2012 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priminimai ir naujovės

2012 metų bazinė mokykla – Elektrėnų „Versmės“ gimnazija. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Lina Viktoravičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Šiais metais kandidatai iki kovo 7 d. turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus jie planuoja laikyti 2012 metais, ir savo pasirinkimą raštu patvirtinti teikdami prašymą savo mokyklos direktoriui (eksternai – bazinės mokyklos (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos) direktoriui, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis). Nauja tai, kad eksternas, pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (iki 2012-06-07) – Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui. Pateikdamas prašymą eksternas įmoka 50 litų įmoką (negrąžinamą) už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir dar vieną ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus tuos  atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu buvo atleistas, bet ne daugiau kaip 6 brandos egzaminus.

2012 metais vykdomi dviejų tipų brandos egzaminai: valstybiniai (lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), geografijos) ir mokykliniai (lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), dailės, muzikos, muzikologijos, technologijų).

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 5 dieną užsienio (prancūzų) kalbos brandos egzaminu. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas prasidės 2012-03-08 ir baigsis 2012-05-29.

Atvykdamas į egzaminą kandidatas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2012 metais neišlaikiusieji valstybinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu (išskyrus lietuvių kalbos) negalės laikyti atitinkamo dalyko mokyklinio brandos egzamino per pakartotinę sesiją.

Mokinys ir buvęs mokinys nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) brandos egzamino atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu iki kovo 7 d. yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo brandos egzamino mokyklos direktoriui pateiks tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

Pakartotinė sesija planuojama tiems abiturientams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos egzaminuose, užsienio šalių abiturientams, namuose mokytiems mokiniams ir įkalinimo įstaigų asmenims. 2012 m. neišlaikiusiems lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino ar mokyklinio brandos egzamino bus galima perlaikyti lietuvių kalbos mokyklinį brandos egzaminą per pakartotinę sesiją.

Pagrindinės sesijos apeliacijos teikiamos per 3 dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, o pakartotinės sesijos per 1 dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.

Brandos egzaminų užduočių pardavimas, pirkimas, įgijimas kitais neteisėtais būdais ar paviešinimas bus laikoma Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pažeidimu, o asmenys, pažeidę įslaptintos informacijos saugos reikalavimus, turės atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Geografijos egzaminas tampa valstybiniu;

2. Visų valstybinių brandos egzaminų užduoties struktūra bus vienoda. Ją sudarys užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas;

3. Anksčiau iš valstybinio brandos egzamino išėję kandidatai pasibaigus egzaminui per valandą galės atsiimti savo užduoties sąsiuvinį iš egzamino centro administratoriaus. Po valstybinio brandos egzamino bus galima išsinešti savo užduoties sąsiuvinius.

4. Visų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki 2012 metų liepos 12 dienos. Visi rezultatai bus paskelbti iki liepos 20 dienos;

5. Pavyzdinės užduotys kartu su atsakymų lapais ir vertinimo instrukcijomis bus paskelbtos NEC duomenų perdavimo sistemoje (mokyklos turi galimybę atlikti bandomuosius egzaminus –  iki vasario 17 d.).

6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nuo 2012 metų yra privalomas.

Pasiekimų patikrinimo tvarkos apraše numatyta, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleistas nuo pasiekimų patikrinimo.

Informaciją apie brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą gali suteikti:

Jūsų mokytojas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius;

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už egzaminų organizavimą ir vykdymą, Lina Viktoravičienė (tel. 58 069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt );

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja T. Blaževičienė (tel. (8 5) 275 0848, el. p. centras@nec.lt).

Informaciją galima rasti brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.

Informaciją apie priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas galite rasti internete www.aikos.smm.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69