Antrųjų Prezidentės kadencijos metų prioritetas – korupcijos užkardymas ir energetinė šalies nepriklausomybė

Antrųjų Prezidentės kadencijos metų prioritetas – korupcijos užkardymas ir energetinė šalies nepriklausomybė

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime perskaitė antrąjį metinį pranešimą, kuriame, kaip įpareigoja Konstitucija, apžvelgė padėtį Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politiką. Šia proga Prezidentės spaudos tarnyba pateikia išsamią antrųjų jos kadencijos metų apžvalgą.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentės teigimu, trečią Nepriklausomybės dešimtmetį pradėjusi Lietuva yra teisingame kelyje ir jau subrendusi permainoms.

Pasak šalies vadovės, ekonomikos augimas, gerokai viršijęs prognozes, suteikia ekonominio optimizmo, tačiau būtiniausių paslaugų ir produktų kainos įpareigoja greičiau pertvarkyti šalies šilumos ūkį ir socialinę sistemą, neatidėlioti verslo ir nevyriausybinių organizacijų skatinimo priemonių.

„Ne 2020-aisiais ar 2030-aisiais, o būtent dabar, kai ekonomika įgauna potencijos, jai būtinas realus palaikymas. Todėl raginu visas ministerijas, tarnybas ir žinybas inventorizuoti savo darbus, planus, gaires ir strategijas ir rimtai susikaupti šiam darbui“, – pabrėžė Prezidentė.

Skaudžiausia ir sunkiausiai gydoma valstybės negalia Prezidentė ir šiemet įvardijo korupciją, ypatingai pabrėždama kovą su politine korupcija ir įstatymų leidybos skaidrinimą.

„Kiekvieną kartą, kai man bus pateiktas koks nors atskiros grupelės užsakytas, korupcija ar tiesiog kvailybe dvelkiantis įstatymas, asmeniškai domėsiuos jo kilmės istorija. Asmeniškai aiškinsiuos, kurioje teisėkūros grandyje atsirado tokių įtarimų keliančios nuostatos“, -sakė Prezidentė.

Užsienio politikos srityje, pasak Prezidentės, svarbiausia – produktyvi narystė ES ir NATO bei konstruktyvi ir stabili kaimynystė.

Drauge su metiniu pranešimu Prezidentė pateikia visuomenei ir savo veiklos metinę apžvalgą, kurioje įvardytos Prezidentės iniciatyvos ir pasiekimai ginant šalies gyventojų interesus kovos su korupcija, teisingumo, ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimo bei užsienio politikos srityse. Antrųjų Prezidentės kadencijos metų prioritetas – korupcijos užkardymas ir energetinė šalies nepriklausomybė.

Antrųjų Prezidentės Dalios Grybauskaitės metų veiklos apžvalga

Statistika

• Įvyko 26 užsienio vizitai, dar 3  numatyti birželio mėn.

• priimti 35 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovai ir aukšti pareigūnai

• 69 dvišaliai susitikimai su užsienio šalių atstovais, iš jų – 28 susitikimai su Prezidentais, 2 su karaliais, 10 su Premjerais

• priimti 23 šalių ambasadorių skiriamieji raštai

• paskirti 5 Lietuvos ambasadoriai

• pasirašyti 298 įstatymai

• 12 įstatymų grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti

• inicijuoti 66 teisės aktai, iš kurių 58 jau įgyvendinami

• paskirta 15 valstybės institucijų vadovų ir/arba jų pavaduotojų

• paskirtas 21 naujas teisėjas, pakeisti 7 teismų vadovai, atleista 19 teisėjų, iš jų 6 – už teisėjo vardo pažeminimą

• 13 vizitų į šalies regionus

• surengta 13 interviu, 9 spaudos konferencijos ir 18 brifingų Lietuvos žiniasklaidai; 19 interviu užsienio žiniasklaidai

• pasakytos 44 kalbos

• atsakyta į 5120 šalies gyventojų ir 5979 juridinių asmenų laiškus

Kova su korupcija

Įteisintas išplėstinis turto konfiskavimas – BK pataisos.

Penkis kartus padidintos piniginės baudos už ekonominius, finansinius ir kitus kriminalinius nusikaltimus – BPK pataisos.

Garantuota apsauga nuo persekiojimo apie korupciją ir kitus nusikaltimus pranešantiems žmonėms – BPK pataisos.

Išplėstas specialiųjų tarnybų tikrinamų valstybės tarnautojų sąrašas ir pakeista jų tikrinimo tvarka –Korupcijos prevencijos, Operatyvinės veiklos, Valstybės tarnybos įstatymų pataisos.

Viešųjų pirkimų skaidrinimas – Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, įpareigojančios viešinti ir su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) suderinti visus, net ir vidaus sandoriais ar neskelbiamų derybų būdu vykdomus pirkimus. Siūloma keisti VPT pavaldumą.

Pradėtas šilumos ūkio demonopolizavimas – Šilumos, Konkurencijos, Civilinio kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų įstatymų pataisos, numatančios, kad daugiabučių administratoriai ir su jais susiję asmenys negalės būti šilumos ir kitų komunalinių paslaugų teikėjais.

Už kartelinius susitarimus numatyta asmeninė įmonių vadovų atsakomybė, didesnės baudos ir prailginti sankcijų skyrimo senaties terminai – Konkurencijos įstatymo pataisos.

Apibrėžtos kadencijos visų lygių VSD, STT ir Prokuratūros vadovams.

Parengtos sveikatos įstaigų vadovų kadenciją apribojančios įstatymų pataisos. Siūloma apibrėžti kadencijas visų biudžetinių įstaigų vadovams.

Užtikrinta konstitucinė miškų apsauga. Užkirstas kelias miškų dalyboms ir privačioms statyboms miškuose – vetuotas Miškų įstatymas.

Užtikrinta galimybė savivaldos rinkimuose dalyvauti nepartiniams kandidatams – vetuotas

Politinių partijų ir kampanijų finansavimo įstatymas.

Neleista pailginti prekybos alkoholiu laiko ir sumažinti alkoholio akcizų – vetuotas Alkoholio kontrolės įstatymas ir Akcizų įstatymas.

Teisingumas ir saugumas. Pertvarkos teismuose ir teisėsaugos institucijose.

Pakeista uždara teismų administracinės veiklos kontrolės sistema. Teismų veiklos tyrimuose galės dalyvauti ir visuomenė –Teismų įstatymo pataisos.

Pradėta viešinti visa informacija apie teisėjų atrankas, pakeista teisėjų egzaminų tvarka.

Jokios tolerancijos aplaidiems teisėjams – už teisėjo vardo pažeminimą atleisti 6 teisėjai.

Pašalintos istoriniam teisingumui trukdžiusios teisinės spragos – priimtos BK pataisos, leidžiančios perkvalifikuoti Sausio 13-osios, Medininkų ir kitas visuomenei svarbias bylas.

Inicijuotos spartesnį bylų nagrinėjimą ir tolygų teismų darbo krūvį užtikrinančios Teismų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pataisos.

Prezidentei pareikalavus baigti liustracijos procesą, pradėti viešinti KGB archyvo dokumentai.

Paskirtas naujas Policijos vadovas įpareigotas parengti naujas Policijos veiklos gaires ir užtikrinti pareigūnų rotaciją.

Užtikrinta, kad dviguba pilietybė būtų išimtis, o ne plačiai paplitęs reiškinys – vetuotas Pilietybės įstatymas.

Patvirtinti grėsmių nacionaliniam saugumui mažinimo prioritetai, pritarta atnaujintai Nacionalinio saugumo strategijai.

Patvirtinta Lietuvos ginkluotos gynybos koncepcija, pagal kurią bus koreguojama kariuomenės struktūra ir plėtojama krašto apsaugos sistema.

Ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimas

Realistinis 2011 m. biudžetas ir išlaidų suvaržymas užtikrino finansinį stabilumą ir galimybę kitąmet atkurti sumažintas pensijas ir didinti MMA.

Paskirtas naujas Lietuvos banko vadovas įpareigotas užtikrinti šalies ekonomikos stabilumą, apsaugoti gyventojų interesus ir šalies finansų sistemą nuo galimų krizių ateityje.

Paskirtas naujas Konkurencijos tarybos pirmininkas įpareigotas operatyviau atlikti tyrimus dėl įmonių kartelinių susitarimų ir piktnaudžiavimų dominuojančia padėtimi

Skaidri kainų politika – įpareigojimas Valstybinei kainų ir energetikos komisijai užtikrinti skaidrias ir objektyvias kainas ir ginti vartotojų interesus, pateiktos konkurencingesnes komunalinių paslaugų kainas užtikrinsiančios Šilumos, Konkurencijos įstatymų pataisos.

Inicijuotas Savanoriškos veiklos įstatymas.

Inicijuotas NVO įstatymas.

Sudaryta galimybė NVO teikti sveikatos gerinimo paslaugas ir gauti joms finansavimą – Sveikatos sistemos įstatymo pataisos.

Prezidentei remiant pradėjo veikti Apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymas.

Sustabdyta jūreivių diskriminacija – vetuotas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Prezidentei paraginus pakeistos daugiafunkcių centrų steigimo sąlygos – centruose leista teikti visas bendruomenės poreikius atitinkančias švietimo, kultūros ir socialines paslaugas.

Parengtos Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pataisos, reikalaujančios sudaryti svarbiausių valstybei objektų sąrašą.

Prezidentei reikalaujant patobulintas studijų krepšelio skirstymo mechanizmas, supaprastinta mokslinių tyrimų pirkimų tvarka.

13 vizitų į šalies regionus – Varėnos (2k.), Alytaus, Prienų, Trakų, Švenčionių, Utenos, Telšių, Radviliškio rajonuose bei Panevėžio, Kauno (2k.) ir Klaipėdos miestuose – verslumo, socialiai atsakingo verslo, inovacijų, bendruomeniškumo, savanorystės, pagalbos vieni kitiems bei alternatyvų globos namams skatinimas.

Šalies interesų gynimas per užsienio politiką

Įvyko 26 vizitai užsienyje, iš jų 5 Europos Vadovų Tarybos (EVT), prieš kurias susitinkama su NB 6 –Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Birželio mėnesį numatyti vizitai į Estiją, Vokietiją ir EVT Briuselyje)

Vizitų metu vyko dvišaliai susitikimai su Lenkijos, Norvegijos, Austrijos, Latvijos, Estijos, Gruzijos, Baltarusijos, Kinijos, Kazachstano, Azerbaidžano, Armėnijos, Kirgizijos, Italijos, JAV, Vokietijos, JT vadovais.

Lietuvoje apsilankė 35 užsienio valstybių vadovai ir pareigūnai, iš jų 9 valstybių – Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Kroatijos, Slovakijos prezidentai, 4 EK komisarai, ESBO vadovas. (+ birželio mėn. planuojamas susitikimas su JAV valstybės sekretore H. Clinton, Suomijos Prezidente T. Halonen ir Mongolijos PrezidentuT. Elbegdorj).

Su Lenkijos Prezidentu B. Komorovskiu susitikta 5 kartus.

16 susitikimų su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais.

Svarbiausi pasiekimai užsienio politikos srityje:

Sustiprėjo Lietuvos pozicijos ES, NATO, ESBO ir Demokratijų bendrijoje.

NATO koncepcijoje įtvirtinti realūs Baltijos šalių gynybos planai, numatytos priemonės prieš energetines ir kibernetines grėsmes, įsipareigota kurti Lietuvos ir visų NATO narių interesus atitinkančią priešraketinės gynybos sistemą.

Pažanga siekiant ilgalaikės Lietuvos oro erdvės apsaugos (nuolatinės NATO oro policijos misijos).

EVT pritarė Lietuvos siūlymams dėl griežtesnių saugumo reikalavimų atominių jėgainių eksploatavimui, kurie bus keliami ir šalia Lietuvos statomoms AE Kaliningrade ir Baltarusijoje.

Aktyvesnio dialogo su Vokietija ir Šiaurės bei Baltijos šalimis rezultatas – EVT sprendimas iki 2014 m. sukurti vieningą ES energetikos rinką ir 2015 m. panaikinti energetines salas. Elektros ir gamtinių dujų jungčių Baltijos jūros regione plėtra.

Lietuvoje įkurtas Energetinio saugumo centras sieks tapti akredituotu NATO kompetencijos centru.

Aktyvesnio dialogo su JAV rezultatas – susitarimas dėl krovinių tarptautinei misijai Afganistane tranzito per Lietuvą, augančios tranzito apimtys.

Pasirašyta palengvinto pasienio režimo sutartis su Baltarusija.

Atgaivinta ir išplėtota Demokratijų bendrijos veikla – Lietuvoje vyks aukšto lygio pasaulio lyderių moterų renginys.

Jungtinių Tautų pritarimas Prezidentės pasiūlytai rezoliucijai dėl Baltijos jūroje esančio cheminio ginklo.

Pradėtas bendradarbiavimas su NATO šalimis ir Rusija dėl Baltijos jūros aplinkosaugos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69