Apie kainas, teritorijų urbanizavimą, banditų gaudymą ir kitus svarbius klausimus

Apie kainas, teritorijų urbanizavimą, banditų gaudymą ir kitus svarbius klausimus

Julija Kirkilienė

Pirmasis 2022 metų posėdis, vykęs sausio 26 dieną, buvo trumpas, bet produktyvus ir informatyvus. O informaciją reikia žinoti, nes, pagal garsų diplomatą Šarlį Morisą Taleiraną, kas žino informaciją, valdo pasaulį. Gal mūsų skaitytojai pasaulio ir neplanuoja valdyti, bet kas vyksta savivaldybėje, žinoti nori visada.

Apšilimui – direktoriaus ataskaita
Pirmuoju klausimu savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pristatė pranešimą apie 2021 m. įvykdytus tarybos sprendimus ir pateikė kitokių įdomių naujienų. Savivaldybės taryba per metus priėmė 286 sprendimus, iš kurių 3 nebuvo įvykdyti: vienai įmonei dėl netinkamų formuluočių nebuvo atidėtas nekilnojamo turto mokestis, nebuvo su­remontuota katilinė Kareivonių ­kaime, nes neatitiko finansavimo veiklos (šiais metais ieškos kitų finansavimo būdų) ir savivaldybei neprireikė im­ti trumpalaikės paskolos.
Pernai savivaldybė įsigijo tris­ automobilius, kurie išdalinti­ Kazokiškių, Gilučių ir Pastrėvio se­niūnijoms. Dar vienas automobilis buvo nupirktas Žemės ūkio ir melioracijos skyriui bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriui. Ir šiais metais planuojama atnaujinti savivaldybės automobilių parką, tad būsimuose ­tarybos posėdžiuose bus prašoma leisti pirkti automobilius Vievio J. Milančiaus pradinei mo­kyklai ir Elektrėnų kultūros centrui. O praėjusiais metais Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre buvo įrengtas liftas ir įvykdyti projektai vandens gerinimo kokybei užtikrinti Kazokiškių, Beižionių seniūnijose bei Daugirdiškėse. Vandens gręžiniai įrengti Pastrėvyje ir Vievyje, taip pat rekonstruotos vandentiekio trasos iš Vievio į Pylimus. Vievio J. Milančiaus pradinės mokyk­los naujajame priestate skolintomis lėšomis įrengtas antras aukštas, kuriame grei­tu laiku įsikurs 4 ikimokyklinio ugdymo klasės. Tarybos narys Algimantas Adomaitis domėjosi, kodėl direktorius ataskaitoje nepaminėjo, kaip bendruomenėms, gyvenančioms netoli Kazokiškių sąvartyno, skirstomos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) kompensacinės lėšos. G. Ratkevičius informavo, kad lėšas skirsto komisija pagal bendruomenių pateiktą poreikių sąrašą, o komisijos narys, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius pridėjo, kad šiuo metu lėšos skirstomos namų ūkiams, o savivaldybės administracija kontroliuoja sąskaitas už atliktus darbus. Į A. Adomaičio nuomonę, kad VAATC būtų galima lėšų prašyti daugiau, meras atsakė: geriau žvirblis rankoje (90 tūkst. eurų per metus), nei VAATC mintys apie išlaidų kompensacijoms būtinumą…

Savanoriauti verta
Ką savivaldybė nuveikė per praėjusius metus, pasakojo direktorius, o ką planuoja nuveikti per 2022–2024 metus, išdėstė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko. Planas pavadintas Strateginiu veiklos planu. O jame numatyta daug gerų darbų. Pavyzdžiui, planuojama užbaigti baseino rekonstrukciją, nudažyti Ledo arenos stogą, Vievyje planuojama įrengti vandens transporto į ežerą nuleidimo vietą, renovuoti seniūnijos,ambulatorijos bei vaikų darželio „Eglutė“ pastatus ir kita. Elektrėnuose bus nutiestas dviračių takas iki Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus, atnaujintas „Ąžuolyno“ progimnazijos sta­diono aikštynas, savivaldybė investuos į „Vaikų pasaulio“ plėtrą, rekonstruos Elektrėnų turgų, Juodelių kaime projektuos privažiavimą į ­naujai suplanuotą Elektrėnų kapi­nių vietą, renovuos Semeliškių gimnazijos pastatą, pirks 20 konteinerių tekstilės atliekoms ir atliks dar daug kitų gerų darbų.
Nors, kaip sakė meras, į tą planą administracijos skyrių darbuotojai įdėjo daug darbo, bet opozicija taip pat dirba ir rado, ką tame plane pakritikuoti. Audrius Jurgelevičius tame plane nematė nei naujų idėjų, nei ambicijų, nei planuojamo kokybiškų vaikų ugdymo programų. A.Jurgelevičių neramina, kad meno ir sporto mokyklose mažėja vaikų, o plane pasigedo, kad numatytas per mažas tas mokyklas lankančių moksleivių skaičius.
Savivaldybė įsipareigojo remti savanorių veiklą. Beje, jaunimui, dalyvaujančiam savanorių veikloje, stojant į aukštąsias mokyklas pridedamas ketvirtis konkursinio balo.

Svarstymų per daug nebūna
Tarybos nariai, svarstydami projektą dėl savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos, savo brangaus laiko nepagailėjo. Ta koncepcija paskutinį kartą buvo svarstyta penktadienį, po laikraštyje „Elektrėnų kronika“ išspausdinto straipsnio „Miestas žengia į pakrantes“. Nors pagal tarybos narius, svarstymų per daug nebūna, bet ir naudos tie svarstymai neduo­da. Koncepcija buvo priimta tokia, kokią pateikė bene svarbiausias savivaldybės administracijos dar­buotojas – Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. Jis tarybos narius užtikrino, kad esą ta koncepcija teritorijų ribų keitimo planui įtakos neturės, nors tarybos nariai nerimavo, kad po tokių planų jų anūkai į Elektrėnų marias tik per privatininkų tvoras pasižiūrėti begalės. Kaip sakė A. Jurgelevičius, ta koncepcija yra rekomendacija kitiems teritorijų planavimo projektams. O tuose projektuose matomas noras urbanizuoti – užstatyti nuosavais pastatais – ežero pakrantes. Atidžiai stebėti, kas bus ežero pakrantėse statoma, siūlė ir valdančiojoje koalicijoje dirbantis Viktoras Valiušis. Tarybos narė Viktorija Juknevičienė pasidalino mintimis apie pokalbį su koncepciją pristačiusia atstove. Ji pasidomėjo, kodėl tarybos nariams ta koncepcija tokia aktuali, o kai sužinojo, kad kartu planuojamas ir gyvenamųjų teritorijų ribų keitimas, rūpestį suprato.

Liūdnoji statistika
Bene įdomiausia tarybos posė­džio dalis buvo Visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimas. Iš tos ataskaitos sužinojome, kad savivaldybėje 2020 metais augo gyventojų skaičius, bet ne todėl, kad daugiau gimė, o todėl, kad sugrįžo daug emigrantų ir vyko imigracija šalies viduje. T.y. Elektrėnų savivaldybėje gausėja naujakurių. Deja, jaunimo skaičius savivaldybėje vis tiek mažėja. Mažėja savivaldybėje ir santuokų bei ištuokų, bet nemažėja mirtingumas. Daugiausia savivaldybėje, kaip ir šalyje, žmonių miršta nuo kraujagyslių ligų, antroje vietoje – mirtys nuo onkologinių ligų, o trečioje – mirtys dėl išorinių priežasčių. Tos išorinės priežastys – eismo įvykiai, smurtas, savižudybės ir pan. Dar viena naujiena, kad savivaldybėje sergančių diabetu žmonių vidurkis yra beveik du kartus didesnis nei šalies vidurkis. Savivaldybėje labai blogai profilaktiškai tikrinama moksleivių sveikata. Jei 2018 m. patikrinti mokslei­viai buvo beveik 100 proc., tai 2020 m. – tik 35 proc. Ataskaitą pristačiusi Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Julė Ramanauskaitė vardijo labai svarbias sveikatos patikros priežastis, o tarybos nariai, matyt, patikėjo, nes nieko neklausinėjo. Vaidas Ratkevičius pasigedo tik informacijos apie COVID-19. Tos informacijos nebuvo todėl, kad 2020 m. koronavirusu savivaldybėje sirgo tik 15 gyventojų, o mirčių visai nebuvo.

Blogosios naujienos
Blogosios naujienos iš posėdžio yra tos, kad gyventojams 17 proc. pakelti mokesčiai už atliekų tvarkymą. V. Juknevičienė siūlė svarstyti tik 10 proc. kainų augimą, deja, jos siūlymas svarstymui teiktas nebuvo. Tarybos nariai kalbėjo apie sveiką protą ir sąžinę, komunalinio ūkio neūkiškumą, A. Adomaitis vėl siūlė mokesčius už atliekų tvarkymą skaičiuoti ne nuo ploto, o nuo gyventojų skaičiaus, Romas Sugintas klausė EKŪ generalinio direktoriaus Ričardo Lecko apie įmonės pastangas mažinti savikainą. Pasikalbėjo tarybos nariai apie infliaciją, banditus politikoje ir jų gaudymą, bet vis tiek 13 tarybos narių balsavo už kainų didinimą. Dar vieną blogą nau­jieną, kurios neskelbė prieš nau­jus metus, perskaitė meras: Vyriau­sioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narė, opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimą atstovauti: „Nustatyta, kad 2021 metų birželį savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos vardu J. Balčiūnaitė raštu pateikė savivaldybės tarybai sprendimo projektą „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimo“ ir jį lydinčius dokumentus. Taip pat birželį valstybės politikė Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos interesams atstovavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto, Ūkio reikalų komiteto ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Elektrėnų savivaldybės merui atkreipti tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų atstovavimo apribojimų“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69