VYKDOMAS PROJEKTAS „KAPINIŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

VYKDOMAS PROJEKTAS „KAPINIŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

2010 m. sausio 14 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Kapinių detaliųjų planų parengimas Elektrėnų savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos vieningus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Uždavinys – žemės sklypų kapinių įrengimui suformavimas, paskirties ir naudojimo būdo nustatymas, teritorijos tvarkymo režimo, statybos reglamento nustatymas, parengiant Elektrėnų savivaldybės kapinių (Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių, Kareivonių) detaliuosius planus.
Veikla – Kapinių detaliųjų planų parengimas Elektrėnų savivaldybėje.
Elektrėnų savivaldybės administracija sieks, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas. Šio projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis bus pasiektas, kai detalieji planai bus patvirtinti tarybos sprendimu.
Parengus Elektrėnų savivaldybės kapinių detaliuosius planus bus nustatytos kapinių (Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių ir Kareivonių) ribos, paskirtis ir naudojimo būdas, teritorijos tvarkymo režimas, statybos reglamentas. Detalieji planai bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentai.
Rengiant detaliuosius planus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir 2004 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“. Supaprastinto atviro konkurso būdu atliktas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis. Numatyti detalieji planai yra rengiami.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių ir Kareivonių kapinės kasmet plečiasi, detalieji planai yra pasenę. Projektas reikalingas nustatyti kapinių ribas, paskirtį ir naudojimo būdą, teritorijos tvarkymo režimą, statybos reglamentą.  Projekto veiklos sritis – detaliųjų planų parengimas. Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. bus parengti kapinių detalieji planai Elektrėnų savivaldybėje (5 vnt).
Savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis parengti  Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2013 m. numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas į šį  projektą.


Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų