  Be jokių konkursų ir konkurencijos? Susitarimų ir sutarčių detalės mažai kam žinomos ir, ko gero, yra komercinė paslaptis?

e) Kodėl minimas susitarimas nuslėptas nuo tarybos narių?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų