Žengdami į naujus, prisiminkime praėjusius

Žengdami į naujus, prisiminkime praėjusius

Šių metų paskutinį straipsnį derėtų pradėti padėkomis. Visų pirma, – Gyvenimui. Už tai, kad tie metai buvo… Buvo pilni atradimų ir praradimų, malonių ir nemalonių įvykių, pasiekimų ir nusivylimų… Tuos margus įvykius bei faktus visus metus stengėmės surinkti, aprašyti, sumaketuoti ir kiekvieną penktadienį pateikti savo skaitytojams.

Pokyčiai politikoje
Skaitytojai yra ne tik laikraščio prenumeratoriai ar pirkėjai, bet ir visi tie, kurie ieškodami reikalingos informacijos Google paskyroje ar viešosiose bibliotekose saugomuose laikraščių archyvuose ieško aprašytų įvykių. Archyvuose išliekantis spausdintas žodis šiame informacijos pertekusiame pasaulyje svarbus ne tuo, kas greičiau pateiks žinią, o tuo, kad informacija pateikiama patikrinta ir tik tokia, kokia svarbi tiek šių laikų skaitytojams, tiek gyvensiantiems po mūsų.
2023 metai įsimintini įvykusiais savivaldos tarybos bei mero rinkimais ir nauja savivaldos valdymo tvarka. Nors meras priklauso Liberalų sąjūdžio partijai, bet tarybos balsavimui įtakos neturi. Meras neturi balsavimo teisės. Dėl to savivaldos įstatymo pakeitimo gyventojams blogiau nebuvo. Įstatymai yra priimami tokie, kokie šiuo metu atrodo reikalingi. Deja, kas vienam atrodo gerai, kitam – priešingai, ir tik laikas parodo, kas buvo teisus.

Žemių pirkimai – pardavimai
Pavyzdžiui, metų pradžioje sa­vivaldybė per visus informacinius kanalus skelbė, kad Elektrėnuose, Koplyčios gatvėje išnuomotame žemės sklype bus statoma nauja katilinė ir šių metų pabaigoje katilinė turėjo elektrėniškiams tiekti šiltą vandenį. Ta katilinė būsianti konkurentė šilumos tiekėjai AB „Ignitis gamyba“ ir savivaldybės gyventojams bus galimybė sumažinti šildymo kainas. Deja, pasibaigus rinkimams, baigėsi ir pažadai statyti katilinę. Sklypo nuo­mininkai – UAB „Agresyvus kapitalas“ – neįvykdė sutarties per du metus katilinę pastatyti. Neįvykdžius su­tarties šilumos kainos liko tokios, kokias iš AB „Ignitis gamyba“ pirks Elektrėnų komunalinis ūkis. UAB „Agresyvus kapitalas“ valdytojas Kęstutis Ivanauskas redakcijai sakė, kad katilinę statyti vis dar planuoja.
Ne visiems patiko ir praėjusios kadencijos savivaldybės sprendimas parduoti pamarių žemės sklypus Geibonių g. 3 C ir Geibonių g. 3 D, daug kartų aprašytus laikraštyje. Tiesa, tarybai dėl tų sklypų pardavimo balsuoti nereikėjo – užteko savivaldybės vadovų parašo. Tarybai būtų reikėję balsuoti dėl naujojo Bendrojo plano pakeitimo, bet sprendimo projektas nebuvo teikiamas todėl, kad Statybos inspekcija plano keitimo nepatvirtino, o sklypų pardavimu susidomėjo Prokuratūra. Kuo baigsis prokuratūros viešojo intereso gynimas, pernai nepaaiškėjo, todėl informacijos ta tema turėsime ir naujais metais. Kaip rašėme viename iš savo straipsnių, ilga pasaka apie sklypus dar neužbaigta. Dėl tų sklypų pardavimo Facebook paskyroje susiginčijo meras Gediminas Ratkevičius ir tarybos opozijos vienas iš lyderių Edvardas Baleišis. Tiesa, kai jie susiginčijo, G. Ratkevičius dar nebuvo meras, o E. Baleišis nebuvo tarybos narys. G. Ratkevičius E.Baleišį už viešus pasisakymus apskundė teis­mui. Teismas nuosprendį paskelbė abiem politikams, einantiems dabartines pareigas. Teismo nuosprendžio esmė: E.Baleišis išsakė savo nuomonę, o nuomonę reikšti nėra nusikaltimas. Merui teko sumokėti E.Baleišio bylinėjimosi išlaidas.

Korupcijos politikoje
Korupcijos negandos šiais metais neaplenkė ir politikų asmeniškai. Dar pavasarį Lietuvos seniūnų asociacijos viceprezidentas ir Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas į sueigą Vievyje sukvietė Vilniaus apskrities seniūnus. Bet tai buvo paskutinė Z. Pukėno „gulbės giesmė“. O rudenėjant Vievio seniūniją sukrėtė gal net ne korupcijos, o pinigų vagystės skandalas. Mirus seniūnijos buhalterei, paaiškėjo, kad iš seniūnijos biudžeto buvo grobstomi pinigai. Seniūno pasiaiškinimo, kad jis pasitikėjęs ilgamete buhaltere ir jos nekontroliavęs, neužteko jo nekaltumui įrodyti. Z. Pukėnas iš pareigų buvo atleistas įrašant griežtą papeikimą už tarnybinį nusižengimą. Ilgametį Vievio seniūną pakeitė Kristina Vitartė, o dėl pinigų grobstymo vyksta ikiteisminis tyrimas. O žiemą savivaldybę dar viena neganda užplūdo. Tarybos nariui, Liberalų sąjūdžio nariui, Kazokiškių sąvartyno eksploatacijos skyriaus vadovui Virgilijui Pruskui dėl turto pasisavinimo, kyšininkavimo ir galimos korupcijos pareikšti įtarimai. Kuo baigsis šie įtarimai, bus kitų metų laikraščio tema, o šiais metais įtariamasis jaučiasi nekaltas ir visai nenori kitiems užleisti taryboje einamų pareigų.

Pieno upės ir paguodos
Metai bėgte prabėgo kartu su visomis negandomis. Pavyzdžiui, sumažinus pieno supirkimo kainas, pieno upės tekėjo ir Elektrėnų savivaldybėje. Elektrėniškiai kurį laiką turgelyje galėjo pieno pusvelčiui nusipirkti ir tuo naudojosi. Pieno kainos pakeltos nebuvo, gal tik sugrąžintos į buvusias, bet pienininkai nurimo. Tiesa, pasak ūkininkės Linos Girdžiūnienės, karvučių skaičių teko sumažinti. Jeigu pieno upes galima prilyginti „gerosioms“ naujienoms, tai jų per metus aprašėme ir daugiau. Pavyzdžiui, Elektrėnų ligoninėje teikiama telemedicinos paslauga. Kaip tai vyksta, nepatikrinome, bet ligoninės direktoriaus pavaduotojas Dmitrij Burkoj sako, kad į priėmimo skyrių atvežus ligonį, elektrėniškiai gydytojai turi galimybę internetu susijungti su Santaros ligoninės specialistais konsultacijai. Taip esą ligoniai daugiau pasitiki ir vietiniais gydytojais. Ar čia tokia paguoda, Elektrėnų ligoninėje uždarius pediatrijos ir chirurgijos skyrius ir palikus tik dienos stacionarus? Dar vienas naujas dienos stacionaras ligoninėje atidarytas žmonėms dar neįprastu pavadinimu – Geriatrijos dienos centras. Žmonės tą skyrių jau vadina pensininkų darželiu. Medikai tą skyrių vadina savo naujais terminais – geriatrijos gydymas gyventojams palengvina senėjimo laikotarpį. O projektas ,,Medicinos įstaigų pertvarka“ savivaldybėje pokyčių neatneš nei medikams, nei pacientams – tik savivaldybė gaus per milijoną eurų medicinos įstaigų patalpų remontams. Kaip tie pinigai bus padalinti įstaigoms – ateinančių metų naujienos.

Kultūrinio gyvenimo klestėjimas
Tarp jau minėtų naujienų de­rėtų pasidžiaugti per metus vykusiais renginiais ir parašytais straips­niais kultūros temomis. Juk kul­tūrinis gyvenimas savivaldybėje tiesiog kunkuliavo. Pavyzdžiui, Vievio miesto bibliotekai buvo suteiktas Lazdynų Pelėdos vardas. Energetikai veteranai išleido enciklopedijos ,,Lietuvos energetika“ IX tomą ir atšventė Lietuvos elektrinės I-ojo bloko šešiasdešimtmetį. Šiais metais savivaldybės savanoriai aktyviai gamino žvakes Ukrainos kariams ir nuolatos siuntė labdarą į šią šalį, kartais tiesiai į frontą, kartais į Lvivo sritį, Žovkvos rajoną, su kuriuo nuo seno draugauja Elektrėnų miestas. O tarp gausybės renginių seniūnijose išsiskyrė Vievio kultūros centro renginiai, kurie sutraukė žiūrovus ne tik iš savivaldybės, bet ir aplinkinių rajonų. Visų renginių net aprašyti nespėjome. Ačiū kultūros darbuotojams, suprantantiems, kad jų darbas turi būti matomas šiandien ir išlikti ateičiai, todėl dėkojame visiems, apie renginius parašantiems laikraščiui. Visus metus vykdėme projektą „Vertybių gijos kultūroje“ ir, bendradarbių padedami, rašėme apie mūsų savivaldybės šviesuolius, vienaip ar kitaip puoselėjančius vertybių tradicijas.

P.S.
Išties nuoširdžiai, atsidavusiai darbuodamasis nuo penktadienio iki penktadienio, mažas redakcijos kolektyvas ruošė straipsnius, stengdamasis išlikti objektyvus ir pateikti būtiną bei naudingą informaciją. Atlygį už tai gauname tik įvertinimu, kad vis dar esame reikalingi. Ačiū Jums už tai. Tik Jūs, mielieji mūsų skaitytojai, bendradarbiai, pagalbininkai, rėmėjai ir kritikai, esate ir mūsų darbdaviai, nes laikraščio išgyvenimui reikia supratimo, kad ži­nioms paruošti ir jas perduoti skaitytojui, kaip ir kiekviename versle, reikia ne tik entuziazmo, ne tik sėkmės, bet ir lėšų. Ačiū už supratimą, kad laikraščio leidyba nėra tradicinis verslas. Todėl savo skaitytojams ir sau norime palinkėti, kad nei entiuziazmo, nei sėkmės, nei pinigų nepritrūktų ir ateinančiais metais.

Nuoširdžiai, redaktorė
Julija Kirkilienė

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų